Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα μέσω του Διαδικτύου

  • -

Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα μέσω του Διαδικτύου

Category : News

“Το Διαδίκτυο αλλάζει το περιβάλλον, στο οποίο λειτουργούν οι κυβερνήσεις, και τις προσδοκίες των πολιτών, οδηγώντας σε θεμελιώδεις αλλαγές στη δομή και τις λειτουργίες των δημόσιων φορέων. “

Βρείτε ολόκληρο το άρθρο του καθηγητή Γεώργιου Ι. Δουκίδη στην ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής, kathimerini.gr