Shopper Journey

  • -

Shopper Journey

Shopper Journey

Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 21 Ιουνίου 2013
Ημερομηνία λήξης 31 Μαϊου 2014
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Ερευνητική Ομάδα SCORE

 

Περιγραφη

Ο στόχος του έργου Shopper Journey είναι να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της πληροφορικής (ΤΠ) για την παροχή προηγμένων αναλύσεων λιανικής πώλησης μέσω της επεξεργασίας δεδομένων πωλήσεων. Επίσης, στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση της παραχθείσας γνώσης για τη βελτίωση της ικανότητας των καταστημάτων λιανικής πώλησης να μετατρέπουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών σε πραγματικές αγορές.

Συμπληρώνοντας τη γνώση που παράγεται από την ανάλυση πραγματικών δεδομένων με παραδοσιακές μεθόδους έρευνας καταναλωτών όπως focus groups και έρευνες ερωτηματολογίου το έργο Shopper Journey επιδιώκει να εντοπίσει τις εναλλακτικές διατάξεις των καταστημάτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στις πωλήσεις των καταστημάτων αλλά και στην πιστότητα στο κατάστημα.

Το έργο Shopper Journey θα επιδιώξει να επικυρώσει τις  προτάσεις αναδιάταξης που θα προκύψουν χρησιμοποιώντας την πληροφορική ως μέσο έρευνας. Συγκεκριμένα πριν την επικύρωση της επίδρασης των αναδιατάξεων σε πραγματικά καταστήματα θα επιχειρηθεί πειραματική επικύρωση σε εργαστηριακή κλίμακα μέσω τις απεικόνισης τόσο της παρούσας όσο και των εναλλακτικών αναδιατάξεων σε εικονική/ψηφιακή αποτύπωση.

Συγκεκριμένα το έργο Shopper Journey αποτελείται από τα παρακάτω ερευνητικά στάδια:

 

  • Ποσοτική ανάλυση: Εξόρυξη γνώσης από λεπτομερή δεδομένα πωλήσεων προκειμένου να εντοπιστούν κυρίαρχες αγοραστικές τάσεις και πρότυπα αγοραστικής συμπεριφοράς βάσει τις συνάφειας πωλήσεων μεταξύ προϊόντων.
  • Focus groups: Διεξαγωγή μη δομημένων ομαδικών συζητήσεων με καταναλωτές ώστε να διερευνηθούν αντιλήψεις, απόψεις και στάσεις των καταναλωτών σε σχέση με τις κυρίαρχες αγοραστικές τάσεις και πρότυπα αγοραστικής συμπεριφοράς.
  • Έρευνα ερωτηματολογίου: Διεξαγωγή μια έρευνας ερωτηματολογίου με στόχο την επιβεβαίωση των προηγούμενων αποτελεσμάτων.
  • Πείραμα εργαστηρίου σε εικονικό/ ψηφιακό κατάστημα: Διεξαγωγή πειράματος εργαστηρίου μεταφέροντας την παρούσας αλλά και τις εναλλακτικές διατάξεις σε εικονικό περιβάλλον  προκειμένου να διερευνηθούν οι αποκρίσεις των καταναλωτών σε πειραματικά ερεθίσματα.
  • Έρευνα πεδίου σε πραγματικά καταστήματα λιανικής πώλησης: Γενίκευση των προηγούμενων αποτελεσμάτων από την διερεύνηση των αποτελεσμάτων των εναλλακτικών διάταξης σε πραγματικά καταστήματα.

 

Συμμετέχοντες

marinopoulos eltrun P&G