ΚΑΠ

  • -

ΚΑΠ

Κοινό Αεροδρομιακό Περιβάλλον

Φορέας Χρηματοδότησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ,
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,
ΕΣΠΑ 2007-2013,
ΠΡΑΞΗ Ι:« Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», ΓΓΕΤ
Τύπος του έργου RTD
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Ερευνητική Ομάδα SCORE

 

Περιγραφη

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο “ΚΑΠ” έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση μίας δυναμικής πλατφόρμας επεξεργασίας, ανταλλαγής και προώθησης πληροφορίας και υπηρεσιών μεταξύ των τριών (3) μέρων (αεροδρόμιο, τα μέλη της αεροδρομιακής κοινότητας και τον χρήστη του αεροδρομίου είτε αυτός είναι απλός επισκέπτης είτε επιβάτης), στα πρότυπα άμεσης και δυναμικής ανάπτυξης υπηρεσιών προς τους επιβάτες (Instant creation of services) και με τρόπο ανεξάρτητο ως προς τον τόπο, και το τεχνολογικό μέσω επικοινωνίας που χρησιμοποιεί.

 

Συμμετέχοντες

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Velti Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ)
ΙΠΣΥΠ eltrunlogo