Ετήσια Έρευνα για την Κοινωνική Δικτύωση 2015

  • -

Ετήσια Έρευνα για την Κοινωνική Δικτύωση 2015

Category : News , Surveys

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN)
Τμήμα Διοικητικής Επιστημης και Τεχνολογίας, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σεπτέμβριος 2015

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να διερευνήσει τη χρήση των Κοινωνικών Δικτύων στην Ελληνική αγορά. Για τη συμπλήρωση του απαιτούνται 7-9 λεπτά. Η βοήθεια σας είναι σημαντική για εμάς. Η έρευνα αυτή διεξάγεται τα τελευταία 7 χρόνια και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται τον Δεκέμβριο 2015.
Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Συμπληρωστε το ερωτηματολογιο