Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος

 • -
vrechopoulos

Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος

Πληροφορίες

Ε-mail:

avrehop[at]aueb[dot]gr

Τηλέφωνο γραφείου:

+30 2108203804

Fax:

+30 2108203664

Διεύθυνση:

Πατησίων 95, 3ος όροφος, Αθήνα, Ελλάδα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Αδάμ Βρεχόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ), της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Από το 2003 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας Διαδραστικού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Interactive Marketing and Electronic Services – IMES) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν “ELTRUN” του Τμήματος ΔΕΤ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. Από το 2008 είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει ερευνητής της Eρευνητικής Ομάδας Electronic Business Interaction (EBI) στο Πανεπιστήμιο Brunel της Μεγ. Βρετανίας. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στο πλαίσιο πολλών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στα γνωστικά αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) από το τμήμα Information Systems and Computing του Πανεπιστημίου Brunel της Μεγ. Βρετανίας, Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA) και Πτυχίου (BSc) από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του ΟΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών έργων και έχει ευρεία διοικητική εμπειρία στη διοργάνωση και στο συντονισμό συνεδρίων, θεματικών ενοτήτων σε συνέδρια, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνητικών και επαγγελματικών σεμιναρίων, ομάδων εργασίας, κ.α. καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία στο πλαίσιο επαγγελματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Επίσης, έχει επιβλέψει με επιτυχία σειρά διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών και μελετών πεδίου. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 100 δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά (Journal of Retailing, Information Systems Journal, Journal of the Academy of Marketing Science, International Journal of Information Management, European Journal of Marketing, Information & Management, κ.α.), 2 βιβλία, 1 συλλογικό τόμο ως co-editor, 1 ενότητα σε βιβλίο, εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, κ.α.), σειρά άρθρων σε κλαδικά έντυπα και στον τύπο, ενώ σύμφωνα με το Scopus έχει 243 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του (τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 2014). Έχει διατελέσει associate editor, guest editor, μέλος editorial boards και reviewer σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος επιστημονικών επιτροπών, associate editor, track chair, session chair και reviewer σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τέλος, έχει διατελέσει μέλος διαφόρων επιστημονικών φορέων και, μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε διάφορες κλαδικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σχετικές με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα (π.χ. προσκεκλημένος ομιλητής, μέλος επιστημονικών επιτροπών αξιολόγησης, οργάνωση και συντονισμός θεματικών ενοτήτων σε συνέδρια, κ.α.), ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως στέλεχος επιχειρήσεων και ελεύθερος επαγγελματίας στα αντικείμενα του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Βασική και Εφαρμοσμένη έρευνα στο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης (δηλ. Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήματα, και Ηλεκτρονικό Εμπόριο). Ενδεικτικά, ορισμένα από τα επιστημονικά πεδία έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

 • Επιδράσεις Ατμόσφαιρας Καταστήματος (π.χ. 2D και 3D online stores) στη Συμπεριφορά Καταναλωτή-Χρήστη.
 • Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (eCRM) και Πωλήσεις.
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή-Χρήστη στο “Omnichannel” Retailing
 • Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ στο Ψηφιακό Περιβάλλον.
 • Ηλεκτρονική Έρευνα Μάρκετινγκ και “Marketing Analytics”.
 • Προσαρμογή και Προσωποποίηση Υπηρεσιών Καταναλωτή στα Ψηφιακά Μέσα.
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Download

Δημοσιεύσεις

Papers in Refereed Journals

 1. Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A. and Pouloudi, A. (2014) “Store Selection Criteria and Sales Prediction in Virtual Worlds”, Information & Management, Vol. 51, Issue 6, pp.641-652.
 2.  Manganari, E., Siomkos, G., and Vrechopoulos, A. (2014) Perceived Consumer Navigational Control in Travel Websites, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 38, Issue 1, pp. 3-22.
 3.  Benou, P., Vassilakis, C. and Vrechopoulos, A. (2012) Context management for m-commerce applications: determinants, methodology and the role of marketing, Information Technology and Management, Vol. 13, Issue 2, pp. 91-111.
 4.  Vlachos, P. and Vrechopoulos, A. (2012) Consumer-Retailer Love and Attachment: Antecedents and Personality Moderators, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 19, Issue 2, pp. 218-228.
 5.  Manganari, E., Siomkos, G., Rigopoulou, I. and Vrechopoulos, A. (2011) Virtual Store Layout Effects on Consumer Behaviour: Applying an Environmental Psychology Approach in the Online Travel Industry, Internet Research, Vol. 21, Issue 3, pp. 326-346.
 6.  Vlachos, P., Giaglis, G., Lee, I. and Vrechopoulos, P. (2011) PERCEIVED ELECTRONIC SERVICE QUALITY: SOME PRELIMINARY RESULTS FROM A CROSS-NATIONAL STUDY IN MOBILE INTERNET SERVICES, International Journal of Human Computer Interaction, Vol. 27, No. 3, pp. 217-244.
 7.  Vlachos, P., Vrechopoulos, A. & Pramatari, K. (2011) “Too Much of a Good Thing: Curvilinear Effects of Service Evaluation Constructs and the Mediating Role of Trust”, Journal of Services Marketing, Vol. 25, Issue 6, pp. 440 – 450.
 8.  Vrechopoulos, A. and Kopanakis, I. (2011) Information Systems and Marketing (Editorial of the Special Issue), International Journal of Internet Marketing and Advertising, Vol. 6, No. 3, pp. 223-225.
 9.  Vrechopoulos, A. (2010) Who controls store atmosphere customization in electronic retailing? International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 38, Issue 7, pp. 518 – 537.
 10.  Krasonikolakis, I., Vrechopoulos, A. and Pouloudi, A. (2010) Defining, Applying and Customizing Store Atmosphere in Virtual Reality Commerce: Back to Basics? International Journal of E-Services and Mobile Applications, Vol. 3, Issue 2, pp. 59-72.
 11.  Vlachos, P., Theotokis, A., Pramatari, K. and Vrechopoulos. A. (2010) Consumer-Retailer Emotional Attachment: Some Antecedents and the Moderating Role of Attachment Anxiety, European Journal of Marketing, Vol. 44. Issue 9/10, pp. 1478-1499.
 12.  Vrechopoulos, A., Apostolou, K. and Koutsiouris, K. (2009) Virtual Reality Retailing on the Web: Emerging Consumer Behavioural Patterns, International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 19, Issue 5, pp. 469 – 482.
 13.  Vrechopoulos, A. and Atherinos, V. (2009) Web Banking Layout Effects on Consumer Behavioural Intentions, International Journal of Bank Marketing, Vol. 27, Issue 7 pp. 524-546.
 14.  Manganari, E., Siomkos, G. and Vrechopoulos, A. (2009) Store Atmosphere in Web Retailing, European Journal of Marketing, – Special Issue on E-Tailing,  Vol. 43, No. 9, pp. 1140-1153.
 15. Vlachos, P., Tsamakos, A., Vrechopoulos, A. and Avramidis, P. (2009) Corporate social responsibility: attributions, loyalty, and the mediating role of trust, Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS), Vol. 37, Issue.2, June 2009, pp. 170-180.
 16. Kevork, E. and Vrechopoulos, A. (2009) CRM LITERATURE: CONCEPTUAL AND FUNCTIONAL INSIGHTS BY KEYWORD ANALYSIS, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 27, No.1, pp. 48-85.
 17.  Vlachos, P. and Vrechopoulos A. (2008) Determinants of Behavioral Intentions in the Mobile Internet Services Markets, Journal of Services Marketing, Vol. 22, Issue 4, pp. 280-291.
