Δρ. Ιωάννης Κρασονικολάκης

  • -
krasonikolakis

Δρ. Ιωάννης Κρασονικολάκης

Category : Members , MembersIMES , Researcher

Πληροφορίες

Ε-mail:

I.krasonikolakis[at]soton.ac.uk

Τηλέφωνο γραφείου:

+44 (0)23 8059 7443

Fax:

+44 (0)23 8059 3844

Διεύθυνση:

Building 2 /Room 4044, Southampton Management School, University of Southampton, Southampton, SO17 1BJ, UK

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

• Electronic Commerce (E-Tailing).
• User/Consumer Behaviour in Physical, Online and 3-Dimensional Environments.
• Design and Store Layout of 3-Dimensional Retail Stores.
• Social Media
• Human Computer Interaction
• Social Interaction in Virtual Economies

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Download

Δημοσιεύσεις

Journal Papers

1) Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A. & Pouloudi, A. (2010). Defining, Applying and Customizing Store Atmosphere in Virtual Reality Commerce: Back to Basics? International Journal of E-Services and Mobile Applications, 3(2), pp. 59-72, April-June.

2) Petridou, M., Zeritis, D., and Krasonikolakis, I. (2011). Traditional and Online Sales Methods in Book Sector. Astrolavos. (Special Issue of selected papers presented at the 8th Student Conference of Management Science and Technology, 12 May 2011, in Greek).

Papers in Refereed International Conference Proceedings

1) Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A., and Pouloudi, N. (2011). Retail Store Design Classification in Conventional and Online (2D AND 3D) Environments. Proceedings of 6th Mediterranean Conference on Information Systems, Cyprus, September 2011.

2) Krasonikolakis, I., Vrechopoulos A., and Pouloudi, N. (2011). 3D Retail Store Typology. Proceedings of 16th International Conference on Corporate and Marketing Communications, Athens, Greece. pp. 404-405. ISBN: 978-960-9443-07-4.

3) Krasonikolakis, I.,Vrechopoulos A., and Pouloudi N. (2010). Users’ Personality traits in the Context of Virtual Reality. Proceedings of the International Conference on E-Business, 26-28 July 2010, Athens, Greece. CD-ROM. ISBN: 978-989-8425-17-1.

4) Krasonikolakis, I. (2010). “Virtual Reality Internet Retailing: Experimental Examination of Interactive Shopping Interface,” Proceedings of Mediterranean Conference on Information Systems: Consortium . Sprouts: Working Papers on Information Systems, 10(35). http://sprouts.aisnet.org/10-35

5) Krasonikolakis, I., and Vrechopoulos, A. (2009). Virtual Reality Internet Retailing (VRIR): experimental investigation of interactive shopping interface – store atmosphere effects on user-consumer behavior. In Angeliki Poulymenakou and Anthony Papargyris (eds.) Images of Virtuality: Conceptualizations and Applications in Everyday Life. An IFIP WG9.5 “Virtuality and Society” International Workshop, Athens University of Economics and Business, 23-24 April, Greece. ISBN: 978-960-931263-9

6) Krasonikolakis, I., and Vrechopoulos A. (2009). Setting the Research Agenda for Store Atmosphere Studies in Virtual Reality Retailing: An Interdisciplinary Approach. In Poulymenakou, A., Pouloudi, N. and Pramatari, K. (eds) 4th Mediterranean Conference on Information Systems, Athens, Greece, September 25-27. CDROM. ISBN: 978-960-98566-7-6.

7) Krasonikolakis, I., Vrechopoulos A., and Christoforou D. (2009). An Empirical Investigation of Users’ Characteristics in Virtual Reality Retailing, 2nd International Conference on Services Marketing, Thessaloniki, November. ISBN: 978-960-98740.

Papers in Refereed National Conference Proceedings

1) Petridou, M., Zeritis, D., and Krasonikolakis, I. (2011). Traditional and Online Sales Methods in Book Sector. Proceedings of 8th Student Conference of Management Science and Technology, 12 May 2011, (in Greek).

2) Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A. and Pouloudi, N. (2010) Consumer behavior in virtual worlds. In 7th Student Conference of Management Science and Technology, 13 May 2010, (in Greek).

3) Krasonikolakis, I. and Vrechopoulos, A. (2009) Virtual Reality Store Atmosphere (VRSA): Research Challenges and Emerging Business Models. 6th Student Conference of the Department of Management Science and Technology, 7 May 2009, Athens (in Greek).

Business Publications

1) Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A., and Pouloudi, A. “Second Life: Consumer Behavior in Avatar’s World”, Self Service Magazine, Issue 365, June 2010, (in Greek).

Other Publications

1) Virtual Reality Retailing Store Atmosphere Configuration: Initial Results, Research Challenges and Business Opportunities, Krasonikolakis, I. and Vrechopoulos, A. ELTRUN HERMES Newsletter, Issue No. 57 (August – September 2009).