Ομάδα εργασίας Ιγ3 eBusiness Forum

  • -

Ομάδα εργασίας Ιγ3 eBusiness Forum

Ιγ3: Διαχείριση Σχεσεων Πελατων με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων (e-CRM)

Τύπος έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 15 Σεπτεμβρίου 2007
Ημερομηνία Λήξης 15 Μαρτίου 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος
Εισηγήτρια Ευαγγελία Μάντζαρη
Ερευνητική ομάδα IMES
Ιστοσελίδα http://www.ebusinessforum.gr

 

Περιγραφή

Η αυξανόμενη χρήση συστημάτων Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) τόσο στη σχέση B2B όσο και στη B2C, έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Ενώ οι παρεχόμενες λύσεις CRM μπορούν δυνητικά να λύσουν όλα τα σχετικά προβλήματα που αφορούν τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους πελάτες αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των τελευταίων, η τρέχουσα επιχειρηματική πρακτική δείχνει ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα που αφορούν την υιοθέτηση και χρήση των συστημάτων/πρακτικών αυτών από τις επιχειρήσεις. Μεγάλος αριθμός αποτυχημένων CRM έργων έρχεται να ενισχύσει την προηγούμενη τοποθέτηση. Οι λόγοι αποτυχίας των έργων CRM είναι πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει σαν στόχο να αποτυπώσει την τρέχουσα επιχειρηματική πρακτική, τις αναδυόμενες τάσεις, τις επιτυχημένες συνταγές υλοποίησης, τους πιθανούς κινδύνους/ευκαιρίες και τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα συστήματα αυτά στην αύξηση της αντιληπτής αξίας (perceive value) του πελάτη (επιχείρηση ή τελικό καταναλωτή).

Συντονιστές
• Αδάμ Βρεχόπουλος, Λέκτορας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Ανδρέας Γαλανής, Σύμβουλος Διαχείρισης Πελατών (CRM Consultant)

Εισηγητές
• Ευαγγελία Μάντζαρη , Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αντώνης Δάσκος, M.Sc in Software Engineering