Άρθρο του Καθηγητή Γεώργιου Ι.Δουκίδη στο περιοδικό “Ανοιχτή Επικοινωνία” της Εθνικής Ασφαλιστικής

  • -

Άρθρο του Καθηγητή Γεώργιου Ι.Δουκίδη στο περιοδικό “Ανοιχτή Επικοινωνία” της Εθνικής Ασφαλιστικής

Category : News

Άρθρο του καθηγητή Γεώργιου Ι. Δουκίδη με τίτλο

“Η αναδυόμενη on-line ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα και η αναγκαία στρατηγική των επιχειρήσεων” .

 

Μπορείτε να το βρείτε στις σελίδες 22-24 του 7ου τεύχους του περιοδικού “Ανοιχτή Επικοινωνία” της Εθνικής Ασφαλιστικής.

 Ανοιχτή Επικοινωνία 7ο τεύχος