Υπηρεσίες Εξατομίκευσης Διαφημίσεων μέσω Υβριδικών Μεθόδων Υπόδειξης: Εφαρμογή σε Περιβάλλον Ψηφιακής Αλληλεπιδραστικής Τηλεόρασης

  • -

Υπηρεσίες Εξατομίκευσης Διαφημίσεων μέσω Υβριδικών Μεθόδων Υπόδειξης: Εφαρμογή σε Περιβάλλον Ψηφιακής Αλληλεπιδραστικής Τηλεόρασης

Category : PhD Completed , PhDs , PhDs_IML

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη αποτελεσματικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη επιλογή διαφημίσεων σε περιβάλλον ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της τηλεόρασης παρέχουν στους διαφημιστές τη δυνατότητα να επιτύχουν βελτιωμένη ακρίβεια στην στόχευση των διαφημιστικών μηνυμάτων παρουσιάζοντας στους καταναλωτές-τηλεθεατές προϊόντα σχετικά με τις ανάγκες τους. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να βελτιώσει την ακρίβεια πρόβλεψης των υφιστάμενων μεθόδων εξατομίκευσης μέσω της διαχείρισης των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοσή τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση εισάγουμε μεθόδους αξιοποίησης εννοιών και πρακτικών από το χώρο του μάρκετινγκ και της θεωρίας συμπεριφοράς καταναλωτή. Συγκεκριμένα, η «συνεργατική» μέθοδος υπόδειξης και η αλγοριθμική της υλοποίηση μέσω της τεχνικής «κοντινότερου γείτονα» αξιολογούνται ως οι κατάλληλες και αντιπροσωπευτικότερες προσεγγίσεις στο πεδίο έρευνας μας. Η αποτελεσματικότητα των συνεργατικών μεθόδων επηρεάζεται σημαντικά από την έλλειψη συμπεριφορικων δεδομένων που αφορούν στον χρήστη. Αντιμετωπίζουμε το βασικό αυτό πρόβλημα, αξιοποιώντας την έννοια του «τρόπου ζωής» (lifestyle) ως χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς του χρήστη, ανεξάρτητα από την διαθεσιμότητα συμπεριφορικών δεδομένων. Διαμορφώνουμε μια αρχική προσέγγιση εξατομίκευσης (μέθοδος «τμηματοποίησης») η οποία βασίζεται σε έναν καινοτομικό μηχανισμό ταξινόμησης μέσω του οποίου οι χρήστες κατατάσσονται σε ομάδες με κοινό lifestyle. Η προσέγγιση αυτή βελτιώνεται συνδυάζοντας την συνεργατική μέθοδο και τεχνικές εξατομίκευσης βασισμένες στο lifestyle («ολοκληρωτική» μέθοδος). Η εξέλιξη αυτής της μεθόδου (μέθοδος «βέλτιστου αντικειμένου») οδηγεί σε επιπλέον αύξηση της ακρίβειας πρόβλεψης λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις της συμπεριφοράς των χρηστών – τηλεθεατών στις παρατηρηθείσες διαφημίσεις. Τέλος, οι προτεινόμενες μέθοδοι συνδυάζονται σε μια ολιστική στρατηγική εξατομίκευσης οι οποίοι προσεγγίζει τα σημαντικότερα προβλήματα των υφιστάμενων μεθόδων σε ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισής τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι επεκτάσιμα και σε άλλα περιοχές εφαρμογής υπηρεσιών εξατομίκευσης προϊόντων συνεισφέροντας ευρύτερα στην επιστημονική περιοχή των συστημάτων εξατομίκευσης.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Γεώργιος Λεκάκος

Ε-mail: glekakos[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203921
Fax: +30 2108203921
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης