Author Archives: ttrax

 • -

SMART

Ολοκλήρωση των διαδικασιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των καταναλωτικών υπηρεσιών με βάση μοναδικό αναγνωριστικό προϊόντος (RFID) σε ένα δικτυωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον

Χρηματοδότηση του προγράμματος IST 2005, FP6
Φορέας Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 30 Δεκεμβρίου 2006
Ημερομηνία λήξης 30 Μαίου 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Ερευνητική Ομάδα SCORE
Ιστοσελίδα www.smart-rfid.eu

 

Περιγραφη

Το έργο SMART έχει ως σκοπό την υποστήριξη έξυπνων επιχειρηματικών διαδικασιών και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, βασιζόμενο σε ανταλλαγή αποτελεσματικών και επαρκών πληροφοριών σε όλους τους συνεργάτες κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι τα προϊόντα αναγνωρίζονται μοναδικά και αυτοματοποιημένα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RFID.
Σκοπός του έργου είναι:
Η ενεργοποίηση υπηρεσιών in-store για τους καταναλωτές και νέα σενάρια συσχετίσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα τα οποία θα εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της μοναδικής αναγνώρισης ενός προϊόντος και της real-time πληροφόρησης.
Η παροχή αξιόπιστων real-time,end-to-end πληροφοριών για την ποιότητα και την ιστορία των προϊόντων και στους συνεργάτες καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στους ενημερωμένους καταναλωτές μέσω καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Η ανάπτυξη νέων αλγορίθμων υποστήριξης-απόφασης και εργαλείων λογισμικού, εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα μοναδικής αναγνώρισης αντικειμένων και των real-time ροών δεδομένων για την υποστήριξη των διαδικασιών των καταστημάτων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η καθιέρωση ενός αποθετηρίου συνεργατικών υπηρεσιών που θα επιτρέπουν την ανοιχτή και δυναμική ολοκλήρωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον
Η ανάπτυξη ενός τεχνολογικού πλαισίου ενσωματώνοντας τυποποιημένες διοργανικές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες διαδικτυακών υπηρεσιών (orchestration και choreography) και υποστηρίζοντας την απαραίτητη μεταβολή των υπαρχουσών διεργασιών.

 

Partners

Alpha-Mega Papaellinas Supermarkets Cambridge University Auto-ID Lab Intrasoft International S.A. RILKEN S.A. Superquinn Supermarkets
Trinity College Dublin PLANNING CYPRUS LTD. eltrunlogo Hellas-Spar Veropoulos Supermarkets WHU, Otto Beisheim School of Management


 • -

ECR

Πρόγονοι και συνέπειες του συναισθηματικού δεσμού καταναλωτή-καταστήματος: O ρόλος του δεσμού (ECR Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο διεθνούς εμπορίου – Unilever Research Grant)

 

Περιγραφή

Το παρόν ερευνητικό έργο ερευνά το φαινόμενο του συναισθηματικού δεσμού καταναλωτή-καταστήματος στο πλαίσιο του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Εφαρμόζοντας τεχνικές μοντελοποίησης χρησιμοποιώντας διαρθρωτικές εξισώσεις (Structural Equation Modeling-SEM) το μοντέλο των προγονικών συναισθηματικών δεσμών (πχ τόπος, εμπιστοσύνη στο brand, κοινωνική εκφραστικότητα του brand, η αγάπη στο brand, η συμπάθεια στο brand, η απόλαυση) και οι συνέπειες ( πχ. από στόμα σε στόμα, τάση εγκατάλειψης, πίστη, πρόθεση, πωλήσεις) αναπτύσσονται και δοκιμάζονται πειραματικά. Επιπλέον, ερευνάται κατά πόσον οι δεσμοί του καταναλωτή πολλαπλασιάζουν/μετριάζουν τους συνδέσμους του μοντέλου. Ειδικότερα, βασισμένο στο θεωρητικό υπόβαθρο του δεσμού με το brand, το έργο χρησιμοποιεί μια μεθοδολογική έρευνα για να ερευνήσει τους παράγοντες της συσχέτισης, τις συνέπειες και τα μετριασμένα αποτελέσματα της σχέσης άγχους. Στη συνέχεια το έργο ερευνά το κατά πόσο οι πρακτικές/βιωσιμότητα της ευθύνης συνιστούν ένδειξη συναισθηματικής συσχέτισης στη δυάδα καταναλωτή-λιανικού εμπορίου όπως και το αντίστροφο σε προθέσεις έντονης εμπιστοσύνης. Επιπρόσθετα, το έργο σκοπεύει στο να ελέγξει τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών, όπως ο αλτρουισμός, η ανάγκη για δραστηριότητα και αυτοβελτίωση μετριάζουν τα θετικά αποτελέσματα των πρακτικών βιωσιμότητας του συναισθηματικού δεσμού. Τελικά, δοκιμάζεται να συνδεθεί η συναισθηματική προσκόλληση σε πραγματικά δεδομένα συμπεριφοράς καταναλωτών (πχ πωλήσεις) και ερευνάται εάν το φαινόμενο της συναισθηματικής προσκόλλησης διαφέρει στην περίπτωση καταστήματος με εκπτώσεις.


 • -

ECR

Δυναμική τιμολόγηση και ιχνηλασιμότητα πληροφοριών για τη δημιουργία αξίας ανεξαρτήτου τιμής (ECR Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διεθνούς Εμπορίου – Unilever Research Grant)

 

Περιγραφή

Αντικείμενο αυτού του προγράμματος είναι η δυναμική τιμολόγηση για τις κατηγορίες ευπαθών τροφίμων με βάση την ημερομηνία λήξης τους. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τη δυναμική τιμολόγηση για τα ευπαθή προϊόντα ως υπηρεσία προστιθέμενης αξίας. Το τρέχον ερευνητικό έργο μελετά την πρακτική της δυναμικής τιμολόγησης από την πλευρά του καταναλωτή. Ερευνώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση του καταναλωτή σε μια τέτοια πρακτική. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:
• Αξιολόγηση της επίδρασης της πρακτικής δυναμικής τιμολόγησης κυρίως για τους καταναλωτές αλλά και για τους πωλητές λιανικής και τη βιομηχανία.
• Πρόταση βέλτιστων πολιτικών και συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της δυναμικής πολιτικής στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων.
• Κατασκευή ενός πλαισίου για τη μελέτη καινοτόμων υπηρεσιών λιανικής.
• Τα αποτελέσματα του έργου βασίζονται εμπειρική έρευνα που περιλαμβάνει σε βάθος συνεντεύξεις με καταναλωτές, δειγματοληπτική έρευνα καθώς και πειράματα στο πεδίο έρευνας και στο εργαστήριο.

  • -

GSRT-International Collaboration

RFID στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Χρηματοδότηση του προγράμματος Μη-ΕΕ Διεθνής Συνεργασία
Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Τύπος έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 2006
Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκεμβρίου 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου κ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη
Επικοινωνία Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Ερευνητική ομάδα SCORE

 

Περιγραφή

Στόχος της αποτελεσματικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο συντονισμός των πληροφοριών, των υλικών και των χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ των οργανώσεων. Το RFID είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία που μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το RFID επιτρέπει την ακριβή και σε πραγματικό χρόνο μεγάλου όγκου πληροφόρηση σχετικά με τη θέση των προϊόντων με πολύ χαμηλό (συχνά μηδενικό) κόστος εργασίας. Η τεχνολογία RFID πιστεύεται πως θα αντικαταστήσει την αρχική τεχνολογία του barcode σχετικά με την ταυτοποίηση του προϊόντος. Αργότερα, όταν τα επίπεδα υιοθέτησής της αυξηθούν αρκετά, το RFID θα χρησιμοποιείται για την βελτιστοποίηση πολλών εσωτερικών και ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών.
Στο έργο αυτό στοχεύουμε να μελετήσουμε την επίδραση της RFID τεχνολογίας και τα real-time δεδομένα για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε την προσομοίωση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εξάπλωση του RFID προκειμένου να μελετηθεί η επίδρασή του σε διάφορες διαστάσεις, όπως η ακρίβεια στις προβλέψεις, η διαχείριση των αποθεμάτων, η διανομή και οι διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, η δυναμική τιμολόγηση, η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία, οι καινοτόμες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, οι υπηρεσίες marketing κλπ.

  • -

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Ανάπτυξη οργανωτικών μοντέλων συμπεριφοράς στο πλαίσιο υιοθέτησης συνεργατικών πρακτικών

Χρηματοδότηση του προγράμματος Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης II (Δράση 2.2.3.f)
Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 2005
Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκεμβρίου 2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Ερευνητική ομάδα SCORE

 

Περιγραφή

Αυτή η έρευνα μελετά τη σχέση ανάμεσα στην εταιρική κουλτούρα και την υιοθέτηση συνεργατικών πρακτικών μεταξύ των εταίρων στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσει:
• Την επιρροή της κουλτούρας ενός οργανισμού στην απόφαση να συνεργαστεί με τους εταίρους του στην αλυσίδα αξίας
• Τα κίνητρα του οργανισμού να εφαρμόσει συνεργατικές πρακτικές
• Την κατάλληλη τεχνολογική ωριμότητα ώστε να καταστεί δυνατή η συνεργασία μεταξύ των εταίρων
• Τις συνεργατικές διαδικασίες που οι οργανισμού υιοθετούν συνήθως
• Τις συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν τη συνεργασία στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης, και
• Τα οργανωτικά οφέλη που προκύπτον από την επιρροή των μοντέλων συνεργασίας
Η μελέτη θα βασιστεί σε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Η αναλυτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι Structural Equation Modeling (SEM).

  • -

Πρόβλεψη Ζήτησης και Εφοδιασμός: OTE/OTEPlus

Πρόβλεψη Ζήτησης και Αποδοτικός Εφοδιασμός προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης OTE, OTE plus
Τύπος έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιουνίου 2004
Ημερομηνία Λήξης 31 Μαϊου 2005
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία κ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη
Ερευνητική ομάδα SCORE

 

Περιγραφή

Η Έρευνα μελέτησε τον ΟΤΕ, τον κορυφαίο οργανισμό τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ο οποίος λειτουργεί μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης που πουλούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και την κινητή τηλεφωνία. Ο στόχος της αλυσίδας υψηλής τεχνολογίας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων προκειμένου να εξαλειφθούν οι ελλείψεις προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό κόστος εκμετάλλευσης αποθεμάτων. Η μελέτη περιελάμβανε τις εξής φάσεις:
• Ανάλυση της αλυσίδας προσφοράς και ζήτησης των καταστημάτων του ΟΤΕ, προκειμένου να μελετηθεί η διαδικασία παραγγελίας και να ερευνηθούν τα κύρια προβλήματα.
• Επιλογή και αξιολόγηση μιας μεθόδου πρόβλεψης της ζήτησης , με βάση στοιχεία για τις πωλήσεις ενός έτους από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των καταστημάτων.
• Ολοκλήρωση του μοντέλου πρόβλεψης της ζήτησης με την πολιτική περιοδικής αναπλήρωσης των καταστημάτων λιανικής πώλησης.
• Εφαρμογή των μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης και αναπλήρωσης σε ένα δείγμα των καταστημάτων λιανικής για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
• Ανάλυση των αποτελεσμάτων σχετικά με την ακρίβεια του μοντέλου πρόβλεψης, ανάλυση της διαδικασίας παραγγελίας, των ελλείψεων και των επιπέδων των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος.

  • -

ΚΑΠ

Κοινό Αεροδρομιακό Περιβάλλον

Φορέας Χρηματοδότησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ,
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,
ΕΣΠΑ 2007-2013,
ΠΡΑΞΗ Ι:« Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», ΓΓΕΤ
Τύπος του έργου RTD
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Ερευνητική Ομάδα SCORE

 

Περιγραφη

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο “ΚΑΠ” έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση μίας δυναμικής πλατφόρμας επεξεργασίας, ανταλλαγής και προώθησης πληροφορίας και υπηρεσιών μεταξύ των τριών (3) μέρων (αεροδρόμιο, τα μέλη της αεροδρομιακής κοινότητας και τον χρήστη του αεροδρομίου είτε αυτός είναι απλός επισκέπτης είτε επιβάτης), στα πρότυπα άμεσης και δυναμικής ανάπτυξης υπηρεσιών προς τους επιβάτες (Instant creation of services) και με τρόπο ανεξάρτητο ως προς τον τόπο, και το τεχνολογικό μέσω επικοινωνίας που χρησιμοποιεί.

 

Συμμετέχοντες

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Velti Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ)
ΙΠΣΥΠ eltrunlogo


 • -

Συμπεριφορά Καταναλωτή σε Κινητές Υπηρεσίες: ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ

Μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών στον τομέα των κινητών υπηρεσιών που βασίζονται στον τομέα της βιομηχανίας διασκέδασης

Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 2006
Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκεμβρίου 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου κ. Βασίλειος Κουτσιουρής
Επικοινωνία Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος
Ερευνητική ομάδα IMES

 

Περιγραφή

Η ικανότητα εντοπισμού της θέσης μιας κινητής συσκευής διευκολύνεται από τις Location Based Τεχνολογίες. Οι Location Based τεχνολογίες μπορεί να είναι handset ή network based. Ο στόχος αυτού του έργου είναι η διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν ζητήματα στη θεωρία συμπεριφοράς των καταναλωτών στον τομέα των υπηρεσιών κινητής τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα σε Location Based Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα τα πεδία με τα οποία θα ασχοληθεί αυτό το έργο είναι:
• Μελέτη των θεωρητικών και εμπειρικών εργαλείων μέτρησης διαστάσεων όπως: αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών, ικανοποίηση και αξία, κλπ. Που σχετίζονται με υπηρεσίες αναγνώρισης της θέσης των καταναλωτών.
• Ανάπτυξη μια καινοτόμας LBS εφαρμογής στον τομέα της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας.

  • -

RFID και Διαδίκτυο στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ

Χρησιμοποίηση RFID τεχνολογίας και Διαδικτύου στην υποστήριξη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και του μάρκετινγκ των καταναλωτών σε συνεργατικό πλαίσιο

Χρηματοδότηση του προγράμματος ΠΕΝΕΔ
Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 2006
Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκεμβρίου 2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου κ. Αριστείδης Θεοτόκης
Επικοινωνία Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Ερευνητική ομάδα SCORE

 

Περιγραφή

Η RFID τεχνολογία σε συνδυασμό με το διαδίκτυο και άλλες μοντέρνες τεχνολογίες δίνουν νέες ευκαιρίες στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την υποστήριξη του μάρκετινγκ του καταναλωτή. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να αναλύσει αυτούς τους τομείς, να μελετήσει τις ανάγκες και να αναπτύξει τις απαιτούμενες λύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση της RFID τεχνολογίας, έτσι ώστε να επιτύχει αποδοτική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλύτερες υπηρεσίες προς τον καταναλωτή, να εξασφαλίσει πρότυπα ποιότητας και καινοτόμες διαδικασίες. Συγκεκριμένα οι τομείς με τους οποίους ασχολείται αυτό το έργο είναι:
• Η μελέτη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και η διαχείριση της εφοδιατικής αλυσίδας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών σε συνεργατικό περιβάλλον,
• Έρευνα σχετικά με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και ραδιοσυχνικής αναγνώρισης και της επίδρασής τους στις μεταβλητές του μάρκετινγκ και τη συμπεριφορά των καταναλωτών

  • -

Μοντέλα Συμπεριφοράς Αγοραστή: ΓΓΕΤ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς αγοραστή στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των συνεργατικών πλατφορμών

Χρηματοδότηση του προγράμματος Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – Δράση 2.2.3.f
Φορέας Χρηματοδότησης Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 2005
Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκεμβρίου 2006
Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος
Επικοινωνία Δρ. Παύλος Βλάχος
Ερευνητική ομάδα IMES

 

Περιγραφή

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εμπειρική επικύρωση εναλλακτικών μοντέλων λήψης αποφάσεων του αγοραστή στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πλατφορμών συνεργασίας. Περιλαμβάνει δύο μεθοδολογικά αλληλένδετα υποέργα:
1. Μοντελοποίηση του προηγηθέντος, διαμεσολαβητικού και επακόλουθου ρόλου των εξεχόντων κατασκευών αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως η αντιληπτή ποιότητα των υπηρεσιών, η αξία και η ικανοποίηση στο πλαίσιο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
2. Μοντελοποίηση του προηγηθέντος, διαμεσολαβητικού και επακόλουθου ρόλου των κατασκευών διαχείρισης σχέσεων, όπως η εμπιστοσύνη και η δέσμευση στο πλαίσιο των B2B ηλεκτρονικών συνεργατικών πρακτικών.
Η αναλυτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την προσπάθεια μοντελοποίησης είναι τα δομικά μοντέλα εξισώσεων με λανθάνουσες μεταβλητές, που βασίζονται στη συνδιακύμανση των δομικών μοντέλων εξισώσεων.

  • -

CEBOS

Αποδοτικές Ηλεκτρονικές Λειτουργικές Υπηρεσίες των SMEs(IST-2000-29585)

 

  

