2011/09/08 – Καθημερινή – Ηλεκτρονική Τραπεζική

  • -

2011/09/08 – Καθημερινή – Ηλεκτρονική Τραπεζική

Category : Journal , Press

Δημοσίευση : 8 Σεπτεμβρίου 2011
ELTRUN: Η σημασία της ηλεκτρονικής τραπεζικής για τους πολίτες και την εθνική οικονομία

 Download

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου ELTRUN του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε μελέτη για την επίδραση των ηλεκτρονικών καναλιών τραπεζικής εξυπηρέτησης στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη τρείς σημαντικές διαστάσεις: οικονομικό κόστος, χρόνος και φυσικό περιβάλλον (μείωση στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα).

Η μελέτη εστιάζει στις συνηθέστερες τραπεζικές (ενημέρωση βιβλιαρίου, κατάθεση-ανάληψη μετρητών, χρηματιστηριακές συναλλαγές κλπ) και μη-τραπεζικές συναλλαγές (πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, τηλεπικοινωνιακών φορέων, ταμείων ασφάλισης κλπ) οι οποίες, βάσει έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια της μελέτης και βάσει αντικειμενικών μετρήσεων, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών που εκτελούνται στα ταμεία των τραπεζών. Επιπλέον, η μελέτη επιχειρεί να αναγνωρίσει σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη διαμόρφωση της στάσης και της πρόθεσης χρήσης των υπηρεσιών αυτών από τους καταναλωτές.

Για τη διεξαγωγή της μελέτης αξιοποιήθηκαν δεδομένα της Τράπεζας Πειραιώς που, λόγω της σημαντικής θέσης της στο χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής με τις υπηρεσίες winbank, κρίνονται αντιπροσωπευτικά.

www.kathimerini.gr