Δρ. Κατερίνα Πραματάρη

  • -
Pramatari

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη

Πληροφορίες

Ε-mail:

k.pramatari@aueb.gr

Τηλέφωνο γραφείου:

+30 2108203671

Fax:

+30 2108203664

Διεύθυνση:

Ευελπίδων 47-A & Λευκάδος 33 Γραφείο 916, GR-11362, Αθήνα, Ελλάδα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Κατερίνα Πραματάρη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) και επιστημονική υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας ELTRUN-SCORE (Supply chain and demand management, collaboration and electronic services). Έχει διδακτορικό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα πληροφοριακά συστήματα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία με διεθνείς εκδοτικούς οίκους και έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και υποτροφίες. Έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογίας της Procter&Gamble στις Βρυξέλλες στην ανάπτυξη εφαρμογών για μάρκετινγκ και πωλήσεις και στο Τμήμα Μάρκετινγκ της Procter&Gamble στην Ελλάδα. Είχε ενεργή συμμετοχή στην υποστήριξη e-business πρακτικών και πολυετή εμπειρία και εμπλοκή σε ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με supply and demand chain collaboration, traceability and RFID, e-procurement, e-business integration και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Download

Δημοσιεύσεις

1 ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (29)
1.1. Theotokis, A., Pramatari, K., Tsiros, M. (in press) Effects of Expiration Date-Based Pricing on Brand Quality Perceptions. Journal of Retailing. ABS 2010 Rating: 4, IF10: 2.854 (5-year IF: 2.257).
1.2. Papakiriakopolos, D., Pramatari, K., Doukidis, G. (in press) Predict on-shelf product availability in grocery retailing with classification methods. Expert Systems with Applications. IF10: 1.926 (5-year IF: 2.195).
1.3. Bardaki, C., Kourouthanassis, P., Pramatari, K. (in press) Modeling the Information Quality of Moving Objects. Journal of Strategic Information Systems. IF10: 2.900 (5-year IF: 3.795).
1.4. Bardaki, C., Pramatari, Κ., Kourouthanassis, P. (in press) Deploying RFID-enabled Services in the Retail Supply Chain: Lessons Learnt Towards the Internet of Things. Information Systems Management. IF10: 1.029 (5-year IF: 1.281).
1.5. Vlachos, P., Vrechopoulos, A., Pramatari, K. (in press) Too Much of a Good Thing: Curvilinear Effects of Service Evaluation Constructs and the Mediating Role of Trust. Journal of Services Marketing. (To first appear in IF 2011).
1.6. Chatziantoniou, D., Pramatari, K., Sotiropoulos, Y. (2011) Supporting real-time supply chain decisions based on RFID data streams. Journal of Systems and Software, Vol. 84 pp. 700–710. IF10: 1.277 (5-year IF: 1.282).
1.7. Bardaki, C., Kourouthanassis, P., Pramatari, K. (2010). Exploring the Deployment and Adoption of RFID-enabled Retail Promotions Management. International Journal of RF Technologies: Research and Applications, Vol. 2, Nο 2, pp. 91-115.
1.8. Papakiriakopoulos, D., Pramatari, K. (2010) Collaborative performance measurement in the supply chain. Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, Νο. 9, pp. 1297–1318. IF10: 1.569 (5-year IF: 1.756).
1.9. Vlachos, P. Theotokis, A., Pramatari, K., Vrechopoulos, A. (2010) Consumer-Retailer Emotional Attachment: Some Antecedents and the Moderating Role of Attachment Anxiety. European Journal of Marketing, Vol. 44, Νο. 9/10, pp. 1478–1499. IF10: 0.824.
1.10. Pramatari, K., Theotokis, A. (2009) Consumer acceptance of RFID-enabled services: a model of multiple attitudes, perceived system characteristics and individual traits. European Journal of Information Systems, Vol. 18, pp. 541–552. IF10: 1.767 (5-year IF: 2.206).
1.11. Pramatari, K., Evgeniou, T., Doukidis, G. (2009) Strategic E-Business Support to Critical Supply-Chain Operations: A Case from Grocery Retailing. Journal of Information Technology. Vol. 23, No. 4, pp. pp. 269 – 281. IF10: 2.907 (5-year IF: 3.447).
1.12. Papakiriakopoulos, D., Pramatari, K., Doukidis, G. (2009) A Decision Support System for detecting products missing from the shelf based on heuristic rules. Decision Support Systems. Vol. 46, No. 3, pp. 685-694. IF10: 2.135 (5-year IF: 2.568).
1.13. G.Chryssochoidis, A. Karagiannaki, K. Pramatari and O. Kehagia (2009). A cost-benefit evaluation framework of an electronic-based traceability system. British Food Journal, Vol 111, No. 6, pp. 565-582. IF20: 0.754 (5-year IF: 1.085).
1.14. Theotokis, A., Vlachos, P., Pramatari, K. (2008) The Moderating Role Of Customer-Technology Contact On Attitude Towards Technology-Based Services. European Journal of Information Systems. Vol. 17, No. 4, pp. 343–351. IF10: 1.767 (5-year IF: 2.206).
1.15. Kelepouris, T., Miliotis, P., Pramatari, K.C. (2008) The impact of replenishment parameters and information sharing on the Bullwhip effect: A computational study. Computers and Operations Research, Vol. 35, Νο. 11 pp. 3657-3670. IF10: 1.769 (5-year IF: 2.249).
1.16. Pramatari, K.C., Miliotis, P. (2008) Impact of Collaborative Store Ordering on Shelf Availability. Supply Chain Management-An International Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 49-61. IF10: 2.473 (5-year IF: 3.427).
1.17. Doukidis, G.I., Pramatari, K.C., Lekakos, G. (2008) OR and the Management of Electronic Services. European Journal of Operational Research. Vol. 187, No. 3, pp. 1297-1309. IF10: 2.158 (5-year IF: 2.512).
1.18. Pramatari, K., Huchzermeier, A. (2007) Opposing views: Can innovative retail services be the driver behind RFID adoption? International Commerce Review, Vol. 7, No. 1.
1.19. Bardaki, K, Pramatari, K., Miliotis, P. (2007) Demand Forecasting and Efficient Replenishment in a high-tech retail chain. Journal of Business Forecasting, Vol. 26, No. 2, pp. 19-22.
1.20. Kelepouris, T., Pramatari, K., Doukidis, G.I. (2007) RFID-Enabled Traceability in the Food Supply Chain. Industrial Management and Data Systems, Vol. 107, No. 2, pp. 183-200. IF10: 1.569 (5-year IF: 1.756).
1.21. Pramatari, K.C. (2007) Collaborative Supply Chain Practices and Evolving Technological Approaches. Supply Chain Management – An International Journal, Vol. 12, No. 3., pp. 210-220. IF10: 2.473 (5-year IF: 3.427).
1.22. Pramatari, K.C., Doukidis, G.I. (2005) New Forms of Collaboration and Information Sharing in Grocery Retailing: The PCSO Pilot at Veropoulos. Journal of Cases on Information Technology, Vol. 7, No. 4, pp. 18-33.
1.23. Ioannou, G., Pramataris, K.C., Prastacos, G. (2004). Quality Function Deployment Approach to Web Site Development: Applications for Electronic Retailing. Les Cahiers du Management Technologique, Vol. 13, No. 3.
1.24. Vrechopoulos, A.P., Pramataris, K.C., Doukidis, G.I., Lekakos, G. (2003) An Internet Retailing Data Framework for Supporting Consumers and Business Processes. Information Systems Journal, Vol. 13, No. 4, pp. 353-374. IF10: 2.184 (5-year IF: 3.020).
1.25. Pramatari, K., Papakiriakopoulos, D., Poulymenakou, A., Doukidis, G.I. (2002) New forms of CPFR. International Commerce Review, Vol. 2, No. 2, pp. 38-43.
1.26. Doukidis, G.I., Pramataris, K.C. (2001) Alternative Business Models for Electronic Grocery Retailing. International Commerce Review, Vol. 1, No. 1, pp. 45-49.
1.27. Pramataris, K.C., Mylonopoulos, N., Papakiriakopoulos, D, Lekakos, G. (2000) Personalised Interactive TV Advertising: The iMEDIA Business Model. Electronic Markets Journal, Vol. 11, No. 1, pp. 17-25.
1.28. Pramataris, K.C., Vrechopoulos, A.P. and Doukidis, G.I. (2000) The Transformation of the Promotion Mix in the Virtual Retail Environment: An Initial Framework and Comparative Study, International Journal of New Product Development and Innovation Management, Vol. 2, No. 3, pp. 163-178.
1.29. Apostolopoulos, T.K., Pramataris, K.C. (1997) Information Technology Investment Evaluation: Investments in Telecommunication Infrastructure. Ιnternational Journal of Information Management, Vol. 17, No. 4, pp. 287-296. IF10: 1.554 (5-year IF: 1.775).
1.30. Bekakos, M.P., Pramataris, K.C. (1997) Systolic array exploitation of a neural network inherent parallelism solving the nearest neighbour problem, Nonlinear Analysis, Vol. 30, No. 5, pp. 2945-2952.
1.31. Doukidis, G.I., Pallikarakis, N., Pangalos G., Vassilacopoulos, G. and Pramataris, K. (1996) EDI System Definition for a European Medical Device Vigilance System. Medical Informatics, Vol. 21, No. 3, 233-244.

2 CASE STUDIES ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ (3)
2.1. Pramatari, K.C., Doukidis, G.I., Evgeniou, T. (2005) Internet Enabled Collaborative Store Ordering: the Case of the Veropoulos Spar Retailer. INSEAD Case Studies Series (09/2005-5306) (ecch 2009 European Awards on «Knowledge, Information and Communication Systems Management»).
2.2. Pramatari et al. (2005) The case for ECR: A Review and outlook of continuous ECR adoption in Western Europe, ECR Europe, Brussels.
5.2.3. Έρευνα Internet Καταναλωτών: Χαρακτηριστικά, Αγοραστικές Συνήθειες και Προτιμήσεις των Internet Καταναλωτών (2001) ISBN 960-86911-0-9, Αθήνα (σε συνεργασία με Α. Βρεχόπουλο).

3 ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ (14)
3.1. Ε. Polytarchos, S. Eliakis, D. Bochtis and K. Pramatari, “Evaluating Discovery Service Architectures in the context of the Internet of Things”, Springer Book Chapter: Unique Radio Innovation for the 21st Century: Building Scalable and Global RFID Networks, 2010.
3.2. Zampou, E., Eliakis, S., Pramatari, K. (2010) Measuring the Benefit of Interoperability: A Business Process Modelling Approach. In Charalabidis Y. (Ed.) Interoperability in Digital Public Services and Administration: Bridging E-Government and E-Business, IGI Global (ISBN: 9781615208876).
3.3. Dimakopoulou Α. and Pramatari Κ. (2010), Investment Evaluation of RFID Technology Applications: an Evolution Perspective. In Ranasinghe, D. C., Sheng, Q. Z., Zeadally, S. (Eds.), Unique Radio Innovation for the 21st Century: Building Scalable and Global RFID Networks, Springer (ISBN: 978-3-642-03461-9).
3.4. Pramatari, Karagiannaki, A., Bardaki, C. (2010) RFID Radio Frequency Identification (RFID) as a Catalyst for Improvements in Food Supply Chain Operations. In Mena, C. and Stevens, G. (Eds.), Delivering performance in Food Supply Chains, Woodhead Publishing, Woodhead Food Series No. 185 (ISBN: 1-84569-471-6).
3.5. Karagiannaki, A. and Pramatari, K. Leveraging RFID-enabled Traceability for the Food Industry: a case study (in press) In Bourlakis, M., Vlachos, I., Zeimpekis, V. (Eds.) Intelligent Agrifood Chains & Networks, Blackwell Publishing, Oxford, UK (ISBN: 9781405182997).
3.6. Pramatari, K.C., Miliotis, P. (2005) Increasing Shelf Availability through Internet-Based Information Sharing and Collaborative Store Ordering. In Doukidis, G. and Vrechopoulos, A.P. (Eds.), Consumer Driven Electronic Transformation, Springer Verlag (ISBN: 3-540-22611-7).
3.7. Pramatari, K.C., Doukidis, G.I., Kourouthanassis, P. (2005) Towards ‘smarter’ supply and demand-chain collaboration practices enabled by RFID technology. In Vervest P., Van Heck E., Preiss K. and Pau L.F, (Eds.), Smart Business Networks, Springer Verlag (ISBN: 3-540-22840-3).
3.8. Mylonopoulos, N., Pramataris, K.C. (2002) Internet Retailing in Greece. In Elliott S. (Ed.) Electronic Commerce: B2C Strategies and Models, John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 0-471-48705-8).
3.9. Pramataris, K.C., Vrechopoulos, A.P., Mylonopoulos, N., Papamichail, G. and Poulymenakou, A. (2000) Personalised Services and Promotions in Internet Retailing. In Stanford-Smith, B. and Kidd, P.T. (Eds.), E-business Key Issues, Applications, Technologies, IOS Press, pp. 796-802.
3.10. Pramataris, K.C., Doukidis, G.I. (2000) The e-Business impact on the Supply Side. In Corsten, D., Jones, D. (Eds.), ECR Academic Report: ECR in the third Millenium. ECR Europe Publications, pp. 28-32.
3.11. Pramataris, K.C., Doukidis, G.I. (2000) The Category Management Process in the Virtual Retail Environment. In Corsten, D., Jones, D. (Eds.), ECR Academic Report: ECR in the third Millenium. ECR Europe Publications, pp. 46-52.
3.12. Doukidis, G.I., Pramataris, K.C. (2000) The Retail Industry and Digital Marketing. UN Electronic Commerce Report.
3.13. Bekakos, M.P. and Pramataris, K.C. (1996) Systolic Exploitation of Artificial Neural Networks. In Sambandham, M., Bekakos, M.P. (Eds.), Computational Methods and Neural Networks, Mc-Graw Hill.
3.14. Pramataris, K.C., Doukidis, G.I., Giaglis, G. and Raptakis, J. (1996) The EUROMEDIES EDI Prototype System. In Pallikarakis N., Anselmann, N. and Pernice, A. (Eds.), Information Exchange for Medical Devices, IOS Press, Amsterdam (ISBN 9-051-99249-1), pp. 62-68.

