Δρ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη

  • -
cbardaki

Δρ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη

Πληροφορίες

Ε-mail:

cleobar[at]aueb[dot]gr

Τηλέφωνο γραφείου:

+30 2108203663

Fax:

+30 2108203664

Διεύθυνση:

Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 801, GR-11362, Αθήνα, Ελλάδα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Δρ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας SCORE του ELTRUN από το 2005. Έχει εργαστεί ως βασική ερευνήτρια σε έργα έρευνας και ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Είναι αριστούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Ο.Π.Α. και διδακτορικό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α. Ήταν υπότροφος του κοινωφελούς ιδρύματος Μποδοσάκη για 4 συναπτά έτη κατά την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής και έχει λάβει και άλλες διακρίσεις και υποτροφίες στη διάρκεια των σπουδών της. Έχει δημοσιεύσει άνω των 20 επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, επιμελημένους τόμους και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στις περιοχές των πληροφοριακών συστημάτων, της ποιότητας πληροφορίας, του ηλεκτρονικού επιχειρείν, των tracking τεχνολογιών και του σχεδιασμού και της αξιολόγησης καινοτόμων συστημάτων στο πλαίσιο του Internet of Things (IOT).

Δημοσιεύσεις

Papers in Refereed Journals

C. Bardaki, P. Kourouthanassis and K. Pramatari (2011) Modeling the Information Completeness of Object Tracking Systems. Journal of Strategic Information Systems, 20(3), 268-282.

C. Bardaki, P. Kourouthanassis and K. Pramatari (2012) Deploying RFID-enabled Services in the Retail Supply Chain: Lessons Learnt Towards the Internet of Things. Information Systems Management, 29(3), 233-245.

Α. Karagiannaki, D. Papakiriakopoulos and C. Bardaki (2011) Warehouse contextual factors affecting the impact of RFID. Industrial Management and Data Systems, 111(5), 714-734.

C. Bardaki, P. Kourouthanassis and K. Pramatari (2010) Exploring the Deployment and Adoption of RFID-enabled Promotions Management. International Journal of RF Technologies: Research andApplications, 2(2), 91-115.

C. Bardaki, K. Pramatari, P. Miliotis (2007) Integrating Demand Forecasting with Replenishment in a High-tech Retail Chain. The Journal of Business Forecasting, 26(2), 19-22.

C. Bardaki (2010) Information Quality Evaluation in the Internet of Things. Αstrolavos – Scientific Journal of New Technologies (Hellenic Mathematical Society), 13, 43-54 (in greek).

Papers & Chapters in Edited Books

C. Bardaki and K. Pramatari (2012) Business Plan Guide for E-Business. In: New Entrepreneurship Issues. S. Lioukas. Athens University of Economics and Business (in greek) (forthcoming).

C. Bardaki, K. Pramatari, E. Ilie-Zudor, Z. Kemény (2010) RFID-enabled Tracking and Tracing in the Supply Chain: Lessons Learnt from the SMART and TRASER projects. In: Vision and Challenges for Realising the Internet of Things (CERP-IoT – Cluster of European Research Projects on the Internet of Things), pp. 111-124.

K. Pramatari, A. Karagiannaki and C. Bardaki (2010) RFID and its role in the Food Supply Chain. In:Delivering performance in food supply chains. Woodhead Publishing Ltd.

Papers in Conference Proceedings

C. Bardaki, P. Kourouthanassis, K. Pramatari and G. I. Doukidis (2013) An Information Quality Evaluation Framework of Object Tracking Systems. Proceedings of the International Conference on Information Systems (ICIS 2013), December 15-18, Milan, Italy.

C. Bardaki, P. Kourouthanassis, K. Pramatari and G. I. Doukidis (2010) Modeling the Information Quality of Object Tracking Systems. Proceedings of the Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2010), September 12-14, Tel Aviv, Israel.

C. Bardaki, K. Pramatari and P. Kourouthanassis (2009) RFID-integrated Retail Supply Chain Services:Lessons learnt from the SMART project. Proceedings of the Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2009), September 25-26, Athens, Greece.

C. Bardaki, K. Pramatari and G. I. Doukidis (2008) IP-Mapping a RFID-enabled Shelf Replenishment Information System for the Retail Industry. Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS 2008), June 9-11, Galway, Ireland.

C. Bardaki, A. Karagiannaki and K. Pramatari (2008) A Systematic Approach for the Design of RFID Implementations in the Supply Chain. Proceedings of the Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2008)August 28-30, Samos, Greece.

C. Bardaki, K. Pramatari and P. Miliotis (2008) A Systematic Approach for Demand Forecasting and Efficient Replenishment in a High-tech Retail Chain. Proceedings of the 15th International Symposium on Inventories, August 22-26, Budapest, Hungary.

C. Bardaki, I. Mourtos, P. Miliotis (2008) A Multiple Product Joint Shelf Replenishment Decision Support System for the Retail Industry. Proceedings of the 15th International Symposium on Inventories,August 22-26, Budapest, Hungary.

C. Bardaki and K. Pramatari (2007) Assessing Information Quality in a RFID-Integrated Shelf Replenishment Decision Support System for the Retail Industry. Proceedings of the 12thInternational Conference on Information QualityNov 9-11 2007, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

C. Bardaki, K. Pramatari and G. I. Doukidis (2007) RFID-enabled supply chain collaboration services in a networked retail business environment. Proceedings of the 20th Bled eConference, June 3-6 2007, Bled, Slovenia.

E. Kioses, K. Pramatari, G. Doukidis and C. Bardaki (2007) Measuring the business value of electronic supply chain collaboration: The case of electronic invoicing. Proceedings of the 20th Bled eConference, June 3-6 2007, Bled, Slovenia.

C. Bardaki, K. Pramatari, A. Karagiannaki (2007) A RFID-enabled Supply Chain Traceability System for the Food industry. Proceedings of the TRACE 3rd Annual Meeting, April 26-27 2007, Limenas Hersonissou, Crete, Greece.

E. Kioses, C. Bardaki, K. Pramatari (2007) Assessing Supply Chain Collaboration Scenarios Enabled by RFID Technology. Proceedings of the 2007 EU RFID Forum, March 13-14 2007, Brussels.

C. Bardaki and K. Pramatari (2006) Replenishment Processes in Retailing: before and after RFID.Proceedings of the 5th ECR Academic Symposium, September 15-16, Stockholm, Sweden.

C. Bardaki, L. Kioses, D. Papakiriakopoulos, K.Pramatari, G. Doukidis (2006) Measuring Success of Supply Chain Information Systems Collaboration Practices in Retail. Proceedings of the EURO XXI Conference, July 2-5, Reykjavik, Iceland.

C. Bardaki, A. Karagiannaki, K. Pramatari and I. Mourtos (2006) RFID Technology: Simulating the Impact on Supply Chain and Demand in Retail Industry. Proceedings of the EURO XXI Conference, July 2-5, Reykjavik, Iceland.

C. Bardaki and K. Pramatari (2005) Effective RFID-enabled Traceability. Proceedings of the 9thHellenic Conference on Logistics, November 25-26, Thessaloniki, Greece (in greek).

C. Bardaki (2010) Assessing Information Quality in the context of an Internet of Things. Proceedings of the 7th Students Conference of DMST, Athens, Greece (in greek).

C. Vontas, E. Kakourou, S. Potiris,T. Trahana, C. Bardaki (2010) Retail Stores’ Processes in the context of Internet of Things. Proceedings of the 7th Students Conference of DMST, Athens, Greece.

C. Bardaki and K. Pramatari (2008) Assessing Information Quality of the Shelf Replenishment Process in the Retail Industry. Proceedings of the 5th Students Conference of DMST, May 8, Athens, Greece.

M. Zagavierou, S. Ilioudi, C. Bardaki and P. Miliotis (2006) Evaluation of Demand Forecasting Models for High-Tech Products. Proceedings of the 3rd Students Conference of DMST, May 10, Athens, Greece (in greek).

C. Bardaki and K. Pramatari (2006) Demand Forecasting and Efficient Replenishment in Retailing: the impact of RFID technology. Proceedings of the 3rd Students Conference of DMST, May 10, Athens, Greece (in greek).