Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

  • -

Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

ecommerce_1024_341

 

Η ετήσια έρευνα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα του Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
καταγράφει μια ουσιαστική ανάπτυξη το 2015 και θετικές προοπτικές για το 2016.
Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015 και συμμετείχαν 1200
Έλληνες online αγοραστές.

Δελτίο Τύπου