Αποτίμηση των πληροφοριακών συστημάτων από μια περιβαλλοντική διάσταση: H περίπτωση των Διαλειτουργικών Πληροφοριακών Συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

  • -

Αποτίμηση των πληροφοριακών συστημάτων από μια περιβαλλοντική διάσταση: H περίπτωση των Διαλειτουργικών Πληροφοριακών Συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Category : PhD Running , PhD SCORE , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια. Διάφορες ρυθμιστικές αρχές και διεθνή πρωτόκολλα θέτουν τυπικές απαιτήσεις όσον αφορά στην περιβαλλοντική απόδοση των οργανισμών. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους έχουν αρχίσει να συναισθάνονται την ευθύνη που φέρουν για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που έχουν εγερθεί σε παγκόσμια κλίμακα και να εφαρμόζουν διάφορες περιβαλλοντικές πρακτικές αλλά και να αναπτύσσουν συνεργασίες και επικοινωνίες σε διαοργανωσιακό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα διαλειτουργικά πληροφοριακά συστήματα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες καλούνται να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο ως εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να υλοποιήσουν πιο βιώσιμες περιβαλλοντικές πρακτικές και να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση. Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι να αποτιμήσει την επίπτωση των διαλειτουργικών συστημάτων και υπηρεσιών στην περιβαλλοντική απόδοση των εταιρειών.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Ελένη Ζάμπου

Ε-mail: zampoueleni[at]aueb[dot]gr
Τηλέφωνο: +30 2108203731
Fax: +30 2108203664
Διεύθυνση: Πατησίων 80 & 3ος όροφος, GR-11362, Αθήνα, Ελλάδα

Επίβλεψη

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη