Ετήσια Έρευνα RFID 2011

  • -

Ετήσια Έρευνα RFID 2011

Category : Surveys , surveys_rfid

Πληροφορίες

Με αφορμή την παγκόσμια αναπτυσσόμενη αγορά της τεχνολογίας RFID (5,84 δις δολάρια δαπανήθηκαν το 2011 παγκοσμίως για την τεχνολογία, σε σχέση με τα 4,96 δις δολάρια το 2007, ενώ προβλέπεται ότι το 2013 οι δαπάνες θα φτάσουν στα 9,7 δις), το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διεξήγαγε πρόσφατη Ευρωπαϊκή έρευνα με στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των επιχειρήσεων σχετικά με την τεχνολογία RFID. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου και Δικτύου «RFID in Europe», το οποίο έχει στόχο να προάγει και να μελετήσει την υιοθέτηση της τεχνολογίας σε όλη την Ευρώπη.

Τί είναι όμως το δίκτυο “RFID in Europe”;

Download

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 180 συνολικά εταιρείες από 14 διαφορετικές χώρες (π.χ. Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Τσέχικη Δημοκρατία) συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι εταιρείες αυτές ανήκουν σε διάφορους κλάδους και κυρίως στον κλάδο των Logistics, λιανεμπορίου και υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τις προοπτικές που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Δείτε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εδώ:

Download

Τέλος μπορείτε να βρείτε και μια αναλυτικότερη εικόνα των αποτελεσμάτων, εδώ:

Download