Δρ. Γεώργιος Λεκάκος

  • -
Lekakos

Δρ. Γεώργιος Λεκάκος

Πληροφορίες

Ε-mail:

glekakos[at]aueb[dot]gr

Τηλέφωνο γραφείου:

+30 2108203921

Fax:

+30 2108203921

Διεύθυνση:

Ύδρας 28, 2ος όροφος, GR-11362, Αθήνα, Ελλάδα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δρ. Γεώργιος Λεκάκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) στο τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι μέλος του ερευνητικού κέντρου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας IML (Intelligent Media Lab) του ELTRUN. Ο Δρ. Λεκάκος έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή βασικός ερευνητής σε πλήθος Ευρωπαϊκών έργων ενώ έχει εκπονήσει μελέτες ως Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας. Έχει συντονίσει συμβουλευτικές μελέτες για ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς ενω έχει συμμετάσχει σε διάφορες ομάδες εργασίας της ΕΕ για τον καθορισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων σε θέματα έρευνας στο χώρο του e-business. Ο Δρ. Λεκάκος έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περισσότερα από 40 περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων διεθνούς εμβέλειας, έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιτροπών συνεδρίων και συντακτικών επιτροπών διεθνών περιοδικών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τους χώρους των e-business, e-government, digital television, personalization, social recommender systems και HCI.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με Impact Factor (ISI Citation Index)

 

[1]    Voulgari, S., Lekakos, G., Drossos, D., “Effectiveness of Mobile Multimedia Entertainment Content”, Online Information Review. To Appear.

 

[2]    Nanou, T., Lekakos, G., Fouskas, K., (2010) “The effects of recommendations’ presentation on persuasion and satisfaction in a movie recommender system”. ACM Multimedia Systems Journal, vol. 16, pp. 219-230.

 

[3]    Lekakos, G., (2009) “Extracting and Exploiting Lifestyle Indicators for the Personalization of Digital Television Advertisements”. Journal of Advertising Research. vol. 49, no 4, pp. 404-418.

 

[4]    Lekakos, G. and Caravelas, P. (2008) “A Hybrid approach for movie recommendation”. Multimedia Tools and Applications, vol. 36, no 1-2, pp. 55-70.

 

[5]    Doukidis, G., Pramatari, K., Lekakos, G., (2008) “OR and the Management of Electronic Services”. European Journal of Operational Research, vol. 187, pp. 1296-1309.

 

[6]    Chorianopoulos, K and Lekakos, G. (2008) “Introduction to Social TV: Enhancing the shared experience with interactive TV”. International Journal of Human-Computer Interaction (IJHCI), vol. 24, no 2. Pp. 113-120.

 

[7]    Lekakos, G. (2007) “Exploiting RFID Digital Information in EnterpriseCollaboration”, Industrial Management and Data Systems, vol. 107, No. 8, pp. 1110-1122.

 

[8]    Lekakos, G. and Giaglis, G., (2007) “A hybrid approach for improving predictive accuracy of collaborative filtering algorithms”. User Modeling and User Adapted Interaction, vol. 17, no 1-2, pp. 5-40.

 

[9]    Lekakos, G., Giaglis, G. (2006) “Improving Prediction Accuracy of Recommendation Algorithms: Approaches Anchored on Human Factors”. Interacting with Computers, vol. 18, no 3, pp. 410-431.

 

[10]Lekakos, G., Giaglis, G. (2004). “A Lifestyle-Based Approach for Delivering Personalized Advertisements in Digital Interactive Television”, Journal of Computer Mediated Communication, vol. 9, no 2.

 

[11]Vrechopoulos, A.P., Pramataris, Κ., Lekakos, G. (2003). “An Internet Retailing Data Framework for Supporting Consumers and Business Processes”. Information Systems Journal vol. 13, no 4, pp 353-373

 

[12]Pramataris, K., Papakyriakopoulos, D., Lekakos, G., Mylonopoulos, N. (2001). “Personalised Interactive TVAdvertising: The iMEDIA Business Model”. Electronic Markets Journal, vol. 11, no. 1, pp.17-25.

 

Άλλες δημοσιεύσεις σε περιοδικά (peerreviewed)

 

[13]Karagiannidis, C., Lekakos, G., Vasilakos, A., (2009) “Preference-Based Decision Making for Personalised Access to Learning Resources”, International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems, vol. 1, no3, pp.356-369.

 

[14]Drosos, D., Giaglis, G., Lekakos, G., Kokkinaki, F., and Stavraki, M. (2007) “Determinants of effective SMS advertising: An experimental study”. Journal of Interactive Advertising, vol. 7, no 2.

 

[15]Chorianopoulos, K. and Lekakos, G. (2007) “Learn and Play with Interactive TV”. ACM Computers in Entertainment, vol. 5, no 1.

 

[16]Chorianopoulos, K. and Lekakos, G. (2007) “Methods and Applications in Interactive Broadcasting”. Journal of Virtual Reality and  Broadcasting, vol. 4, no 1.

 

[17]Lekakos, G., Vrechopoulos, A. (2006) “Profiling Intended Users of Interactive and Personalized Digital TV Advertising Services in Greece”. International Journal of Internet Marketing and Advertising, InderScience publishers, vol. 3, no 3, pp. 219-239.

 

[18]Vrechopoulos,A., Pramataris, K., Doukidis, G., Lekakos, G. (2003). “A User-Support Data Framework for Internet Retailing” International Journal of Innovation and Learning”, vol. 1, no 1, pp. 56-71.

 

[19]Zeimpekis V., Giaglis G., Lekakos G., (2003). “A Taxonomy of Indoor and Outdoor Positioning Techniques for MobileLocation Services”. ACM SIGecom Exchanges vol. 3, No. 4, pp. 19-27.

 

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

[20]Vennou, P., Mantzari, E., Lekakos, G. (2011) « Evaluating program-embedded advertisement format in interactive digital TV». In Proceedings of the 9th EuroiTV Conference, Lisbon, Portugal, pp. 145-154

 

[21]Lekakos, G., Kourouthanassis, P., Mantzari, E. (2011) “Re-engineering citizen-to-public payments: a case study of the Greek certificate of payments method”. ”, 6th Medditeranean Conference on Information Systems, 3-5 September 2011, Nicosia, Cyprus.

[22]Koniaris, G., Lekakos, G. (2009) “Investigating Intention to Use an Interactive Television Game”, Medditeranean Conference on Information Systems, Athens, Greece.

 

 

[23]Charami, S., Lekakos, G. (2009) “Applying recommendation techniques to Conventional Retailing”, Medditeranean Conference on Information Systems, Athens, Greece.

 

[24]Giotis, P., Lekakos, G. (2009) “Effectiveness of Interactive Advertising Presentation Models”. In Proceedings of the 7th EuroiTV Conference, Lueven, Belgium.

 

 

[25]Mantzari E., Lekakos, G., Vrechopoulos, A., (2008) «Social tv: introducing virtual socialization in the TV experience», Proceeding of the 1st international conference on Designing interactive user experiences for TV and video, pp. 81-84.

 

[26]Drosos, D., Giaglis, G., Lekakos, G. (2007) “An Empirical Assessment of Factors that Influence the Effectiveness of SMS Advertising”. In Proceedings of the 40th Hawai International Conference on System Sciences (HICSS-40).

[27]Caravelas, P., Lekakos, G. (2006). “MoRe: a Recommendation Systems combining Content-based and Collaborative filtering”. In Proceedings of the 4th EuroiTV conference, Athens, Greece, pp. 183-188.

[28]Chorianopoulos, K., Lekakos, G., Spinellis, D., (2003). “Intelligent user interfaces in the living room: Usability design for personalized television applications”. In Proceedings of the 7th International ACM Conference on Intelligent User Interfaces, Miami, Florida, pp. 230-232.

[29]Vassilopoulou, K., Lekakos, G. (2003) “Investigating Digital TV design issues: A usability test of Interactive Advertising”. In Proceedings of the 10th International Conference on Human-Computer Interaction, Crete, Greece.