4 ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (38)
4.1. Bardaki, C., Pramatari, K., Kourtouthanassis, P. (2010) Modeling the Information Quality of Object Tracking Systems, 5th Mediterranean Conference on Information Systems, MCIS 2010, September 12-14 2010, Tel-Aviv, Yaffo.
4.2. Karagiannaki A., and Pramatari K. (2010) RFID-enabled Supply Chain Process Redesign using simulation. 4th International Workshop on RFID Technology – Concepts, Applications, Challenges – IWRT 2010, 8-9 June 2010, Funchal, Madeira, Portugal.
4.3. Karagiannaki, Pramatari and Doukidis (2010) Using Simulation To Design & Evaluate RFID Implementations in the Supply Chain. In the Proceedings of the Operational Research Society Simulation Workshop 2010 (SW10), 23-24 March 2010, Worcestershire, England.
4.4. Pramatari, K., Theotokis, A. (2009) Consumer Acceptance of Technology Contact: Extending Web-Based E-Commerce to Technology-Based Services, 30th International Conference on Information Systems, ICIS 2009 Conference, December 15-18, 2009, Phoenix, Arizona.
4.5. Aggelopoulou, Ε., Pramatari, Κ. (2009) Factors Affecting the Adoption of Service Oriented Architectures, 4th Mediterranean Conference on Information Systems, MCIS 2009, September 25-27 2009, Athens, Greece.
4.6. Dimakopoulou, A., Pramatari, K. (2009) Investment evaluation of RFID technology applications: A Real Options perspective. 4th Mediterranean Conference on Information Systems, MCIS 2009, September 25-27 2009, Athens, Greece.
4.7. Kioses, E., Pramatari, K., Fouskas, K. (2009) Adoption of Electronic Supply Chain Collaboration Services: The Effect Of Collaboration Climate And The Role Of Perceptions Of E-Marketplace Participation Impact. 4th Mediterranean Conference on Information Systems, MCIS 2009, September 25-27 2009, Athens, Greece.
4.8. Polytarchos, E., Leontiadis, N., Eliakis, S., Pramatari, K. (2008) A Lookup Service in an Interconnected World of Uniquely Identified Objects. Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, Hamburg, Germany, Sept 15-18, 2008.
4.9. Bardaki, C., Karagiannaki, A., Pramatari, K. (2008) A Systematic Approach for the Design of RFID Implementations in the Supply Chain. Proceedings of the 12th Panhellenic Conference in Informatics, Samos, Greece, Aug 28-30, 2008.
4.10. Angeliki Karagiannaki, A., Pramatari, K. (2008) Towards A Framework For Simulating The Impact Of RFID On Different Warehouse Settings. Proceedings of the 15th International Annual EurOMA Conference, Groningen, The Netherlands, June 15-18, 2008.
4.11. Theotokis, A., Vlachos, P. Pramatari, K. (2008) The Moderating Role of Customer-Technology Contact on Attitude towards Technology-based Services. Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS), Galway, Ireland, June 9-11, 2008.
4.12. Bardaki, C., Pramatari, K. (2008) IP-Mapping a RFID-Integated Shelf Replenishment Information System for the Retail Industry to Assess Information Quality. Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS), Galway, Ireland, June 9-11, 2008.
4.13. Theotokis, A., Vlachos, P. Pramatari, K. (2008) The Role of Customer-Technology Contact in Consumer Attitude towards Innovative Retail Services. Proceedings of the 37th EMAC Conference, Brighton: European Marketing Academy, Brighton, UK, May 27-30, 2008.
4.14. Chatziantoniou, D., Pramatari, K., Sotiropoulos, Y. (2008) COSTES: Continuous spreadsheet-like computations. Proceedings of the International Conference on Data Engineering, art. no. 4498291, pp. 82-87.
4.15. Bardaki, C., Pramatari, K. (2007) Assessing Information Quality in a RFID-Integrated Shelf Replenishment Decision Support System For The Retail Industry. Proceedings of the 12th International Conference on Information Quality, MIT, November 2007.
4.16. Bardaki, C., Pramatari, K. (2007) RFID-enabled supply chain collaboration services in a networked retail environment. Proceedings of the 20th International Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, June 3-6, 2007.
4.17. Kioses, E., Pramatari, K., Doukidis, G. (2007) Measuring the business value of electronic supply chain collaboration: The case of electronic invoicing. Proceedings of the 20th Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, June 3-6, 2007.
4.18. Karagiannaki, I. Mourtos and K. Pramatari (2007) Simulating and Evaluating the Impact of RFID on Warehousing Operations: a case study. Proceedings of Summer Computer Simulation Conference, San Diego, USA.
4.19. Papakiriakopoulos, D., Pramatari, K. (2006) Detecting products missing from the shelf utilizing a rule-based system. In 5th ECR Academic Symposium, September 15-16 2006, Stockholm.
4.20. Bardaki, C., Pramatari, K (2006) Replenishment processes in retailing: before and after RFID. In 5th ECR Academic Symposium, September 15-16 2006, Stockholm.
4.21. Pramatari, K., Doukidis, G. (2006) Intelligent integration of supply chain processes based on unique product identification in a networked business environment. In Smart Business Networking Conference (iSBN) 2006, 14-16 June 2006, Putten, Netherlands.
4.22. Kioses, E., Pramatari K., Doukidis G. (2006) Factors affecting perceived impact of electronic marketplaces.. In 19th Bled Electronic Commerce Conference, June 4-6 2006, Bled, Slovenia.
4.23. Doukidis, G., Pramatari, K. (2005) Supply Chains of the Future and Emerging Consumer-Based Electronic Services. 10th Panhellenic Conference in Informatics (PCI 2005), 11-13 November 2005, University of Thessaly, Greece.
4.24. Michalakos, S., Anagnostopoulos, A., Depasta, C., Pramatari, K. (2005) Using Web-Services to Support Collaboration Practices Along the Supply Chain. International Conference on Next Generation Web Services Practices, August 22-26, 2005, Seoul, Korea.
4.25. Lampropoulos, N., Diamantopoulou, A., Anyfantaki, M., Kasimati, E., Pramatari, Κ. (2005) Implications of RFID Technology on Collaborative Processes in the Supply Chain. In Proceedings of the Supply Chain Management and Information Systems 2005 Conference (SCMIS 2005), 5-7 July 2005, Salonica, Greece.
4.26. Pramatari, K., Doukidis, G.I., Miliotis, P. (2004) Streamlining the replenishment process through extended information sharing and collaboration: defining the underlying e-commerce infrastructure. In Proceedings of IEEE Conference on Electronic Commerce, July 6-9 2004, San-Diego, California USA.
4.27. Prassas, G., Pramataris, K.C., Papaemmanouil, O., Doukidis, G.I. (2001) Dynamic Recommendations in Internet Retailing. In Proceedings of the 9th European Conference on Information Systems (ECIS 2001), Bled, Slovenia, June 27-29, 2001.
4.28. Pramataris, K.C., Papakiriakopoulos (2000) An ECR Approach to Product Presentation and Promotion in the e-Store. 5th European Efficient Consumer Response (ECR) Conference, 22-24 March 2000, Turin, Italy.
4.29. Pramataris, K.C., Papakiriakopoulos, D., Lekakos, G. (2000) Interactive Advertisement in a Virtual Retail Environment: An Auctioning-Based Mechanism for Banner Booking. Proceedings of 13th International Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, June 19-21, 2000.
4.30. Pramataris, K.C., Papakiriakopoulos, D., Motsios, T. (2000) A Multidimensional Approach to Product Advertisement in the Virtual Retail Environment. In Proceedings of 8th European Conference on Information Systems (ECIS 2000), 3-5 July 2000, Vienna, Austria.
4.31. Vrechopoulos, A.P., Pramataris, K.C., Doukidis, G.I. (1999) Utilizing information processing for enhancing value: towards a model for supporting business and consumers within an Internet retailing environment. Proceedings of 12th International Bled Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, June 7-9, 1999.
4.32. Falkou, H., Lytras, G., Pramataris, K., Vrechopoulos, A. (1999) Putting the consumer on “TOP”: traditional online products store. Proceedings of 7th European Conference on Information Systems (ECIS 99), Copenhagen, Denmark, June 23-25, 1999.
4.33. Pramataris, K.C., Doukidis, G.I., Paul, R.J. (1997) Exploring Information Systems Potential in the ECR Context. In the Proceedings of the 5th European Conference on Information Systems (R. Galliers, C. Murphy, H.R. Hansen, R. O’Callaghan, S. Carlsson and C. Loebbecke, Eds.) (19-21 June, Cork) Volume II, pp. 896-912.
4.34. Apostolopoulos, T.K. and Pramataris, K.C. (1997) A Techno-economic Approach for IT Investment Evaluation’ In Proceedings of the 1997 IRMA International Conference, 18-21 May 1997, Vancouver, Canada.
4.35. Bekakos, M.P. and Pramataris K.C. (1996) Systolic Array Exploitation of a Neural Network Inherent Parallelism Solving the Nearest Neighbor Problem. In Proceedings of the Second World Congress of Nonlinear Analysts, 10-17 July 1996, Athens, Greece.
4.36. Doukidis, G.J., Pramataris, K., Panopoulos, J., Themistokleous, M.G. (1996) The Case of Medical Devices Vigilance System: A User Friendly Approach. In Swatman, P.M.C., Gricar, J. and Novak, J. (Eds.) Proceedings of the 9th International Conference on EDI-IOS, Bled, Slovenia, June, Kranj: Modern Organizacija, pp. 304-317.
4.37. Pramataris, K.C., Giaglis, G., Papamichail, G., Doukidis, G.I., Palikarakis N. The potential of EDI in health: the EUROMEDIES case. In Proceedings of the Health Telematics ’95 Conference, 2-6 July 1995, Ischia, Italy.
4.38. Apostolopoulos, T.K., and Pramataris, K.C. A Client-Server Architecture for Distributed Problem Solving. In Proceedings of the IEEE SICON/ICIE ’95 Conference, 3-7 July 1995, Singapore (ISBN: 0780325796).

