Executive Program in Retail Innovation

  • -

Executive Program in Retail Innovation

Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία:
retailminimba_black_nameauebecr

Αποτελεσματική διαχείριση, αξιολόγηση προωθητικών ενεργειών και παρακολούθηση ραφιού μέσω mobile app οι ιδέες που βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του ececutive program in Retail Innovation

Αναπλ. Καθηγ. Κατερίνα Πραματάρη, ELTRUN-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονική Υπεύθυνη Mini MBA in Retail Innovation

 

Με μία εκδήλωση βράβευσης που έφερε κοντά τους συμμετέχοντες με τα μέλη του ΔΣ του ECR και ανέδειξε καινοτόμες ιδέες για συνεργασία και βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά του executive program in Retail Innovation. Το καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή ECR Hellas, στοχεύοντας στην προσωπική ανάπτυξη και ανάδειξη των ταλέντων του κλάδου και στη μύησή τους σε μία κουλτούρα συνεργασίας και καινοτομίας. Το πρόγραμμα προσέφερε ένα υψηλό θεωρητικό υπόβαθρο στη διοίκηση και την καινοτομία, παράλληλα με μία επίκαιρη εικόνα της αγοράς και των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και μια εισαγωγή στις νέες τάσεις και αναδυόμενες τεχνολογίες στον κλάδο. Με βάση τη θεματολογία που αναπτύχθηκε, αλλά και με συμμετέχοντες τόσο από το λιανεμπόριο όσο και από τη βιομηχανία,  από τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ αλλά και εφοδιαστικής αλυσίδας, το πρόγραμμα επιδίωξε να βάλει τον έναν στα παπούτσια του άλλου με στόχο την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων του κλάδου. Με τον τρόπο αυτό, καθώς και μέσα από ένα καινοτόμο project πάνω στο οποίο οι συμμετέχοντες δούλεψαν σε ομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, διαμορφώθηκε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεργασίας που ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί και μετά το πέρας του προγράμματος και θα βρει έκφραση στην περαιτέρω ενίσχυση των έργων συνεργασίας και υλοποίησης καινοτόμων πρακτικών στον κλάδο.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλάμβανε προχωρημένα μαθήματα στη διοικητική των επιχειρήσεων συνδυασμένα με ειδικά θέματα του κλάδου λιανεμπορίου. Κορυφαίοι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με εισηγήσεις σε θέματα ηγεσίας, μάρκετινγκ, δημιουργικής λήψης αποφάσεων, στρατηγικής, χρηματοοικονομικής ανάλυσης κλπ. απέσπασαν άριστες αξιολογήσεις. Παράλληλα, εξέχοντα στελέχη της αγοράς και του κλάδου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σύγχρονες τάσεις και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της ζήτησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στην επικοινωνία με τον καταναλωτή μέσα από νέα κανάλια και ηλεκτρονικά μέσα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης workshops σε θέματα καινοτομίας και δημιουργικότητας, ανάπτυξης προσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και επιχειρηματικού σχεδιασμού. Σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του προγράμματος έπαιξε η συμβουλευτική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του ΔΣ του ECR Hellas και συγκεκριμένα τους: Α. Zούμπο, Διευθυντή Πωλήσεων, ΑΜΒΥΞ Α.Ε., B. Kυπριώτη, General Manager Consumer & Health Care, Sarantis group, Π. Νικολαΐδη, Sales Director Coca-Cola HBC Greece, Α. Παντελιάδη, Διευθύνων Σύμβουλο ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ και Σ. Τρύφωνα, Εμπορικό Διευθυντή Νestlé.

lectures

Διαλέξεις από την πρώτη σειρά του προγράμματος

Σε οργανωτικούς όρους, η διεξαγωγή του προγράμματος κάθε δεύτερη Παρασκευή και Σάββατο σε διάρκεια τεσσάρων μηνών, η ποιότητα των παρουσιάσεων, η δυνατότητα παρακολούθησης των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων για κάποιον που τύχαινε να απουσίαζε, η διαθεσιμότητα του υλικού των παρουσιάσεων των διαλέξεων μέσω του site του προγράμματος, ήταν στοιχεία που οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά και δεν θα ήθελαν να αλλάξουν.

Μία από τις βασικές καινοτομίες του προγράμματος ήταν η δημιουργία μεικτών ομάδων με στόχο τη διατύπωση μιας καινοτόμου ιδέας και τη σύνταξη προτεινόμενου πλάνου ενεργειών (innovation project), στο πλαίσιο μιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι ιδέες αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από κάθε ομάδα και αφορούσαν την αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων του κλάδου. Δουλεύοντας σε διαφορετικές ενότητες του project κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τελικός στόχος ήταν να διερευνηθεί το μέγεθος του προβλήματος και η εφικτότητα της κάθε ιδέας, το αναμενόμενο κόστος και όφελος καθώς και οι προϋποθέσεις και το πλάνο υλοποίησής της. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από καθηγητές του προγράμματος και τα μέλη του ΔΣ του ECR. Στην ίδια εκδήλωση keynote speaker ήταν ο κος Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Ομίλου Delhaize και Διευθύνων Σύμβουλος Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς οδήγησε σε μία περαιτέρω ζύμωση ανάμεσα στους συμμετέχοντες και στα ηγετικά στελέχη του κλάδου και ακούστηκαν ακόμη και σχόλια που αφορούσαν στην εύρεση τρόπων χρηματοδότησης των ιδεών που παρουσιάστηκαν.

αποφοίτηση

Φωτογραφία από την τελετή αποφοίτησης του προγράμματος
με τους συμμετέχοντες και τα μέλη του ΔΣ του
ECR

Με κριτήρια τη σημαντικότητα του θέματος και προβλήματος για τον κλάδο, την πληρότητα της προτεινόμενης προσέγγισης/ λύσης, το αναμενόμενο όφελος για τις εταιρίες του κλάδου και την εφικτότητα υλοποίησης και ανάγκη συνεργατικής  προσέγγισης (π.χ. στο πλαίσιο ενός ECR Project), διακρίθηκαν οι ακόλουθες ομάδες:

Το πρώτο βραβείο απέσπασε η ιδέα ‘Αποτελεσματικότερη διαχείριση προωθητικών ενεργειών’ των Αμπελά Κυβέλη (Category Solutions Senior Manager, Johnson & Johnson Hellas), Μαυρογιαννάκη Ελένη (Junior CCSD Manager, Nestle Hellas), Ξενάκη Κυριάκου (Warehouse Manager, ΑΒ Βασιλόπουλος), και Χανιώτη Αντώνη (Διευθυντής Ζώνης Νοτίου Ελλάδας, ΑΜΒΥΞ), που αφορούσε στην καλύτερη υποστήριξη  προγραμματισμένων ή last-minute προωθητικών ενεργειών. Μέσω ενός κοινού και ευέλικτου business plan προμηθευτή & λιανέμπορου, η ομάδα πρότεινε κεντρική διαχείριση της διανομής και διαδικασίες που θα αποφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις πωλήσεων και καλύτερο συντονισμό στη διαχείριση της προωθητικής ενέργειας (orders frequency, lead time, palletizing, service level, quality assurance, reverse logistics), με αποτέλεσμα τη μείωση των ελλείψεων στο ράφι και την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή.

Το δεύτερο βραβείο δόθηκε στην ομάδα με την ιδέα Pro(mo) Activity αποτελούμενη από τους Αμπελουργό Φάνη (Senior Customer Activation Manager, Γρ. Σαραντης), Βαζούρα Αλέξανδρο (Customer Facing Coordinator, Nestle Hellas), Καβαλέρο Ευστράτιο (Βοηθός Γενικού Δ/ντη Λειτουργίας Καταστημάτων, Metro AEBE), και Χαρίτου Ειρήνη (Member Services Executive, GS1 Association Greece), που αφορούσε στη μέτρηση του βαθμού αποδοχής από τον καταναλωτή των προωθητικών ενεργειών στα σουπερμάρκετ. Προτείνεται η δημιουργία μιας πλατφόρμας επικοινωνίας με δεδομένα πωλήσεων σε τεμάχια και όχι σε αξία, όπως μέχρι σήμερα γίνεται. Μέσω της ιδέας ‘Pro(mo) Activity’ η ομάδα  προτείνει έναν αποτελεσματικό τρόπο αξιολόγησης των επενδύσεων σε προωθητικές ενέργειες, έναν αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης αποθεμάτων που σχετίζονται με προωθητικές ενέργειες, τη δημιουργία κοινών συστημάτων, εργαλείων και δεικτών απόδοσης (KPIs) αλλά και τη δημιουργία μιας συνεργατικής κουλτούρας.

Το τρίτο βραβείο απέσπασε η ομάδα με την ιδέα ‘MyShelf’, αποτελούμενη από τους Γαβριηλίδη Μαρία (Head of Marketing, Μαρινόπουλος), Κατσάνο Πασχάλη (Junior Brand Manager, Papastratos), Μεργέ Σταμάτη (Supply Chain Analysis and Fleet Supervisor, Coca Cola 3E), Σταθακόπουλο Ηλία (Trade Marketing Professional, Barilla Hellas), και Τριανταφυλλίδη Άλκη (Field Sales Manager, Nestle Hellas). Βασική ιδέα πίσω από το MyShelf είναι μια πλατφόρμα σε μορφή εφαρμογής για κινητό (mobile app platform) στην οποία merchandisers θα συλλέγουν πληροφορίες που σχετίζονται με τον έλεγχο πληρότητας στα ράφια των σουπερμάρκετ. Μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης της πλατφόρμας, η εφαρμογή ‘MyShelf’ στοχεύει αφενός στο να παρέχει άμεση πληροφόρηση από τους merchandisers στα κεντρικά γραφεία των λιανεμπόρων και των προμηθευτών, και αφετέρου στον διαμοιρασμό κοινών στοιχείων μεταξύ τους. Με τον τρόπο επιτυγχάνεται άμεση διάχυση της πληροφορίας, σημαντικές συνέργειες μεταξύ λιανεμπόρων και προμηθευτών της ίδιας κατηγορίας και εξοικονόμηση σημαντικών πόρων σε επίπεδο κλάδου.

Άλλες ιδέες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν στην ανάπτυξη εφαρμογής για κινητό που στοχεύει στον καλύτερο προγραμματισμό και τη βελτιστοποίηση των αγορών, με αποτέλεσμα ένα διαδραστικό αγοραστικό ταξίδι για τον καταναλωτή, εφαρμογής για κινητό που προσφέρει συνταγές μαγειρικής βασιζόμενη στην εξατομίκευση και τη δημιουργικότητα, καθώς και ιδέες για έξυπνη διανομή παραγγελιών από απόσταση (online, τηλεφωνικές) με χρήση δικτύου ταξί.

Η άριστη αξιολόγηση που απέσπασε το πρόγραμμα αλλά και το αποτέλεσμα που καταγράφηκε μέσα από τη συνολικά θετική εμπειρία των συμμετεχόντων δημιούργησαν τη βάση ώστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να επαναληφθεί την επόμενη χρονιά και να αποτελέσει μία βασική δράση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το ECR Hellas στο μέλλον. Η επόμενη σειρά του προγράμματος θα διεξαχθεί Οκτώβριο 2015 – Μάρτιο 2016, με αιτήσεις που ξεκινούν τον Ιούνιο 2015.