ΣΕΛΙΔΑ

  • -

ΣΕΛΙΔΑ

Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώριση

Χρηματοδότηση του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΑΞΗ Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας
Φορέας Χρηματοδότησης ΓΓΕΤ
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 24 Ιανουαρίου 2012
Ημερομηνία λήξης 24 Ιουλίου 2014
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ιωάννης Μούρτος
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Ιωάννης Μούρτος
Επικοινωνία Δρ. Ιωάννης Μούρτος
Ερευνητική Ομάδα ADOPT

 

Περιγραφη

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση έντυπου υλικού, το οποίο θα βασίζεται στην τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification – RFID), στην αποδοτική διασύνδεσή της με συστήματα Back Office αλλά και στην χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Object Naming Service – ONS) για την διάχυση της πληροφορίας – arguments που χαρακτηρίζει κάθε έντυπο υλικό. Το έργο θα υλοποιηθεί πιλοτικά στον φορέα «Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών» αποτυπώνοντας όλη τη γνώση που θα προκύψει από τις επιμέρους ενέργειες του έργου.
Παρότι η τεχνολογία RFID έχει μελετηθεί σε αρκετά πεδία και διαθέτει ήδη πληθώρα εφαρμογών (λιανεμπόριο, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, διαβατήρια κλπ), η χρήση της στη διαχείριση και ταυτοποίηση έντυπου υλικού παραμένει περιορισμένη, δημιουργώντας συνεχώς την ανάγκη για νέες καινοτόμες εφαρμογές. Κρίσιμα έγγραφα, νομικά και οικονομικά έγγραφα, σπάνια ή/και μεγάλης αξίας βιβλία μπορούν να διαχειριστούν με τη χρήση ενός RFID tag έτσι ώστε αυτό ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ανιχνευθεί σε διάφορα επίπεδα (τόπος, χρόνος, κάτοχος κλπ), επιτρέποντας στα έντυπα-βιβλία να κληρονομήσουν μία ψηφιακή ταυτότητα και δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στα πληροφοριακά συστήματα, είτε είναι διαχείρισης πόρων (ERP, WMS κλπ), είτε είναι διαχείρισης διαδικασιών (WorkFlow, Document Management κλπ) είτε είναι ειδικού σκοπού (Library Management Systems), να τα αναγνωρίσουν και να τα διαχειριστούν. Η αναζήτηση και διαχείριση αυτών, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, θα γίνεται τόσο εύκολα όσο εύκολη είναι και η αναζήτηση των πληροφοριών μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών.

 

Συμμετέχοντες

University of Patras Orasys ID Industrial Systems Institute
ergologic eltrunlogo