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ (6)
5.1. Karagiannaki, A., Pramatari, K. (2008). Towards a Framework for Designing Simulation Experiments to Evaluate the Impact of RFID On Warehousing Operations, 15th International Annual EurOMA Conference, June 15-18, Groningen the Netherlands.
5.2. Bardaki, C., Pramatari, K., Karagiannaki, A. (2007) A RFID-enabled Supply Chain Traceability System for the Food industry. Proceedings of the TRACE 3rd Annual Meeting, April 26-27 2007, Limenas Hersonissou, Crete.
5.3. Bardaki, C., Karagiannaki, A., Pramatari, K., Mourtos, I. (2006) RFID technology: Simulating the impact on supply chain and demand in retail industry. In 21st European Conference in Operational Research (EURO XXI 2006), 2-5 July 2006, Iceland.
5.4. Bardaki, C., Kioses, L., Papakiriakopoulos, D., Pramatari, K. (2006) Measuring success of supply chain information systems and collaboration practices in retail. In 21st European Conference in Operational Research (EURO XXI 2006), 2-5 July 2006, Iceland.
5.5. Vlachos, P., Pramatari, K., Vrechopoulos, A., Doukidis, G. (2006), Consumer Satisfaction and Trust towards the Super-Market Retail Channel, 13th International Conference in Retailing and Consumer Services, July 9-12, Budapest, Hungary.
5.6. Pramatari, K., Doukidis, G. (2006), Retail Chain Transformation through Collaboration Practices and RFID Technology, 13th International Conference in Retailing and Consumer Services, July 9-12, Budapest, Hungary.