Διείσδυση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο: Πειραματική διερεύνηση αλληλεπίδρασης αγοραστικής διεπαφής – ατμόσφαιρας καταστήματος με τον αγοραστή-καταναλωτή

  • -

Διείσδυση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο: Πειραματική διερεύνηση αλληλεπίδρασης αγοραστικής διεπαφής – ατμόσφαιρας καταστήματος με τον αγοραστή-καταναλωτή

Category : PhD Completed , PhDs , PhDs_IMES

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κος Ιωάννης Κρασονικολάκης με επιβλέποντες την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη και τον Επίκουρο Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Τρισδιάστατο Διαδικτυακό Λιανεμπόριο: Πειραματική Διερεύνηση των Επιδράσεων της Διαδραστικής Αγοραστικής Διεπαφής-Ατμόσφαιρας Καταστήματος στη Συμπεριφορά του Χρήστη-Καταναλωτή».
Ο κος Ιωάννης Κρασονικολάκης έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Στην ανάδειξη των στοιχείων και χαρακτηριστικών που καθοδηγούν τους χρήστες-καταναλωτές τρισδιάστατων διαδικτυακών περιβαλλόντων στη λήψη αποφάσεων και στην αγοραστική τους συμπεριφορά, (2) στη διερεύνηση και ομαδοποίηση των στοιχείων της ατμόσφαιρας καταστήματος στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (3) στη διερεύνηση και ομαδοποίηση των κριτηρίων επιλογής καταστήματος στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (4) στην ανάδειξη της δομής των τρισδιάστατων διαδικτυακών καταστημάτων ως ένα σημαντικό στοιχείο της ατμόσφαιρας το οποίο δεν ομαδοποιείται με κάποιο άλλο στοιχείο της ατμόσφαιρας, (5) στην ανάδειξη και μοντελοποίηση πέντε διακριτών τύπων δόμησης και των χαρακτηριστικών τους στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (6) στην πειραματική διερεύνηση της επιρροής των διακριτών τύπων δόμησης σε συγκεκριμένες εκφάνσεις της συμπεριφοράς του καταναλωτή, (7) στη διερεύνηση της προβλεπτικής δύναμης των μεταβλητών που επηρεάζονται από το δομή στην πρόθεση αγοράς και στην από στόμα-σε-στόμα επικοινωνία, (8) στη διερεύνηση των μεταβλητών που καθορίζουν το βαθμό επιρροής των διακριτών τύπων δόμησης στη συμπεριφορά του καταναλωτή, και (9) εν κατακλείδι, η διατριβή αυτή συνεισφέρει στην κατανόηση της δομής των καταστημάτων και της επίδρασής τους στη συμπεριφορά του καταναλωτή στο τρισδιάστατο διαδικτυακό περιβάλλον, επεκτείνοντας και αναθεωρώντας την υπάρχουσα γνώση από αντίστοιχες έρευνες στο παραδοσιακό και το δισδιάστατο διαδικτυακό λιανεμπόριο. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., International Journal of E-Services and Mobile Applications), καθώς κι έχουν παρουσιαστεί και δημοσιευτεί σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., European Marketing Academy Conference, International Conference on E-Business, IFIP Conference on E-Business, Mediterranean Conference on Information Systems, International Conference on Corporate and Marketing Communications, International Conference on Services Marketing, IFIP WG 9.5 International Workshop).

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Ιωάννης Κρασονικολάκης

Ε-mail: I.krasonikolakis[at]soton.ac.uk
Office phone: +44 (0)23 8059 7443
Fax: +44 (0)23 8059 3844
Address: Building 2 /Room 4044, Southampton Management School, University of Southampton, Southampton, SO17 1BJ, UK

Επίβλεψη

Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος, Δρ. Νάνσυ Πουλούδη