Έρευνα Ιατρικών Sites – 2011

  • -

Έρευνα Ιατρικών Sites – 2011

Category : Surveys , surveys_medical

Πληροφορίες

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη μεταξύ των μηνών Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2011 σε δείγμα 1050 πολιτών. Από αυτούς, περίπου το 1/3 ήταν γιατροί και οι υπόλοιποι ήταν απλοί πολίτες. Σκοπός της έρευνας ήταν η «μέτρηση» της χρήσης του διαδικτύου στην ιατρική τόσο από την πλευρά των πολιτών, όσο και από την πλευρά των γιατρών.

Δείτε την παρουσίαση εδώ:

Download