Ε-τιμολόγιο

  • -
demo

Ε-τιμολόγιο

Category : front , front-iml

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα μπορεί να ενδυναμώσει σε σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας. Μέσω της μείωσης λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με την έκδοση, διακίνηση και αποθήκευση των τιμολογίων. Συγκεκριμένα, το ποσό που μπορεί εξοικονομηθεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις, από την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εκτιμάται σε άνω του €1 δις ετήσιως. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο μπορεί να αποτελέσει οδηγό (enabler) για την αυτοματοποίηση ενός αριθμού διαδικασιών που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές προμήθειες, αποφέροντας επιπλέον οφέλη αρκετών δις ευρώ στην εθνική οικονομία.

Σήμερα στην Ελλάδα διακινούνται πάνω από 200 εκ. τιμολόγια που αφορούν σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων αξιοποιεί τα η-τιμολόγια κυρίως μέσω παρόχων υπηρεσιών η-τιμολόγησης. Εκτιμάται ότι για το 2011 περίπου 7.000 επιχειρήσεις διακίνησαν πάνω από 8 εκ. η-τιμολόγια (μέσω παρόχων υπηρεσιών η-τιμολόγησης). Ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, με αφορμή τόσο τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από το κράτος για ενίσχυση της η-τιμολόγησης στην Ελλάδα (αναλύονται παρακάτω) αλλά και την ανάγκη περικοπής λειτουργικών εξόδων των εταιρειών, παρατηρείται συνεχής αύξηση του ρυθμού υιοθέτησης της η-τιμολόγησης με αποτέλεσμα τα στοιχεία να τεκμηριώνουν την εκτίμηση ότι μέχρι τέλος του 2012 θα υπάρξει αύξηση των η-τιμολογίων που διακινούνται στην Ελλάδα κατά 40%, που αντιστοιχεί σε διακίνηση 12 εκ. η-τιμολογίων, αξίας άνω των €5 δις.

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) συμμετέχει ενεργά την τελευταία δεκαετία στις προσπάθειες για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια:

–          Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Εργασίας (ΥΟΕ) που έχει οριστεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης της η-τιμολόγησης

–          Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη του ελληνικού προτύπου ηλεκτρονικού τιμολογίου και την αποϋλοίηση της ψηφιακής σήμανσης

–          Έχει ορίσει τις προδιαγραφές (ως ανάδοχος του αντίστοιχου έργου) του συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Γ.Γ.Π.Σ.

–          Συμμετέχει σε διάφορες ομάδες εργασίας κλαδικών φορέων (π.χ. ΣΕΒ) οι οποίες επεξεργάζονται λύσεις για την ανάπτυξη της η-τιμολόγησης στην Ελλάδα

–          Διατηρεί ειδική θεματική ιστοσελίδα για την η-τιμολόγηση (www.etimologio.gr)

–          Αναπτύσει σχετικές εφαρμογές (π.χ. http://demo.etimologio.gr )

–          Συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

–          Στα πλαίσια των ετήσιων ερευνών του για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της η-τιμολόγησης στην Ελλάδα (link)

–          Διεξάγει επαγγελματικά σεμινάρια κατάρτισης στελεχών της αγοράς σε θέματα η-τιμολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την δ/νση www.etimologio.gr ή επικοινωνήστε με τον Επ. Καθηγητή Γ. Λεκάκο (glekakos [at] aueb.gr)