ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

  • -

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Ανάπτυξη οργανωτικών μοντέλων συμπεριφοράς στο πλαίσιο υιοθέτησης συνεργατικών πρακτικών

Χρηματοδότηση του προγράμματος Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης II (Δράση 2.2.3.f)
Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 2005
Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκεμβρίου 2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Ερευνητική ομάδα SCORE

 

Περιγραφή

Αυτή η έρευνα μελετά τη σχέση ανάμεσα στην εταιρική κουλτούρα και την υιοθέτηση συνεργατικών πρακτικών μεταξύ των εταίρων στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσει:
• Την επιρροή της κουλτούρας ενός οργανισμού στην απόφαση να συνεργαστεί με τους εταίρους του στην αλυσίδα αξίας
• Τα κίνητρα του οργανισμού να εφαρμόσει συνεργατικές πρακτικές
• Την κατάλληλη τεχνολογική ωριμότητα ώστε να καταστεί δυνατή η συνεργασία μεταξύ των εταίρων
• Τις συνεργατικές διαδικασίες που οι οργανισμού υιοθετούν συνήθως
• Τις συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν τη συνεργασία στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης, και
• Τα οργανωτικά οφέλη που προκύπτον από την επιρροή των μοντέλων συνεργασίας
Η μελέτη θα βασιστεί σε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Η αναλυτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι Structural Equation Modeling (SEM).