Έρευνα για τις Πληρωμές στο Ηλεκτρ. Εμπόριο

  • -

Έρευνα για τις Πληρωμές στο Ηλεκτρ. Εμπόριο

Category : News , Surveys , Various Surveys

“Επιβεβαιώνεται η σημασία των Ηλεκτρονικών Πληρωμών για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου BC στην Ελλάδα”

 

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις πληρωμές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα.

Δείτε την Ανακοίνωση Τύπου