Συμπεριφορά Καταναλωτή σε Κινητές Υπηρεσίες: ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ

  • -

Συμπεριφορά Καταναλωτή σε Κινητές Υπηρεσίες: ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ

Μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών στον τομέα των κινητών υπηρεσιών που βασίζονται στον τομέα της βιομηχανίας διασκέδασης

Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 2006
Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκεμβρίου 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου κ. Βασίλειος Κουτσιουρής
Επικοινωνία Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος
Ερευνητική ομάδα IMES

 

Περιγραφή

Η ικανότητα εντοπισμού της θέσης μιας κινητής συσκευής διευκολύνεται από τις Location Based Τεχνολογίες. Οι Location Based τεχνολογίες μπορεί να είναι handset ή network based. Ο στόχος αυτού του έργου είναι η διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν ζητήματα στη θεωρία συμπεριφοράς των καταναλωτών στον τομέα των υπηρεσιών κινητής τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα σε Location Based Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα τα πεδία με τα οποία θα ασχοληθεί αυτό το έργο είναι:
• Μελέτη των θεωρητικών και εμπειρικών εργαλείων μέτρησης διαστάσεων όπως: αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών, ικανοποίηση και αξία, κλπ. Που σχετίζονται με υπηρεσίες αναγνώρισης της θέσης των καταναλωτών.
• Ανάπτυξη μια καινοτόμας LBS εφαρμογής στον τομέα της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας.