Ετήσια Έρευνα για την Κοινωνική Δικτύωση 2016

  • -
1024x341_eltrun_oct_2016

Ετήσια Έρευνα για την Κοινωνική Δικτύωση 2016

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN)
Τμήμα Διοικητικής Επιστημης και Τεχνολογίας, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Οκτώβριος 2016

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να διερευνήσει τη χρήση των Κοινωνικών Δικτύων στην Ελληνική αγορά. Για τη συμπλήρωση του απαιτούνται 7-9 λεπτά. Η βοήθεια σας είναι σημαντική για εμάς. Η έρευνα αυτή διεξάγεται τα τελευταία 8 χρόνια και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται τον Δεκέμβριο 2016.
Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Συμπληρωστε το ερωτηματολογιο