Μοντέλα Συμπεριφοράς Αγοραστή: ΓΓΕΤ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

  • -

Μοντέλα Συμπεριφοράς Αγοραστή: ΓΓΕΤ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς αγοραστή στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των συνεργατικών πλατφορμών

Χρηματοδότηση του προγράμματος Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – Δράση 2.2.3.f
Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 2005
Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκεμβρίου 2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος
Επικοινωνία Δρ. Παύλος Βλάχος
Ερευνητική ομάδα IMES

 

Περιγραφή

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εμπειρική επικύρωση εναλλακτικών μοντέλων λήψης αποφάσεων του αγοραστή στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πλατφορμών συνεργασίας. Περιλαμβάνει δύο μεθοδολογικά αλληλένδετα υποέργα:
1. Μοντελοποίηση του προηγηθέντος, διαμεσολαβητικού και επακόλουθου ρόλου των εξεχόντων κατασκευών αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως η αντιληπτή ποιότητα των υπηρεσιών, η αξία και η ικανοποίηση στο πλαίσιο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
2. Μοντελοποίηση του προηγηθέντος, διαμεσολαβητικού και επακόλουθου ρόλου των κατασκευών διαχείρισης σχέσεων, όπως η εμπιστοσύνη και η δέσμευση στο πλαίσιο των B2B ηλεκτρονικών συνεργατικών πρακτικών.
Η αναλυτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την προσπάθεια μοντελοποίησης είναι τα δομικά μοντέλα εξισώσεων με λανθάνουσες μεταβλητές, που βασίζονται στη συνδιακύμανση των δομικών μοντέλων εξισώσεων.