 

[30]Chorianopoulos, K., Lekakos, G., Spinellis, D., (2003). “The Virtual Channel Model for Personalized Television”. In Proceedings of the European Conference on Interactive Television: from Viewers to Actors?, Brighton, U.K., pp 59-67.

 

[31]Lekakos G., Giaglis G., (2002). “Delivering Personalized Advertisements in Digital Television: A Methodology and Empirical Evaluation”. In Proceedings of the AH2002 “Personalization in Future TV” workshop, Malaga, Spain, pp. 119-129.

[32]Lekakos, G, Chorianopoulos, K, Spinellis, D, (2001). “Information Systems in the Living Room: A Case Study of Personalized Interactive TV Design”. In Proceedings of the 9th European Conference on Information Systems, Bled, Slovenia, pp. 319-329.

[33]Lekakos, G., Papakyriakopoulos, D., Chorianopoulos, K. (2001). “An Integrated Approach to Interactive and Personalized TV Advertising”. In Proceedings of the UM2001 “Personalization in Future TV” workshop, Sonthofen, Germany, available at: di.unito.it/~liliana/UM01/TV.html.

 

[34]Bozios, T., Lekakos, G., Skoularidou, V., Chorianopoulos, K. (2001). “Advanced Techniques for Personalized Advertising in a Digital TV Environment: The iMEDIA System”. In proceedings of the 2001 eBusiness and eWork Conference, Venice, Italy, pp. 1025-1031.

 

[35]Lekakos, G., Kourouthanassis, P., Tuominen, J. (2001). “Redesigning the traditional retail value chain: MyGROCER innovative business and technology framework”. In proceedings of the 2001 eBusiness and eWork Conference, Venice, Italy.

 

[36]Roussos, G., Kourouthanasis, P., Lekakos, G., and Doukidis, G. (2001), “Challenges for Automatic Home Supply Replenishment in e-Retailing”, e-Commerce Frontiers 2001, Cheshirehenbury, Macclesfield, UK http://www.cheshirehenbury.com/ebew/virtulahtml/roussos.html.

 

[37]Pramataris, K., Papakiriakopoulos, D., Lekakos, G., Doukidis, G. (2000). “Interactive Advertisement in Internet Retail Environments: An Auction Based Mechanism for Banner Booking”. In proceedings of the 13th Bled eCommerce Conference, Bled, Slovenia

 

Βιβλία σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους

[38]Lekakos, G., Chorianopoulos, K., Doukidis. G. (eds) (2007). “Interactive Digital Television: Technologies and Applications”, ISBN: 1599043610, Idea Group Inc.

 

[39]Doukidis, G., Chorianopoulos, K., Lekakos, G., (eds) (2006) “Proceedings of the 4th European interactive television conference EuroiTV 2006”.AthensUniversityof Economics and Business,Athens,Greece.

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνείς συλλογικούς τόμους

[40]Lekakos, G., Charami, M., Caravelas, P. (2009) “Personalized Movie Recommendation” in Furht, B. (Ed.) Handbook of Digital Media in Entertainment and Arts, Springer.

 

[41]Mantzari E., Lekakos, G., Vrechopoulos, A., (2009) “Social TV: Building Virtual Communities to Enhance the Digital Interactive Television Viewing Experience”, in Akoumianakis, D. (Ed): Virtual Communities of Practice and Social Interactive Technologies: Lifecycle and Workflow Analysis, Idea Group publications..

 

[42]Lekakos G., Chorianopoulos K. (2009) “Interactive and Personalized Advertisements in the Digital Television Context”, in Pagani M. (Ed.):Encyclopediaof Multimedia Technology and Networking, Idea Group publications.

 

[43]Lekakos, G. (2009) “Investigating the applicability of content-based filtering on digital television advertisements”, in Jose J. Pazos Arias, Carlos Delgado-Kloos, Martin Lopez-Nores (Eds): Personalization of Interactive Multimedia Services: A Research and Development Perspective, Nova Science publishers. In Press.

 

[44]Lekakos G., Giaglis G. M. (2005). “Personalization of Advertisements in the Digital TV Context”, in Chen S., and Magoulas G., (Eds): Adaptable and Adaptive Hypermedia Systems, Idea Group publications.