Μελέτη για την σημασία των ψηφιακών συναλλαγών

  • -

Μελέτη για την σημασία των ψηφιακών συναλλαγών

“Η προώθηση των σημαντικών ψηφιακών συναλλαγών (πληρωμές, τιμολόγηση, τραπεζική) για την στρατηγική αύξησης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, αύξησης των δημοσίων εσόδων και πάταξης της φοροδιαφυγής”

Τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Ο.Π.Α έχει διεξάγει διάφορες μελέτες για την στρατηγική σημασία των ψηφιακών συναλλαγών στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, την καλυτέρευση της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών, αλλά και την πάταξη της φοροδιαφυγής και αύξηση της είσπραξης του ΦΠΑ από πλευράς του δημοσίου.

Στην επιτελική περίληψη που θα βρείτε παρακάτω, παρουσιάζονται τα σημαντικά αυτά συμπεράσματα για τις τρεις πιο σημαντικές ψηφιακές συναλλαγές (πληρωμές, τιμολόγηση, τραπεζική) με έμφαση στα ουσιαστικά πλεονεκτήματα και τις αναγκαίες δράσεις από την πλευρά της Ελληνικής πολιτείας για την σωστή σταδιακή τους υλοποίηση και την αξιοποίησή τους στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής για την πολυπόθητη  ανάπτυξη.

Διαβάστε την επιτελική σύνοψη εδώ.