Monthly Archives: August 2012

 • -

Αποτελεσματική αναπλήρωση βάσει ανταλλαγής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και συνεργατικών πρακτικών διαχείρισης της αλυσίδας τροφοδοσίας στο λιανεμπόριο

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η κα Κατερίνα Πραματάρη, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο “Αποτελεσματική αναπλήρωση βάσει ανταλλαγής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και συνεργατικών πρακτικών διαχείρισης της αλυσίδας τροφοδοσίας στο λιανεμπόριο”. Η Κα Πραματάρη έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1994) και κατέχει τίτλο Master στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο τμήμα. Έχει δουλέψει ως αναλυτής συστημάτων για το Τεχνικό Ευρωπαϊκό Κέντρο της Procter&Gamble για δύο χρόνια και στη συνέχεια για ένα έτος στο τμήμα Μάρκετινγκ της ίδιας εταιρίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει λάβει οκτώ υποτροφίες (κρατικές, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Γ. Χαλκιοπούλου). Η ερευνητική προσπάθεια που παρουσίασε στη διατριβή επικεντρώνεται στα εξής ζητήματα: Σχεδίαση και εφαρμογή νέων μεθόδων και συστημάτων παραγγελιοδοσίας και συνεργατικών πρακτικών μεταξύ λιανέμπορων και προμηθευτών με στόχο την αποτελεσματική αναπλήρωση σε επίπεδο
καταστήματος. Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το Διαδίκτυο και τα νέα μοντέλα των ηλεκτρονικών αγορών (electronic marketplaces) μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιου είδους πρακτικές. Αξιολόγηση της επίδρασης που έχει η εφαρμογή τέτοιου είδους πρακτικών στα επιχειρηματικά μεγέθη, στις διαδικασίες και στην οργανωτική δομή των επιχειρήσεων. Πέρα από την ερευνητική συνεισφορά της διατριβής σε περιοχές όπως η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήματα αναπλήρωσης, ηλεκτρονικές αγορές, κ.ά., η παρούσα διατριβή καταλήγει και σε σημαντικά πρακτικά συμπεράσματα για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου αναφορικά με το πρόβλημα της μείωσης των ελλείψεων στα ράφια.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη

Ε-mail: k.pramatari[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203731
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης


 • -

Υπηρεσίες Εξατομίκευσης Διαφημίσεων μέσω Υβριδικών Μεθόδων Υπόδειξης: Εφαρμογή σε Περιβάλλον Ψηφιακής Αλληλεπιδραστικής Τηλεόρασης

Category : PhD Completed , PhDs , PhDs_IML

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη αποτελεσματικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη επιλογή διαφημίσεων σε περιβάλλον ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της τηλεόρασης παρέχουν στους διαφημιστές τη δυνατότητα να επιτύχουν βελτιωμένη ακρίβεια στην στόχευση των διαφημιστικών μηνυμάτων παρουσιάζοντας στους καταναλωτές-τηλεθεατές προϊόντα σχετικά με τις ανάγκες τους. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να βελτιώσει την ακρίβεια πρόβλεψης των υφιστάμενων μεθόδων εξατομίκευσης μέσω της διαχείρισης των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοσή τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση εισάγουμε μεθόδους αξιοποίησης εννοιών και πρακτικών από το χώρο του μάρκετινγκ και της θεωρίας συμπεριφοράς καταναλωτή. Συγκεκριμένα, η «συνεργατική» μέθοδος υπόδειξης και η αλγοριθμική της υλοποίηση μέσω της τεχνικής «κοντινότερου γείτονα» αξιολογούνται ως οι κατάλληλες και αντιπροσωπευτικότερες προσεγγίσεις στο πεδίο έρευνας μας. Η αποτελεσματικότητα των συνεργατικών μεθόδων επηρεάζεται σημαντικά από την έλλειψη συμπεριφορικων δεδομένων που αφορούν στον χρήστη. Αντιμετωπίζουμε το βασικό αυτό πρόβλημα, αξιοποιώντας την έννοια του «τρόπου ζωής» (lifestyle) ως χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς του χρήστη, ανεξάρτητα από την διαθεσιμότητα συμπεριφορικών δεδομένων. Διαμορφώνουμε μια αρχική προσέγγιση εξατομίκευσης (μέθοδος «τμηματοποίησης») η οποία βασίζεται σε έναν καινοτομικό μηχανισμό ταξινόμησης μέσω του οποίου οι χρήστες κατατάσσονται σε ομάδες με κοινό lifestyle. Η προσέγγιση αυτή βελτιώνεται συνδυάζοντας την συνεργατική μέθοδο και τεχνικές εξατομίκευσης βασισμένες στο lifestyle («ολοκληρωτική» μέθοδος). Η εξέλιξη αυτής της μεθόδου (μέθοδος «βέλτιστου αντικειμένου») οδηγεί σε επιπλέον αύξηση της ακρίβειας πρόβλεψης λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις της συμπεριφοράς των χρηστών – τηλεθεατών στις παρατηρηθείσες διαφημίσεις. Τέλος, οι προτεινόμενες μέθοδοι συνδυάζονται σε μια ολιστική στρατηγική εξατομίκευσης οι οποίοι προσεγγίζει τα σημαντικότερα προβλήματα των υφιστάμενων μεθόδων σε ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισής τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι επεκτάσιμα και σε άλλα περιοχές εφαρμογής υπηρεσιών εξατομίκευσης προϊόντων συνεισφέροντας ευρύτερα στην επιστημονική περιοχή των συστημάτων εξατομίκευσης.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Γεώργιος Λεκάκος

Ε-mail: glekakos[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203921
Fax: +30 2108203921
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης


 • -

Δομές Σχέσεων Παραγόντων Αξιολόγησης Υπηρεσιών & Εμπιστοσύνης Καταναλωτή σε Σχεσιακές Συναλλαγές

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κος Παύλος Βλάχος με επιβλέποντα τον Λέκτορα Αδάμ Βρεχόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Δομές Σχέσεων Παραγόντων Αξιολόγησης Υπηρεσιών & Εμπιστοσύνης Καταναλωτή σε Σχεσιακές Συναλλαγές”. Ο κος Παύλος Βλάχος έχει σπουδάσει Επιχειρησιακή Έρευνα & Marketing στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διαπανεπιστημιακό). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη θεωρητικού μοντέλου μέτρησης της επίδρασης παραγόντων αξιολόγησης υπηρεσιών στην εμπιστοσύνη καταναλωτή στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων (2) Επιβεβαίωση (θεωρητική και εμπειρική) της μη-γραμμικής σχέσης μεταξύ των παραγόντων αξιολόγησης υπηρεσιών και εμπιστοσύνης καταναλωτή σε σχεσιακές συναλλαγές στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων (3)Υποστήριξη της ανάγκης για επικύρωση “ολιστικής” προσέγγισης σε μοντέλα αξιολόγησης υπηρεσιών (ταυτόχρονη μελέτη άμεσων και έμμεσων επιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών αξιολόγησης υπηρεσιών) (4) Υποστήριξη της ανάγκης για προσεκτική ανάλυση τμηματοποίησης καταναλωτών στα πλαίσια των προσπαθειών για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων εμπιστοσύνης.. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα Journal of Services Marketing, Electronic Markets, International Journal on Media Management και σε πλήθος πρακτικών
διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με σύστημα κριτών.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Παύλος Βλάχος

Ε-mail:
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος


 • -

Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανικής Μάθησης στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον εντοπισμό της διαθεσιμότητας των προϊόντων στο ράφι

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κ. Δημήτριος Παπακυριακόπουλος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο “Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανικής Μάθησης στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον εντοπισμό της διαθεσιμότητας των προϊόντων στο ράφι”. Ο κ. Παπακυριακόπουλος έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στην δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος εντοπισμού προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα στα ράφια των καταστημάτων λιανικής. Το ζήτημα των ελλείψεων προϊόντων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες του λιανεμπορίου και οι οικονομικές συνέπειες του είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η συνεισφορά της διατριβής συνοψίζεται στα επόμενα σημεία: (i) τη διερεύνηση, διαμόρφωση και εφαρμογή μίας νέας διαδικασίας αυτόματου καθορισμού και μέτρησης των ελλείψεων (ii) τη μελέτη και κριτική θεώρηση των υφιστάμενων και σχετικών με το πρόβλημα μοντέλων (iii) την εφαρμογή συνδυαστικής προσέγγισης (μηχανικής μάθησης και πληροφοριακών συστημάτων) στην εξέταση και αντιμετώπιση του ζητήματος (iv) την αξιολόγηση και βελτίωση της προτεινόμενης λύσης σε πραγματικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις επιστημονικές επιταγές που ορίζονται από τους χώρους της μηχανικής μάθησης και των πληροφοριακών συστημάτων. Αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (όπως το ECR Journal) και έχουν παρουσιασθεί σε επιστημονικά συνέδρια.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Δημήτριος Παπακυριακόπουλος

Ε-mail: dpap[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης


 • -

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας Επίγνωσης Θέσης

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κος Βασίλειος Κουτσιουρής με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας Επίγνωσης Θέσης”. Ο κος Βασίλειος Κουτσιουρής έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη τυπολογίας των κινητών χρηστών-καταναλωτών Υπηρεσιών Επίγνωσης Θέσης (‘LBS Users’ Typology) και εμπεριστατωμένη ανάλυση του προφίλ τους, (2) Ανάπτυξη μέσω «πολυεπιστημονικής» προσέγγισης ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού πλαισίου ως μέρος ενός ευρύτερου θεωρητικού μοντέλου το οποίο ενσωματώνει όλους τους παράγοντες που συνθέτουν το περιβάλλον των Κινητών Υπηρεσιών Επίγνωσης Θέσης (LBS), (3) Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προβλεπτικών θεωρητικών μοντέλων τα οποία ελέγχονται εμπειρικώς και παρέχουν γνώση σχετικά με τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους παράγοντες του περιβάλλοντος μιας κινητής υπηρεσίας επίγνωσης θέσης, τις στάσεις και τις συμπεριφορικές προθέσεις των κινητών χρηστών-καναλωτών, (4) Επιβεβαίωση διαθέσιμης γνώσης του ρόλου των προσωπικών ικανοτήτων κατά τη χρήση κινητών υπηρεσιών στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003). Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., International Conference on Mobile Business, Conference of European Association for Education and Research in Commercial Distribution, World Congress on Information Technology).

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Βασίλειος Κουτσιουρής

Ε-mail: vasilik[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης


 • -

Consumer Acceptance of Technology-Based Services in Retailing: A Service Science Approach

Category : PhD Completed , PhD SCORE , PhDs

PhD Thesis Description

The appearance of new technologies, such as Radio Frequency Identification (RFID), mobile computing, GPS tracking and smart cards provide retail companies with a great opportunity to offer innovative consumer services. Modern technology, such as Radio Frequency Identification (RFID), mobile computing, GPS tracking and smart cards, has revolutionized the way services are delivered. Touch screens in department stores and information kiosks at hotels, automated teller machines (ATMs), self-scanning at grocery stores and libraries and self-check-in systems at airports are only some examples.
Previous research on consumer acceptance of technology-based services, coming mainly from services marketing literature, labels this kind of services as technology-based self-services (TBSS). However, researchers in marketing study these services as a single homogeneous group. From the Information Systems (IS) perspective, technological applications that provide consumer services belong to the greater umbrella of ubiquitous or pervasive computing. Similarly to e-services provided by e-commerce, the potential benefits of U-services can be materialized only if consumers adopt them. While acceptance and adoption of IT services has been one of the most prevailing IS research topics, the pervasiveness of u-commerce raises new questions in studying its adoption, such as what factors explain the adoption and use of such services.
Based on Service Science, Management, and Engineering (SSME) initiative, which aims to bring together work from different fields to develop the competencies required in this service-led economy, this doctoral thesis develops and empirically tests a conceptual framework that models consumer acceptance of technology-based services in retailing.
An initial exploratory study was conducted firstly in order to generate innovative technology-based service concepts that they will be examined later as exemplar focus applications in the empirical studies. The outcome of this process was the selection of the dynamic pricing product information service and the need for the development of a construct that classifies technology-based services. The empirical study 1 was used in order to develop and identify the effect of service technology contact, a concept that classifies technology-based services according to the level of customer-technology interaction they require The empirical study 2 was motivated by the previous study and it has purpose to investigate in-depth the effect of service technology contact on consumer attitudes. Finally the empirical study 3 tested the effect of the attitude towards the retail service concept into consumer acceptance of technology-based retail services.
Based on the multidisciplinary nature of the phenomenon of technology infusion into the service encounter, results of this thesis contribute to the literature in several ways. Firstly, consumer acceptance of technology is investigated at the service system level. Secondly, the notion of e-services and e-commerce are extended by including also in-store technologies. Thirdly, by proposing the concept of technology contact, technology-based services are classified according their service design characteristics. Fourthly, the concept of technology contact is shown to be important when designing and evaluating consumer services. Finally, by taking into account the application context of these services, consumer attitude towards the retail service concept is found to be significant antecedent towards technology infusion into the retail service encounter.

Phd Candidate

Dr. Aristeidis Theotokis

Ε-mail: a.theotokis[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Supervisor

Pr. Georgios I. Doukidis


 • -

Ο ρόλος των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη συνεργασία μεταξύ αγοραστών-προμηθευτών: Οργανωσιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κος Ελευθέριος Κιοσές με επιβλέποντες τον Καθηγητή Γ. Ι. Δουκίδη και την Επίκουρο Καθηγήτρια Κ. Πραματάρη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Ο ρόλος των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη συνεργασία μεταξύ αγοραστών-προμηθευτών: Οργανωσιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα”. Ο κος Ελευθέριος Κιοσές έχει
σπουδάσει στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA International από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Τη συσχέτιση της χρήσης των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τη συνεργασία αγοραστή-προμηθευτή στο πλαίσιο της συνεργατικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρησιμοποιεί εμπειρικά δεδομένα ώστε να παρουσιάσει ότι υπάρχει μία θετική σχέση ανάμεσα στη χρήση διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη συνεργασία αγοραστή-προμηθευτή, (2) Την εξέταση του πώς η εμπιστοσύνη και η χρήση διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετίζεται με την ικανοποίηση από τη συνεργασία αγοραστή-προμηθευτή, αναγνωρίζοντας έτσι δύο διαφορετικούς τύπους σχέσεων στη συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα, (3) Την πρόταση μίας νέας κλίμακας για τη μέτρηση του βαθμού συνεργασίας αγοραστή-προμηθευτή στην εφοδιαστική αλυσίδα, (4) Την εξέταση της κουλτούρας και εμπιστοσύνης ως οργανωσιακούς παράγοντες – πέρα από εξωτερικούς παράγοντες – που επηρεάζουν τη χρήση διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, (5) Τον διαχωρισμό και ορισμό των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε στρατηγικές και υπηρεσίες υποστήριξης συναλλαγών, (6) Τη συμπλήρωση της συζήτησης στη βιβλιογραφία σε σχέση με τις εξωτερικές-θεσμικές πιέσεις (institutional pressures), χρησιμοποιώντας μελέτη πεδίου με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003).

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Ελευθέριος Κιοσές

Ε-mail: ekiose[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης


 • -

Εταιρικές Συσχετίσεις στις Υπηρεσίες Κινητών Επικοινωνιών: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι Αποδόσεις των Καταναλωτών και ο Μεσολαβητικός ρόλος της Εμπιστοσύνης

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κος Αργύριος Τσαμάκος παρουσιάζοντας και υποστηρίζοντας την διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Εταιρικές Συσχετίσεις στις Υπηρεσίες Κινητών Επικοινωνιών: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι Αποδόσεις των Καταναλωτών και ο Μεσολαβητικός ρόλος της Εμπιστοσύνης”. Η τριμελής επιτροπή αποτελούνταν από τον καθηγητή κ. Γέωργιο Δουκίδη, από τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Γέωργιο
Γιαγλή και από τον Επίκουρο καθηγητή κ. Αδάμ Βρεχόπουλο. Ο κος Αργύριος Τσαμάκος έχει πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες των αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (MSc in Decision Sciences). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή είναι
μέρος ενός μηχανισμού μέσω του οποίου οι ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταφράζονται σε προθέσεις πίστης. (2) Οι αποδόσεις των καταναλωτών για τα κίνητρα που υπάρχουν πίσω από τις ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της σχέσης μεταξύ των ενεργειών CSR και των εταιρικών αποτελεσμάτων. (3) Αποδόσεις για εγωιστικά κίνητρα CSR
μειώνουν την εμπιστοσύνη και την πίστη του καταναλωτή (4) Αποδόσεις για κίνητρα CSR των μετεχόντων την εταιρία (stakeholders) έχουν επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην εμπιστοσύνη και πίστη του καταναλωτή. (5) Εταιρίες που τα κίνητρα CSR τους αποδίδονται στις αξίες είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε εμπιστοσύνη και πίστη (6) Οι αποδόσεις βάσει αξιών φαίνεται ότι αποτελούν
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και πίστης. (7) Υπάρχει ένας θετικός μη-γραμμικός μηχανισμός που συνδέει τις αντιλήψεις καλοσύνης με την εμπιστοσύνη και τις προθέσεις πίστης. Τα αποτελέσματα ενισχύουν τον υποστηρικτικό ρόλο της καλοσύνης, καταδεικνύοντας την σαν απαραίτητο και επαρκή μηχανισμό για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και πίστης. (8) Τα δεδομένα υποστηρίζουν επίσης τον συμπληρωματικό ρόλο της ποιότητας υπηρεσίας στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και πίστης (εμμέσως μέσω της εμπιστοσύνης). Τα αποτελέσματα της έρευνας του δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of the Academy of Marketing Science.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Αργύριος Τσαμάκος

Ε-mail: tsamakos[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης


 • -

2-μερή και πολύ-μερή Ευσταθή Ταιριάσματα: Δομές, αλγόριθμοι και εφαρμογές

Category : PhD ADOPT , PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η διδακτορική διατριβή του Δρ. Παύλου Ειρηνάκη έχει τίτλο “2-μερή και πολύ-μερή Ευσταθή Ταιριάσματα: Δομές, αλγόριθμοι και εφαρμογές”. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Τη δημιουργία ενός αλγορίθμου βέλτιστης πολυπλοκότητας για την αναγνώριση όλων των μη-ευσταθών ζευγαριών που δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τις λίστες προτίμησης χωρίς να επηρεάσουν το σύνολο των λύσεων ενός προβλήματος Ευσταθούς Γάμου (ΕΓ). (2) Τον καθορισμό διαφόρων θεμελιακών χαρακτηριστικών του πολυτόπου ΕΓ, όπως η διάστασή του, η διάμετρος καθώς και η ελάχιστη περιγραφή του, δηλαδή το ελάχιστο σύστημα ισοτήτων και το συνόλου των προσόψεών του. (3) Τον καθορισμό της διάστασης και της ελάχιστης περιγραφής του βασιζόμενου στις περιστροφές πολυτόπου ΕΓ. (4) Τη δημιουργία αλγορίθμων βέλτιστης πολυπλοκότητας για την εύρεση του συνόλου των μη-ευσταθών ζευγαριών για το πρόβλημα της Ευσταθούς Αποδοχής (ΕΑ) καθώς και για το πρόβλημα του πολλά-προς-πολλά Ευσταθούς Ταιριάσματος (ΕΤ). (5) Τη δημιουργία ενός χρονικά και χωρικά βέλτιστου αλγορίθμου για την εύρεση του συνόλου των λύσεων για το πρόβλημα ΕΤ καθώς και ενός αλγορίθμου βέλτιστης πολυπλοκότητας για την εύρεση της λύσης ελάχιστης “μετάνοιας” (minimum regret). (6) Την δημιουργία ενός πολυωνυμικού αλγορίθμου για την εύρεση της λύσης ελαχίστου “βάρους” (minimum weight) για το πρόβλημα ΕΤ, ο οποίος βελτιώνει την (γνωστή έως τότε στη βιβλιογραφία) πολυπλοκότητα της επίλυσης του προβλήματος εύρεσης της ισόνομης (egalitarian) και της “βέλτιστης” (optimal) λύσης. (7) Την διατύπωση του προβλήματος ΕΤ και την κωδικοποίησή του ως Πρόβλημα Ικανοποίησης Περιορισμών καθώς και την εφαρμογή της συνέπειας υπερακμής ως προ-επεξεργαστικό βήμα για την επίλυση παρομοίων προβλημάτων με τη χρήση πλατφόρμας Προγραμματισμού Περιορισμών. (8) Την επέκταση της έννοιας των περιστροφών με βάση συγκεκριμένους περιορισμούς στο πρόβλημα Ευσταθούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στη χρησιμοποίησή τους για την αλγοριθμική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Παύλος Ειρηνάκης

Ε-mail: peir[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Δρ. Ιωάννης Μούρτος


 • -

Χρήση της Προσομοίωσης για Ανασχεδιασμό Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω της Τεχνολογίας RFID

Category : PhD Completed , PhD SCORE , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η κα Αγγελική Καραγιαννάκη με επιβλέποντες τον Καθηγητή Δουκίδη Γεώργιο, Επίκουρη Καθηγήτρια Πραματάρη Κατερίνα και Καθηγητή Ιωάννου Γεώργιο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο “Χρήση της Προσομοίωσης για Ανασχεδιασμό Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω της Τεχνολογίας RFID”. Η κα Αγγελική Καραγιαννάκη έχει σπουδάσει στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοικητική Επιστήμη & Επιχειρησιακή Έρευνα από το Warwick Business School, Πανεπιστήμιο του Warwick. Η διδακτορική αυτή διατριβή εντάσσεται στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της Διαχείρισης Διαδικασιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Πληροφοριακών Συστημάτων, του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Προσομοίωσης και πραγματεύεται τον ρόλο της αναδυόμενης τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification – RFID) εντός των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση της τεχνικής της προσομοίωσης. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Μελετά την έννοια του ανασχεδιασμού των διαδικασιών που προκαλείται από την τεχνολογία RFID στο περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας, (2) Προτείνει ένα πλαίσιο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ανασχεδιάζονται λόγω RFID, (3) Αναπτύσσει ένα μοντέλο προσομοίωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η επίδραση της τεχνολογίας RFID σε μια τυπική αποθήκη ως προς συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας των διαδικασιών (αξιοποίηση εργατικού δυναμικού και εξοικονόμηση χρόνου), (4) Αναγνωρίζει δύο σημαντικούς παράγοντες απόφασης (το επίπεδο επικόλλησης των ετικετών και την ευθύνη επικόλλησης των ετικετών) που επηρεάζουν τη σχέση RFID και αποδοτικότητας των διαδικασιών και (5) Αναγνωρίζει την αξία της προσομοίωσης για την αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID, προτείνοντας ένα πλαίσιο προσομοίωσης για τη σχεδίαση μοντέλων και πειραμάτων προσομοίωσης που βοηθούν στο σχεδιασμό και αξιολόγηση εναλλακτικών υλοποιήσεων του RFID. Συνοψίζοντας, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση μελέτης περίπτωσης σε συνδυασμό με την πειραματική προσομοίωση, η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει
μια προσπάθεια να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στην αξιολόγηση των υπαρχόντων διαδικασιών στην αποθήκη, στον εντοπισμό βελτιώσεων μέσα από τον ανασχεδιασμό τους ενσωματώνοντας την τεχνολογία RFID και στην υποστήριξη της απόφασης για τη μετάβαση σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή με χρήση της τεχνικής της προσομοίωσης.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη

Ε-mail: akaragianaki[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης


 • -

Ετήσια Έρευνα για την Κοινωνική Δικτύωση 2012

“Ώριμοι χρήστες, με απόψεις και ανησυχίες”

 

Ολοκληρώθηκε η Πανελλήνια ετήσια Έρευνα του 2012 για τη συμπεριφορά των χρηστών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου- ELTRUN, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα έδωσε έμφαση τόσο στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook), όσο και στα υπόλοιπα είδη social media (blogs και review pages). Στην ποσοτική έρευνα συμμετείχαν 1100 internet users, που χρησιμοποιούν τα social media.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου

και  την συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 

 


 • -

RFID in Europe

Category : front

Raising Awareness and Competitiveness on RFID in Europe

Χρηματοδότηση του προγράμματος FP7 Thematic Network- CIP-ICT-PSP.2008.3.1 (A European concerted effort on RFID)
Φορέας Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Μαρτίου 2009
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Ερευνητική Ομάδα SCORE
Ιστοσελίδα http://www.rfidineurope.eu/

 

Περιγραφη

To “RFID in Europe” είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο και δίκτυo αποτελούμενο από ένα μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών οργανισμών (πάνω από 200 μέλη) οι οποίοι εμπλέκονται με την τεχνολογία RFID.    Στόχος του δικτύου αυτού είναι να προάγει την τεχνολογία RFID σε όλη την Ευρώπη.  Απώτερος σκοπός είναι να καθιερώσει την Ευρώπη ως τον παγκόσμιο κεντρικό φορέα και ηγέτη όσον αφορά στην επιτυχημένη υιοθέτηση και υλοποίηση της τεχνολογίας RFID.  Πάνω από 15 ευρωπαϊκές χώρες είναι φορείς αυτού του δικτύου, όπως: Ελλάδα, Μ.Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία,Ισπανία, Ιταλία, Τσέχικη Δημοκρατία, Σουηδία.  Το “RFID in Europe”   ξεκίνησε τη δράση του το Μάρτιο του 2009 και ολοκληρώνεται στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2012, μετά από τρία χρόνια. Οι φορείς του δικτύου σκοπεύουν να συνεχίσουν τη δράση του “RFID in Europe”  και τα επόμενα χρόνια.

 

Μια από τις βασικές δραστηριότητες αυτού του δικτύου  είναι να προάγει και να γνωστοποιεί best practices, case studies, αναφορές, οδηγίες, υπηρεσίες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις  που αφορούν στην χρήση της τεχνολογίας αυτής. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων έχουν διοργανωθεί με επιτυχία  Ευρωπαϊκά συνέδρια και workshops.  Δύο από αυτά διεξήχθησαν στην Πράγα το Μάρτιο 2011 και τον Οκτώβριο στην Αθήνα.  Στο πρώτο συνέδριο στην Πράγα με τίτλο “Διεθνές Συνέδριο  RFID in Europe, Conference and Exhibition” και στο δεύτερο με τίτλο: Διεθνής Ημερίδα με θέμα: “Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με την Τεχνολογία RFID” που διεξήχθη στην Αθήνα, έλαβαν συμμετοχή σημαντικοί φορείς από το διεθνές ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και από το χώρο της διακυβέρνησης που ασχολούνται με  θέματα της RFID τεχνολογίας. Παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με  ακαδημαϊκές ερευνητικές εργασίες με θέμα: από χώρες όπως Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία, και παρουσιάστηκαν εφαρμογές στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, διαχείρισης αποθηκών, logistics σε χώρους όπως το Λιανεμπόριο, Υγεία, Μεταφορικά Μέσα (Σιδηρόδρομος), Παραγωγή.  Εταιρείες και ειδικοί οι οποίοι έχουν εφαρμόσει την τεχνολογία RFID παρουσίασαν τις εμπειρίες τους, συζήτησαν τα προβλήματα που συνάντησαν και τις πρακτικές για την επίλυσή τους καθώς και τα οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας. Για τις παρουσιάσεις αυτών των δύο συνεδρίων μπορείτε να επισκεφτείτε αντίστοιχα τα 2 παρακάτω links.

http://www.rfidineurope.eu/conferences

http://www.rfidportal.gr/

Πάνω από 200 μέλη εμπλέκονται στο δίκτυο αυτό, συμπεριλαμβανομένων και γνωστών οργανισμών όπως: AIMUK (Μη κερδοσκοπικός οργανισμός για κατασκευαστές και προμηθευτές τεχνολογιών «Automatic Identification and Data Capture»), ERCIM  (Ευρωπαϊκός Οργανισμός που αποτελείται από 19 διεθνείς ερευνητικούς φορείς που διεξάγουν σημαντική έρευνα στον τομέα IT και Development), ETSI (Οργανισμός με 700 μέλη συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, παρόχων υπηρεσιών και ερευνητικών φορέων από 62 χώρες, με στόχο τη δημιουργία παγκόσμιων προτύπων (standards) για τεχνολογίες), WMRG: “The Wireless and Mobility Research Group”, το οποίο διεξάγει σημαντικές έρευνες κυρίως για την τεχνολογία RFID.  Το management board αποτελείται από τους παρακάτω οργανισμούς. 

 

Συμμετέχοντες

avanta ercim etsi filrfid rfid nordic
fraunhofer eltrunlogo itt tralee AIM UK

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.rfidineurope.eu, όπου θα βρείτε πλούσιο υλικό για το δίκτυο αυτό, αλλά και γενικότερα για την τεχνολογία RFID.  Η συμμετοχή στο δίκτυο είναι εντελώς δωρεάν.  Απαιτείται η συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας στην ιστοσελίδα.


 • -

e-SAVE

Category : front

Energy Efficiency in the Supply Chain through Collaboration, Advanced Decision Support and Automatic Sensing

e-Save

Χρηματοδότηση του προγράμματος ICT 2011, FP7
Φορέας Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Ιανουαρίου 2012
Ημερομηνία λήξης 30 Ιουνίου 2014
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Επικοινωνία Δρ. Κατερίνα Πραματάρη
Ερευνητική Ομάδα SCORE
Ιστοσελίδα www.e-save.eu

 

Περιγραφη

Overall, the e-SAVE project aims to deliver a modular and extensible information, collaboration and management support infrastructure that does not only capture and deliver the data required for effectively monitoring energy use and other environmental Key Performance Indicators (KPIs), but also provides the management tools that utilize these KPIs and support managerial decisions and every day operations for improving energy and environmental performance.

More specifically, the project has the following specific objectives:

 • To design and develop a powerful data middleware to efficiently and automatically capture and link energy-use data and carbon emissions to supply chain processes and product instances, enabling the generation of a credible energy and carbon identity for products and processes. (Relevant Milestones: MS1, MS2, MS3)
 • To implement generic and interoperable information system components for energy efficiency monitoring, able to integrate with alternative data sources (ERP systems, automatic energy sensors, XML data by supply chain partners etc.) and deliver a product’s and or process’ energy profile
 • To facilitate the efficient collaboration and seamless communication of product life cycle and process energy performance data among supply chain partners, including the definition of energy efficiency ontologies and XML schemas for information sharing and the design and implementation of a collaboration infrastructure
 • To extend carbon footprint and Life-Cycle-Assessment tools and integrate them into ERP and supply chain management systems by using input coming automatically from various data sources (ERP system, collaborating supply chain partners, sensors etc.) but also providing various energy-efficiency KPIs as output to a green supply chain management toolset. (Relevant Milestones: MS2, MS3)
 • To build an energy-efficient supply chain management toolset, incorporating new optimization and operations management logic that uses environmental as well as other KPIs to support managers achieve a profitable balance between environmental and operations efficiency in areas such as inventory management, logistics and distribution planning, vehicle rooting etc.
 • To develop tools and applications to support the simulation of alternative supply chain configurations, taking into account the environmental KPIs to be delivered by the e-SAVE platform in addition to other business KPIs, in order to support strategic and sustainable supply chain design decisions
 • To provide consumers with the meanshttp://www.eltrun.gr/wp-admin/post-new.php to monitor product footprints and energy-profiles, by supporting a dynamic energy-efficiency product label and respective consumer services, such as, for example, smart-phone applications “interrogating” products at the point-of-sales about their energy profile, and measuring the impact of such services on consumer perceptions and actual demand

