Πρόβλεψη Ζήτησης και Εφοδιασμός: OTE/OTEPlus

  • -

Πρόβλεψη Ζήτησης και Εφοδιασμός: OTE/OTEPlus

Πρόβλεψη Ζήτησης και Αποδοτικός Εφοδιασμός προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης OTE, OTE plus
Τύπος έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιουνίου 2004
Ημερομηνία Λήξης 31 Μαϊου 2005
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία κ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη
Ερευνητική ομάδα SCORE

 

Περιγραφή

Η Έρευνα μελέτησε τον ΟΤΕ, τον κορυφαίο οργανισμό τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ο οποίος λειτουργεί μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης που πουλούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την κινητή τηλεφωνία. Ο στόχος της αλυσίδας υψηλής τεχνολογίας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων προκειμένου να εξαλειφθούν οι ελλείψεις προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό κόστος εκμετάλλευσης αποθεμάτων. Η μελέτη περιελάμβανε τις εξής φάσεις:
• Ανάλυση της αλυσίδας προσφοράς και ζήτησης των καταστημάτων του ΟΤΕ, προκειμένου να μελετηθεί η διαδικασία παραγγελίας και να ερευνηθούν τα κύρια προβλήματα.
• Επιλογή και αξιολόγηση μιας μεθόδου πρόβλεψης της ζήτησης , με βάση στοιχεία για τις πωλήσεις ενός έτους από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των καταστημάτων.
• Ολοκλήρωση του μοντέλου πρόβλεψης της ζήτησης με την πολιτική περιοδικής αναπλήρωσης των καταστημάτων λιανικής πώλησης.
• Εφαρμογή των μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης και αναπλήρωσης σε ένα δείγμα των καταστημάτων λιανικής για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
• Ανάλυση των αποτελεσμάτων σχετικά με την ακρίβεια του μοντέλου πρόβλεψης, ανάλυση της διαδικασίας παραγγελίας, των ελλείψεων και των επιπέδων των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος.