Κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακές συζητήσεις: Παρατήρηση γνώμης χρηστών και αξιολόγηση αξιοπιστίας

  • -

Κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακές συζητήσεις: Παρατήρηση γνώμης χρηστών και αξιολόγηση αξιοπιστίας

Category : PhD Running , PhD SCORE , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλέον διεισδύσει τόσο πολύ στον παγκόσμιο πληθυσμό με αποτέλεσμα οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες και ηλικίες να συμμετέχουν και να συζητούν σχεδόν τα πάντα, αναφορικά με τις απόψεις τους, τις αγοραστικές τους συνήθειες και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται μία «διαδικτυακή εικόνα» για κάθε οργανισμό η οποία διαμορφώνεται μέσα από αυτές τις διαδικτυακές συζητήσεις. Πολλές φορές όμως οι χρήστες αντιλαμβάνονται διαφορετικά την αξιοπιστία μιας συζητήσης με αποτέλεσμα η γνώμη των χρηστών για έναν οργανισμό ή ένα προϊόν να διαφοροποιείται ανάλογα.

H συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει μία ποιοτική έρευνα/case study για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διαδικτυακές κοινότητες (online communities και discussion boards/ forums) προκειμένου να μελετηθεί η διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει μία εταιρεία ή ένας οργανισμός για να παρακολουθήσει τις συζητήσεις και όλα τα πιθανά σχόλια που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο με στόχο να αποτυπώσει την κυρίαρχη άποψη (θετική ή αρνητική). Επιπλέον, η διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει και μία
ποσοτική έρευνα η οποία θα εξετάσει τους παράγοντες που αποτελούν τη δομή μίας συζήτησης και πώς αυτοί έχουν επίδραση στην αξιοπιστία της συζήτησης και την τελική άποψη που διαμορφώνεται από τους χρήστες.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Στέλιος Ηλιάκης

Ε-mail: eliakis[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη