Διερεύνηση επιδράσεων ατμόσφαιρας καταστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής στη συμπεριφορά καταναλωτή: Μία προσέγγιση διαχείρισης σχέσεων Πελατών

  • -

Διερεύνηση επιδράσεων ατμόσφαιρας καταστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής στη συμπεριφορά καταναλωτή: Μία προσέγγιση διαχείρισης σχέσεων Πελατών

Category : PhD Completed , PhDs , PhDs_IMES

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η κα Ελένη Κεβόρκ με επιβλέποντες τον Επίκουρο Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο, Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη και Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο “Διερεύνηση επιδράσεων ατμόσφαιρας καταστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής στη συμπεριφορά καταναλωτή: Μία προσέγγιση διαχείρισης σχέσεων Πελατών”. Η κα Ελένη Κεβόρκ
είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA) με προσανατολισμό Marketing του ιδίου Πανεπιστημίου.

Η διδακτορική αυτή διατριβή εντάσσεται στα ευρύτερα γνωστικά πεδία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, του Μάρκετινγκ, και της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, καθώς και της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας. Η διεπιστημονική αυτή ερευνητική προσπάθεια εξετάζει τον αντίκτυπο/επίδραση της «ατμόσφαιρας» ηλεκτρονικών καταστημάτων παροχής υπηρεσιών (e-servicescape) στη συμπεριφορά των καταναλωτών/χρηστών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής, υπό το πρίσμα της προσέγγισης της ηλεκτρονικής διαχείρισης των σχέσεων πελατών (e-CustomerRrelationshipManagement).

Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό θεωρητικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής ατμόσφαιρας καταστημάτων, (2) Αναγνωρίζει το σύνολο των παραγόντων εκείνων που συνθέτουν την ατμόσφαιρα της τραπεζικής ιστοσελίδας (ή τη γραφική διεπαφή χρήστη) όπως και την καθοριστική σημασία αυτών στην εφαρμογή της φιλοσοφίας της διαχείρισης πελατών στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου και ειδικότερα στο ηλεκτρονικό τραπεζικό περιβάλλον, (3) Μετράει την προβλεπτική δύναμη των παραγόντων του στη συμπεριφορά των χρηστών/καταναλωτών, (4) Αναπτύσσει μία ταξινόμηση των καταναλωτών/χρηστών στο πλαίσιο ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη σημασία που αυτοί
αποδίδουν στους παράγοντες της ηλεκτρονικής του ατμόσφαιρας, (5) Αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των τύπων των καταναλωτών/χρηστών στη σχέση μεταξύ των παραγόντων της ηλεκτρονικής ατμόσφαιρας και της συμπεριφοράς τους όπως και τις προτιμήσεις τους. Συνοψίζοντας, χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική εκτεταμένη έρευνα, η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μία προσπάθεια/πρόταση προς τη διοίκηση επιχειρήσεων να ενσωματώσουν τα συστατικά στοιχεία της ηλεκτρονικής ατμόσφαιρας της τράπεζας στο σχεδιασμό και προβολή των υπηρεσιών τους (ως εργαλείο υποστήριξης των πελατών τους)
ρυθμίζοντας με δυναμικό τρόπο το ηλεκτρονικό περιβάλλον τους ανάλογα με το προφίλ του επισκέπτη.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Ελένη Κεβόρκ

Ε-mail: ekevork[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος