Κατερίνα Φραϊδάκη

  • -
fraidaki1

Κατερίνα Φραϊδάκη

Πληροφορίες

Ε-mail:

fraidaki [at] aueb [dot] gr

Τηλέφωνο γραφείου:

+30 2108203663

Fax:

+30 2108203664

Διεύθυνση:

Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 801, GR-11362, Αθήνα, Ελλάδα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η κυρία Κατερίνα Φραϊδάκη είναι υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κύρια ερευνήτρια (senior research) στο εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Έχει πτυχίο από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και MSc στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων από το London School of Economics (LSE). Είναι κάτοχος υποτροφιών από το Ίδρυμα Χαλκιοπούλου (για την επίδοση της στις προπτυχιακές σπουδές) και του ιδρύματος Καρέλια (για την επίδοση της στις μεταπτυχιακές της σπουδές). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της κυρίας Φραϊδάκη είναι: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση (e-social networking), Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Καταστημάτων. Από το 2010 είναι επιστημονική υπεύθυνη των ετήσιων ερευνών του ELTRUN για τη συμπεριφορά των online Ελλήνων καταναλωτών, και την αξιολόγηση των Ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων. Επιστημονικές εργασίες της έχουν παρουσιασθεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και το 2011 πήρε το best paper award στο 8ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τους ακόλουθους κλάδους: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση (e-social networking), Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Καταστημάτων, e-health.

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Download

Δημοσιεύσεις

Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις:

• Fraidaki K., Doukidis G., 2012, The role of Internet and social media in Greek healthcare sector: patients’ and doctors’ perspective, The international healthcare social media and web 2.0 conference 2012
• Fraidaki K., Pramatari K., Theotokis A, 2011, Social Networks and consumer behaviour 7th UK conference of social networking
• Fraidaki K., Pramatari K, 2011, Social networks, Trust and price sensitivity in e-commerce, MCIS 2011
• Fraidaki K., Doukidis G., Theotokis A., 2011, An integrated approach of evaluating e-shops, MCIS 2011
• Fraidaki K., Theotokis A, 2010, Use of Social Networks, Trust in e–commerce and money spent 8ο φοιτητικό συνέδριο ΔΕΤ (Best paper award)
• Fraidaki K., Theotokis A, 2010, Use of Social Networks, Trust in e–commerce and money spent Special Issue Αστρολάβος

Επιχειρηματικά Συνέδρια:

• Δουκίδης Γ., Φραϊδάκη Κ., 2011, «Η Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Β-C το 2011 στην Ελλάδα και η συμπεριφορά των Ελλήνων Online καταναλωτών», Συνέδριο Ηλεκτρονικού εμπορίου
• Πραματάρη Κ., Φραϊδάκη Κ., 2011, «Στάσεις, αξιοποίηση και εμπιστοσύνη των Ελλήνων για τα Social Media», Συνέδριο Ηλεκτρονικού εμπορίου
• Δουκίδης Γ., Φραϊδάκη Κ., 2011, «Το Διαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Ο ρόλος του στον κλάδο της Υγείας», 1ο ιατρικό συνέδριο για τον καρκίνο του μαστού.
• Δουκίδης Γ., Φραϊδάκη Κ., 2010, «Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Β2C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά online καταναλωτών», Συνέδριο Ηλεκτρονικού εμπορίου