Οι Προκλήσεις της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας

  • -

Οι Προκλήσεις της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας

Category : News

“Υπάρχουν στην Ελλάδα κλάδοι με σοβαρές δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτομίας, που μπορούν να γίνουν η ατμομηχανή της εξόδου της χώρας από την κρίση και την ύφεση.”

 

Δείτε ολόκληρο το άρθρο του καθηγητή Γ. Δουκίδη στο περιοδικό της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) manager Ιούνιος – Ιούλιος 2013 # 19.