Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

  • -

Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015

Category : News , Surveys , surveys_ecommerce

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN)
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Οκτώβριος 2015

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να διερευνήσει τη χρήση του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελληνική αγορά. Για τη συμπλήρωση του απαιτούνται 7-9 λεπτά. Η βοήθεια σας είναι σημαντική για εμάς. Η έρευνα αυτή διεξάγεται τα τελευταία 7 χρόνια και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται τον Δεκέμβριο 2015.
Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Συμπληρωστε το ερωτηματολογιο