Περιγραφή

Ο κύριος στόχος του CEBOS είναι η δημιουργία και αξιολόγηση των e-Market Places (με διαμεσολαβητικό ρόλο), οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν σταδιακά το χάσμα μεταξύ των SMEs και της διεθνούς online αγοράς. Ο σκοπός είναι να:
• Αναλυθούν οι ευρωπαϊκές περιφερειακές αγορές προκειμένου να εντοπιστούν επιχειρηματικές ευκαιρίες για τα online SMEs. Τα επιχειρηματικά μοντέλα των SMEs θα αναλυθούν ώστε να προσδιοριστούν οι στρατηγικοί επιχειρηματικοί στόχοι τους.
• Παραδοθούν μοντέλα βέλτιστης πρακτικής σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.
• Λειτουργήσουν και αξιολογηθούν τα οφέλη προστιθέμενης αξίας της διαμεσολαβητικής πλατφόρμας του CEBOS για οικονομικά αποδοτικό και υποστηρικτικό ηλεκτρονικό επιχειρείν.
• Μετρηθεί η επίδραση ενός τέτοιου προσαρμοσμένου μοντέλου στις περιφερειακές αγορές των SMEs.
• Διαδοθούν ευρέως οι επιχειρηματικές περιπτώσεις των CEBOS προκειμένου να παράσχουν στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ψηφιακή οικονομία.
Πιο συγκεκριμένα, οι στρατηγικοί επιχειρηματικοί σκοποί του CEBOS περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ωριμότητας του ηλεκτρονικού επιχειρείν στα στοχοθετημένα περιφερειακά περιβάλλοντα. Κατά τη διάρκεια του έργου, εκτεταμένες δραστηριότητες διάδοσης θα διευκολύνουν το στόχο αυτό μαζί με την ενεργό συμμετοχή των SMEs σε πιλοτικά προγράμματα και τη δημιουργία κόμβων αναφοράς ηλεκτρονικού εμπορίου σε κάθε περιοχή.

  • -

MOBICOM

Σενάρια για την εξέλιξη των αναδυόμενων υπηρεσιών mCommerce (IST-1999-21000)

 

  

Περιγραφή

Το Mobicom έχει ως στόχο να διερευνήσει τους θεμελιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του mCommerce, όπως η δομή της αγοράς, οι βασικοί παίκτες, οι τεχνολογικές αρχιτεκτονικές, η συμπεριφορά των καταναλωτών, τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Προς τον σκοπό αυτό επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:
• Προσδιορισμός των υφιστάμενων παραγόντων που απορρέουν από τις εταιρίες κινητών επικοινωνιών και ηλεκτρονικού εμπορίου, που επιτρέπουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη του mCommerce στην Ευρώπη
• Προσδιορισμός των νέων διαδρομών ανάπτυξης που προκύπτουν από τη σύγκλιση τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου
• Περιγραφή και προδιαγραφή των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών καθώς και της διάδοσης και υιοθέτησης προτύπων mCommerce
• Προετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη ρύθμιση και την πολιτική για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του mCommerce
• Οικοδόμηση της συναίνεσης, διάδοσης και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους stakeholders του mCommerce
Το Mobicom χωρίζεται σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την ανάλυση των κλάδων των Κινητών Επικοινωνιών και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, παρουσιάζοντας τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δύο κλάδων οδηγώντας τους στην εξέλιξη και την ανάπτυξη. Η δεύτερη φάση αξιολογεί τη σύγκλιση της βιομηχανίας, την τεχνολογική εξέλιξη και τις δυνατότητες ανάπτυξης της mobile αγοράς. Νέες υπηρεσίες και εφαρμογές θα αξιολογηθούν με βάση κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες επηρεάζοντας την υιοθέτηση και τη διάδοσή τους. Οι μελέτες σκοπιμότητας θα παράσχουν δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία εμπορευματοποίησης και ετοιμότητας της αγοράς. Η Τρίτη φάση περιλαμβάνει μια κοινωνικοοικονομική ανάλυση σχετικά με την ένταση της νέας εξέλιξης της αγοράς. Για το σκοπό αυτό, τα σενάρια εξέλιξης του mCommerce θα αναπτυχθούν σε σχέση με κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. Τέλος, θα δοθεί έμφαση σε ρυθμιστικά ζητήματα, νέες μεθόδους εργασίας, νέα δυναμική στην αγορά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

  • -

E-Factors

Ένα θεματικό δίκτυο για τα μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν (IST-2001-34868)

 

  

Περιγραφή

Το σχέδιο εργασίας του E-Factors έχει δομηθεί γύρω από 6 πακέτα εργασίας. Το ΠΕ1 ασχολείται με τη δομή της διαχείρισης έργου του E-Factors που θα ενώσει και θα συντονίσει όλες τις ενότητες του έργου. Το ΠΕ2 θα ασχοληθεί με τη δημιουργία μιας web-based υποδομής που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση της συλλογικής εργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στο δίκτυο και θα χρησιμεύσει επίσης ως πρωταρχικό μέσο διάδοσης του έργου, επιτρέποντας στο ευρύ κοινό την άμεση πρόσβαση στα ευρήματα και τα αποτελέσματα του έργου. Το ΠΕ3 θα συμπεριλαμβάνει όλες τις προκαταρκτικές εργασίες προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των θεματικών πεδίων προτεραιότητας για την υιοθέτηση των μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής θα τροφοδοτήσουν το ΠΕ4, η οποία θα εξετάσει μια σειρά από περιπτώσεις βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής σε θέματα μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν που προέρχονται από τις εμπειρίες και τις γνώσεις των συμμετεχόντων. Αυτό με τη σειρά του θα τροφοδοτήσει το ΠΕ5, το οποίο θα ασχοληθεί με την επιλογή και το συνδυασμό των διαθέσιμων αποτελεσμάτων από προηγούμενες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τα σημερινά έργα IST (που συμμετέχουν στο δίκτυο) και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών για επιχειρηματικά μοντέλα στα Business Schools και στα Πανεπιστήμια. Επιπλέον, με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων πακέτων εργασίας θα οδηγηθούμε στην παραγωγή μιας αναφοράς σχετικής με μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν που θα προτείνει στρατηγικά αποτελέσματα για μελλοντική υιοθέτηση.

  • -

mEXPRESS

mobile in-Exhibition Provision στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (IST-2001-33432)

 

  

Περιγραφή

Το mEXPRESS στοχεύει στην αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων που προκύπτουν από την εξέλιξη στους τομείς των ασύρματων δικτύων και των μηχανισμών εντοπισμού, προκειμένου να υποστηρίξει και να διευκολύνει την επαγγελματική εκθεσιακή βιομηχανία με έναν context-aware τρόπο. Θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας με την παροχή μέσων για την αποτελεσματική λειτουργία και την αλληλεπίδραση με πλούσιο πληροφοριακό περιβάλλον, όπως εκθέσεις, καθώς και στη σημαντική ενίσχυση των δραστηριοτήτων προώθησης και επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Το mEXPRESS θα παράσχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαμεσολάβησης (mEXPRESS Service Provider) προσανατολισμένη σε παραστάσεις εκθέσεων και εκδηλώσεων που θα ικανοποιήσουν τους τρεις τύπους των στόχων:
• Την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της εμπειρίας των επισκεπτών από την άποψη της αλληλεπίδρασης και της λειτουργικότητας σε ένα πλούσιο πληροφοριακό περιβάλλον, όπως οι εκθέσεις.
• Τη βελτίωση των επικοινωνιών των επιχειρήσεων και των προσφορών στο πλαίσιο της έκθεσης και την επέκταση της αποτελεσματικότητας της προώθησης τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την έκθεση.
• Τη βοήθεια και την υποστήριξη της διαχείρισης εκθέσεων και εργασιών, προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τον εντοπισμό προσώπων στο εσωτερικό της έκθεσης.

  • -

MB-Net

Δίκτυο Αριστείας στον τομέα των Εφαρμογών και Υπηρεσιών Κινητού Επιχειρείν (IST-2002-39164)

 

  

Περιγραφή

Το MB-Net είναι ένα δίκτυο αριστείας στον τομέα του Κινητού Επιχειρείν. Ο στόχος του δικτύου είναι να διερευνήσει συστηματικά το μέλλον του Κινητού Επιχειρείν μέσω του εντοπισμού ερευνητικών προκλήσεων, της διατύπωσης συστάσεων σχετικά με την πολιτική και της παροχής στρατηγικών χαρτών σε έναν 5-ετή ορίζοντα, μέσω μιας ισχυρής μεθοδολογικής προσέγγισης ακολουθούμενης από ένα ανεξάρτητο φόρουμ που αποτελείται από βιομηχανικούς και ερευνητικούς ηγέτες οι οποίοι συλλογικά αντιπροσωπεύουν την αριστεία του Κινητού Επιχειρείν στην Ευρώπη. Η κύρια δύναμη του δικτύου βρίσκεται στο σχέδιο εργασίας του, το οποίο απασχολεί μια επιστημονικά αποδεδειγμένη μεθοδολογία ώστε να υπερπηδήσει τις εγγενείς δυσκολίες που συνδέονται με την έρευνα για το μέλλον, ειδικά σε γρήγορα κινούμενες και τεχνολογικά εξαρτώμενες περιοχές. Το MB-Net φέρνει μαζί σε ένα συνεργατικό φόρουμ τους κορυφαίους ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες του Κινητού Επιχειρείν αντιπροσωπεύοντας όλες τις διαστάσεις του κλάδου: την τεχνολογική προσφορά, τη ζήτηση της αγοράς και την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας. Η σύνθεση του MB-Net, όπως αντικατοπτρίζεται στα 26 ιδρυτικά του μέλη και στις 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούνται, έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τους στόχους του έργου.

  • -

ACTIVE-SME

Διαφήμιση και Εμπόριο μέσω Διαδικτύου υπό το πρίσμα της μελέτης Της Εικονικής Επιχείρησης στο περιβάλλον της αγοράς (Ten Telecom C27254)

 

  

Περιγραφή

Το έργο SME στοχεύει στο να παράσχει στις λιγότερες ευνοημένες ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έναν άνετο, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο ώστε να εισέλθουν στις online πωλήσεις. Το κίνητρο για το έργο αυτό προκύπτει από προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε σε Ελλάδα και Γερμανία, στο πλαίσιο του προγράμματος ESPRIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εμπειρία βασίστηκε σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που παρείχε καινοτόμες υπηρεσίες (στρατηγικό μάρκετινγκ και εργαλεία λήψης αποφάσεων, εκτός από τις συνηθισμένες ευκολίες των διαδικτυακών πωλήσεων) και οι ειδικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από δύο εταιρίες σε διαφορετικούς κλάδους (π.χ. αλυσίδες supermarket και εταιρίες ταχυδρομικών παραγγελιών). Η επιτυχία των πιλοτικών ενθαρρύνει την έναρξη της φάσης του Marketing Validation μέσω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της αρχικής φάσης Έρευνας & Ανάπτυξης, τόσο από άποψη κλάδου, όσο και από γεωγραφική άποψη. Συνεπώς, η επικύρωση της αγοράς θα πραγματοποιηθεί σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία) και ο αρχικός κλάδος που θα καλυφθεί (αλυσίδες supermarket και εταιρίες ταχυδρομικών παραγγελιών) θα διευρυνθεί σε ένα φάσμα κλάδων μεταξύ του SME περιβάλλοντος λιανικής πώλησης. Ως εκ τούτου, βασιζόμενοι στο έργο ACTIVE, το σύνολο του έργου ACTIVE SME τώρα στοχεύει στην παροχή ενός εργαλείου διαδικτυακών πωλήσεων και ταιριάσματος στις ειδικές ανάγκες του ευρωπαϊκού κλάδου λιανικής SME.

  • -

Ομάδα Εργασίας IB3: eBusiness Forum

Ηλεκτρονικές Αγορές και Υπηρεσίες Συνεργασίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τύπος έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιουνίου 2007
Ημερομηνία Λήξης 31 Δεκεμβρίου 2007
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία Λευτέρης Κιοσές
Ερευνητική ομάδα SCORE
Ιστοσελίδα http://www.ebusinessforum.gr

 

Περιγραφή

Οι στόχοι αυτού του έργου είναι:
• Η ανανέωση της συνολικής εικόνας του ελληνικού Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου.
• Η αναγνώριση των παραγόντων και των προβλημάτων (επιχειρηματικών, τεχνολογικών, κοινωνικών, κλπ) που βοηθούν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη Β2Β υπηρεσιών στην εφοδιαστική αλυσίδα.
• Η μελέτη του εάν επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα Β2Β συναλλαγών στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να εφαρμοστούν στο δημόσιο τομέα.

  • -

MYGROCER

Αγορές ηλεκτρονικά συνδεδεμένων προϊόντων με τη χρήση κινητού τηλεφώνου IST-2000-26239)

 

Περιγραφή

Το πρόγραμμα MyGROCER αποσκοπεί στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που οι τηλεπικοινωνίες και οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες εμπορίου (πχ WAP, WML, GPRS), και οι τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης προϊόντων προσφέρουν στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Καινοτόμες μέθοδοι αναπλήρωσης προϊόντων του σπιτιού θα παρέχουν σημαντική αξία στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών. Το έργο εισάγει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τη νέα γενιά των μέσων πρόσβασης στο e-Business πχ Κινητά Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί την υψηλή διείσδυση των κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και να φέρει πιο κοντά στην ψηφιακή οικονομία τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τους υπολογιστές. Κύριος στόχος του έργου MyGrocer είναι η εισαγωγή ηλεκτρονικών υπηρεσιών B2C προσαρμοσμένες σε έξυπνες φορητές συσκευές, επιτρέποντας την πλήρη διαδραστικότητα, προσωποποίηση και αυτοματισμό των δραστηριοτήτων ανεφοδιασμού του σπιτιού, με προϊόντα που ανήκουν στον τομέα του λιανικού εμπορίου, με προφανή επέκταση στο μέλλον στο σύνολο του λιανικού εμπορίου γενικά. Τελικά, το έργο θα αναπτύξει την απαραίτητη υποδομή για προϊόντα, super-market και έξυπνα σπίτια, καθώς και μια υποστηρικτική διαμεσολαβητική πλατφόρμα που θα ενεργεί ως πύλη μεταξύ λιανοπωλητών και καταναλωτών, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στους καταναλωτές και προηγμένες υπηρεσίες marketing στους λιανοπωλητές.

  • -

MODEL

Πολυμέσα δια βίου μάθησης για στελέχη (IST-1999-12181)

 

  

Περιγραφή

Το έργο MODEL στοχεύει να αναπτύξει ένα σύστημα Διαχείρισης Γνώσης (μεθοδολογικό πλαίσιο και εργαλεία λογισμικού) για να ενισχύσει την οργανωτική ικανότητα της σύλληψης, δόμησης και μεταφοράς γνώσης μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών ομάδων (τμήματα κλπ.) με την πάροδο του χρόνου (από έργο σε έργο). Η βασική ιδέα είναι μια εννοιολογική και πρακτική μετατόπιση από την ενημερωτική προσέγγιση της ανάκτησης, προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που επιτρέπει τη σύλληψη της ρητής και σιωπηρής γνώσης μέσα στον οργανισμό, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Το σύστημα Διαχείρισης Γνώσης του MODEL θα επικυρωθεί ως μέσο για την ενίσχυση της διάδοσης της γνώσης μέσα στους οργανισμούς. Θα σχεδιάσει, υλοποιήσει και αξιολογήσει τα εργαλεία Διαχείρισης Γνώσης για τη δημιουργία εκπαιδευτικών ενοτήτων βασιζόμενο στην ιδέα των διαδραστικών μελετών περιπτώσεων που περιλαμβάνουν δυναμικό προφίλ γνώσεων, σαν μέσο για την ενίσχυση της διάδοσης της γνώσης και της έντασης της γνώσης εντός των οργανισμών.

  • -

MUSICAL

Streaming πολυμέσων διαδραστικού περιεχομένου μέσω κινητών δικτύων (EDC-22131)

  

Περιγραφή

Το έργο MUSICAL στοχεύει να προσαρμόσει μια υπάρχουσα εφαρμογή μουσικής ώστε να είναι προσβάσιμη μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, σκοπεύει να ενισχύσει την εφαρμογή αυτή με στοιχεία προστιθέμενης αξίας (που απαιτούν μικρές προσθήκες όσον αφορά την ανάπτυξη) προκειμένου να εκμεταλλευτεί πλήρων τις δυνατότητες των 2.5G και 3G δικτύων (εξατομίκευση, πανταχού παρουσία, υψηλό εύρος ζώνης κλπ) και να δημιουργήσει μια πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή. Το MUSICAL θα επιτρέψει στους καταναλωτές (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) να συνθέτουν τα δικά τους Προσωπικά Προγράμματα Ραδιοφωνικό Σταθμού (PRSP) ή Προσωπικά Προγράμματα Video-Clip (PVCP) και να λαμβάνουν στοχοποιημένο περιεχόμενο πολυμέσων αλλά και εξατομικευμένες πληροφορίες (π.χ. πληροφορίες για συγκεκριμένες εκδηλώσεις που ταιριάζουν με τα μουσικά τους ενδιαφέροντα) μέσω έξυπνων κινητών συσκευών (palmtops, PDAs, κινητά τηλέφωνα). Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι περιλαμβάνουν:
• Μεταφορά μιας υπάρχουσας πλατφόρμας στο κινητό περιβάλλον (μέσω της εξατομίκευσης, υιοθέτησης και βελτίωσης των δράσεων) ώστε να δοκιμαστούν οι δυνατότητες του δικτύου, αλλά και η μεταφερσιμότητα της εφαρμογής στον κινητό κόσμο
• Βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από παρόχους μέσω των παραδοσιακών καναλιών (τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ) προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους καταναλωτές mobile προϊόντων
• Ένωση και αξιοποίηση συνεργιών μεταξύ των κύριων παραγόντων που εμπλέκονται στην εφαρμογή και την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών κινητών δικτύων και τεχνολογιών, αλλά και των παροχέων ψηφιακού περιεχομένου
• Εφαρμογή και δοκιμή μιας κινητής τεχνολογικής υποδομής μουσικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο