Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2012

  • -

Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2012

Category : News , Surveys , surveys_ecommerce

Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2012 B-C στην Ελλάδα: Η Συμπεριφορά των On-line Καταναλωτών

Ολοκληρώθηκε η ετήσια έρευνα του 2012 για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Επιχείρηση – Καταναλωτή (Β-C) και την συμπεριφορά on-line καταναλωτών, του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα λεπτομερή αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν που οργανώνει η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αθηναΐδα, 3-4 Δεκεμβρίου 2012.

Δείτε τα αποτελέσματα