 18. Kevork, E. and Vrechopoulos A. (2008) Research Insights in Customer Relationship Management: A Review of the Literature (2000 –2006), International Journal of Electronic Customer Relationship Management, Vol. 2, No. 4, pp. 376 – 417.
 19. Kourouthanassis, P.E., Giaglis, G.M. and Vrechopoulos, A.P. (2007), Enhancing User Experience through Pervasive Information Systems: The Case of Pervasive Retailing, International Journal of Information Management, Vol. 27, Issue 5, pp. 319-335.
 20. Vlachos, P. and Vrechopoulos, A. (2007) Mobile Marketing – Achieving Competitive Advantage through Wireless Technology. Book Review in the Journal of Services Marketing, Vol. 21, No. 7, pp. 539-541.
 21. Spinellis, D., Zaharias, P. and Vrechopoulos A. (2007) Coping with plagiarism and grading load: Randomized programming assignments and reflective grading, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 15, No. 2, pp. 113-123.
 22.  Vlachos, P., Vrechopoulos, A. and Pateli, A. (2006) Drawing Emerging Business Models for the Mobile Music Industry, Electronic Markets, Vol. 16, No.2, pp. 154-168.
 23.  Lekakos, G. and Vrechopoulos, A. (2006) Profiling Intended Users of Interactive and Personalized Digital TV Advertising Services in Greece, International Journal of Internet Marketing and Advertising, Vol. 3, No. 3, pp. 219-239.
 24. Vrechopoulos, Α., Siomkos, G. and Doukidis, G. (2005) Consumer Attitudes towards Internet Shopping Adoption in Greece, Cultural Technology and Policy Journal, Vol. 1, Issue 1 (available online).
 25. Vrechopoulos, Α. (2004) What should an Internet store look like? International Commerce Review – ECR Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 42-49.
 26. Vrechopoulos, A., O’Keefe, R., Doukidis, G. and Siomkos, G. (2004) Virtual Store Layout: An Experimental Comparison in the Context of Grocery Retail, Journal of Retailing, Vol. 80, Is. 1, pp. 13-22.
 27. Vrechopoulos, A. (2004) Mass Customization Challenges in Internet Retailing through Information Management, International Journal of Information Management, Vol. 24, Issue 1, pp. 59-71.
 28. Vrechopoulos, A., Pramataris, K., Doukidis, G. and Lekakos, G. (2003) An Internet Retailing Data Framework for Supporting Consumers and Business Processes, Information Systems Journal, Vol. 13, No. 4, pp. 353-373.
 29. Vlachos, P., Vrechopoulos, A. and Doukidis, G. (2003) Exploring Consumer Attitudes towards Mobile Music Services, The International Journal on Media Management, Vol.5, No.2, pp.138-148.
 30. Vrechopoulos, A., Constantiou, I., Mylonopoulos, N., Sideris, I. and Doukidis, G. (2003) The Critical Role of Consumer Behavior Research in Mobile Commerce, International Journal of Mobile Communications, Vol.1, No.3, pp.329-340.
 31. Vrechopoulos, A., Pramataris, K., Doukidis, G. and Lekakos, G. (2003) A User-Support Data Framework for Internet Retailing, International Journal of Innovation and Learning, Vol.1, No.1, pp.56-71.
 32. Siomkos, G. and Vrechopoulos, A. (2002) Strategic Marketing Planning for Competitive Advantage in Electronic Commerce, International Journal of Services Technology and Management, Vol.3, No.1, pp.22-38.
 33. Vrechopoulos, A. and Siomkos, G. (2002) Virtual Store Atmosphere in Non-Store Retailing, Journal of Internet Marketing, Vol.3, No.1.
 34. Vrechopoulos, A., Siomkos, G. and Doukidis, G. (2001) Internet Shopping Adoption by Greek Consumers, European Journal of Innovation Management, Vol.4, No.3, pp.142-152.
 35. Pramatari, K, Vrechopoulos, A. and Doukidis, G. (2000) The Transformation of the Promotion Mix in the Virtual Retail Environment: An Initial Framework and Comparative Study, International Journal of New Product Development and Innovation Management, Vol.2, No.2, pp.163-178.
 36. Vrechopoulos, A., Siomkos, G. and Doukidis, G. (2000) The Adoption of Internet Shopping by Electronic Retail Consumers in Greece: Some Preliminary Findings, Journal of Internet Banking and Commerce, Vol.5, No.2.