Ομάδα Εργασίας IB3: eBusiness Forum

  • -

Ομάδα Εργασίας IB3: eBusiness Forum

Ηλεκτρονικές Αγορές και Υπηρεσίες Συνεργασίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τύπος έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιουνίου 2007
Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκεμβρίου 2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία Λευτέρης Κιοσές
Ερευνητική ομάδα SCORE
Ιστοσελίδα http://www.ebusinessforum.gr

 

Περιγραφή

Οι στόχοι αυτού του έργου είναι:
• Η ανανέωση της συνολικής εικόνας του ελληνικού Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου.
• Η αναγνώριση των παραγόντων και των προβλημάτων (επιχειρηματικών, τεχνολογικών, κοινωνικών, κλπ) που βοηθούν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη Β2Β υπηρεσιών στην εφοδιαστική αλυσίδα.
• Η μελέτη του εάν επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα Β2Β συναλλαγών στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να εφαρμοστούν στο δημόσιο τομέα.