 

Συμμετέχοντες

intrasoft eltrun barilla Quantis
EPFL BOC TUDO SimPlan
Intelen ECR Metro


 • -

ARTISAN

Category : front

Energy-aware enterprise systems for low-carbon intelligent operations

  

Χρηματοδότηση του προγράμματος ICT 2011, FP7
Φορέας Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης 1 Νοεμβρίου 2011
Ημερομηνία λήξης 30 Απριλίου 2014
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ιωάννης Μούρτος
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Ιωάννης Μούρτος
Επικοινωνία Δρ. Ιωάννης Μούρτος
Ερευνητική Ομάδα ADOPT
Ιστοσελίδα www.artisan-project.eu

 

Περιγραφη

Όραμα του έργου ARTISAN είναι η σημαντική μείωση (τουλάχιστον 10%) στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρώπη, μέσω:

 • της ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνολογιών συλλογής ενεργειακών δεδομένων,
 • της διεργασιο-κεντρικής μέτρησης καταναλισκόμενης ενέργειας και
 • της βελτιστοποίησης των διεργασιών σε πραγματικό χρόνο.

Το συγκεκριμένο έργο θα παρέχει επιχειρησιακά συστήματα διαχείρισης με υπηρεσίες παρακολούθησης (monitoring) και υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, που θα είναι στη διάθεση κάθε συνεργάτη της εφοδιαστικής αλυσίδας, και, επιπλέον, θα παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών για την ενέργεια και τα δικαιώματα εκπομπής οξειδίων του άνθρακα, οδηγώντας τελικά σε συνέργειες μεταξύ των δικτύων εφοδιασμού.
Στηριζόμενη σε μία αρχιτεκτονική προσανατολισμένη ως προς τις υπηρεσίες και τη λήψη δεδομένων μέσω αισθητήρων και συσκευών μέτρησης της ενέργειας, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν από το ARTISAN περιλαμβάνουν:

 • μια υποδομή πληροφοριών, καθοδηγούμενη από αυτοματοποιημένες διαδικασίες ταυτοποίησης (AUTO-ID) , WSN ή άλλα στοιχεία υλικού, για την αποτελεσματική συλλογή, αποθήκευση και διάδοση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας
 • δείκτες ενεργειακής απόδοσης και υπηρεσίες για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας
 • υπηρεσίες παρακολούθησης, αναφοράς-έκθεσης και ανάλυσης της ενεργειακής απόδοσης ανά διαδικασία
 • αλγορίθμους βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και λειτουργίες όσον αφορά τις μειώσεις του κόστους και την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
 • εργαλεία για την αξιολόγηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης με βάση την αξιολόγηση της παραγωγικότητας των διαδικασιών και εμμέσως των προϊόντων
 • ενδο- και δια-οργανωτικές υπηρεσίες για τις προβλέψεις της ενεργειακής κατανάλωσης και του εμπορίου της ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα
 • μία πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική διασύνδεσης των στοιχείων της με ομοιογενή τρόπο, επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και μεταξύ των εταίρων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Δοκιμές πεδίου με βάση τις αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις χρήσης που προέρχονται από την ευρωπαϊκή βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, θα αποδείξουν τη λειτουργικότητα των στοιχείων και των διασυνδέσεων σε ένα πραγματικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, κάθε επιχείρηση ενθαρρύνεται να γίνει περισσότερο συνειδητοποιημένη στη διαχείριση της ενέργειας, αλλά κυρίως περισσότερη συνειδητοποιημένη στη λήψη αποφάσεων με βάση την ενέργεια και τους περιβαλλοντικούς δείκτες τόσο στις καθημερινές εργασίες της όσο και στις επιχειρηματικές συνεργασίες.

 

Συμμετέχοντες

euratex intrasoft marccain iditf
atc DOMINA SRL ITALY eltrunlogo fratelli piacenza