Αξιολόγηση της Ποιότητας Πληροφορίας Συστημάτων Παρακολούθησης Αντικειμένων στο πλαίσιο του Διαδικτύου Αντικειμένων: Ένα Αναλυτικό Μοντέλο εφαρμοσμένο στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

  • -

Αξιολόγηση της Ποιότητας Πληροφορίας Συστημάτων Παρακολούθησης Αντικειμένων στο πλαίσιο του Διαδικτύου Αντικειμένων: Ένα Αναλυτικό Μοντέλο εφαρμοσμένο στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Category : PhD Completed , PhD SCORE , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Αξιολόγηση της Ποιότητας Πληροφορίας Συστημάτων Παρακολούθησης Αντικειμένων στο πλαίσιο του Διαδικτύου Αντικειμένων: Ένα Αναλυτικό Μοντέλο εφαρμοσμένο στην Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη είναι αριστούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της εντοπίζεται πρώτα στο ευρύτερο πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων και συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Αναλυτική μοντελοποίηση των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) ως συνάρτηση χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής του. (2) Μορφοποίηση μεθοδολογίας κατάταξης των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός ΠΣ με αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας τους και ανάδειξη των επιλογών σχεδίασης που πετυχαίνουν υψηλή ποιότητα πληροφορίας. (3) Ανάπτυξη αναλυτικού μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας πληροφορίας των ΠΣ που εξετάζει την επιρροή των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής τους στην ποιότητα πληροφορίας των ΠΣ. Ειδικότερα, η κύρια συνεισφορά της διατριβής στο πεδίο των συστημάτων παρακολούθησης αντικείμενων συνίσταται στα ακόλουθα: (4) Μορφοποίηση μεθοδολογίας αξιολόγησης για την εκ-των-προτέρων αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός συστήματος παρακολούθησης αντικειμένων και την εκ-των-υστέρων αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας ενός υπάρχοντος συστήματος παρακολούθησης. (5) Ανάπτυξη αναλυτικών μετρικών των δύο διαστάσεων, ακρίβεια και πληρότητα, της ποιότητας πληροφορίας των συστημάτων παρακολούθησης ως συνάρτηση των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής των συστημάτων. (6) Ανάπτυξη αλγορίθμων που υλοποιούν τις αναλυτικές μετρικές των δύο διαστάσεων της ποιότητας πληροφορίας και υπολογίζουν την ποιότητα πληροφορίας ανά επιλογή σχεδίασης του συστήματος παρακολούθησης αντικειμένων. (7) Ανάπτυξη εργαλείου και μεθοδολογίας για την αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας κάθε εναλλακτικής επιλογής σχεδίασης των συστημάτων παρακολούθησης αντικειμένων έναντι του κόστους υλοποίησης της και, συνακόλουθα, την υπόδειξη εκείνων των επιλογών σχεδίασης που πετυχαίνουν υψηλή ποιότητα πληροφορίας με λογικό κόστος. Αυτή η διδακτορική έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί με 4ετή υποτροφία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τα αποτελέσματα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (πχ. Journal of Strategic Information Systems, Information Systems Management) και σε πλήθος πρακτικών επιστημονικώνσυνεδριών (πχ. European Conference on Information Systems, International Conference on Information Quality).

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη

Ε-mail: cleobar[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη