«Διερεύνηση Επιδράσεων Ηλεκτρονικής Ατμόσφαιρας Καταστημάτων στη Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Κλάδο της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής: Μια Προσέγγιση Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών» – Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ)

  • -

«Διερεύνηση Επιδράσεων Ηλεκτρονικής Ατμόσφαιρας Καταστημάτων στη Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Κλάδο της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής: Μια Προσέγγιση Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών» – Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ)

Η παρούσα έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

O στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου Ηλεκτρονικής Ατμόσφαιρας Καταστημάτων στο περιβάλλον της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και η μέτρηση των επιδράσεων των συστατικών του στοιχείων στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή-Χρήστη μέσω μιας προσέγγισης Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM).