Monthly Archives: June 2012

 • -

e-Business World & Social Media World 2012

Category : News

Στις 26 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στο Divani Caravel τα παράλληλα συνέδρια e-Business World και Social Media World όπου στελέχη του ELTRUN έδωσαν το παρόν.

Keynote:
“Η στρατηγική σημασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν για την Ελλάδα της κρίσης”
Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“eFB Guarantee: Πλατφόρμα αξιολόγησης ηλεκτρονικών καταστημάτων”
Κοινή Παρουσίαση: Ξένια Κούρτογλου, Focus Bari & Κατερίνα Πραματάρη, Eltrun

“All you need is Love & eBusiness Training”
Παναγιώτης Γκεζερλής, eBusiness Consultant, Be eBusiness Blog

“Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ευκαιρίες και Προοπτικές στην Ελλάδα”
Δρ. Γεώργιος Λεκάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Big Data”
Δαμιανός Χατζηαντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

“Ο ρόλος του Internet και των Social Media στον κλάδο της υγείας”
Κατερίνα Φραιδάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


 • -

Post Doctoral Position

Category : News , News IML

Post Doctoral Position

Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)
Artificial Intelligence and Human Computer Interaction labs
The AI and HCI labs have a joint post-doctoral opening in the area of recommender systems, activity recognition, behavioral sensing and social computing. The successful candidate will participate in a future research project called SenseWell, which aims at modeling and understanding wellness based on physical, emotional, and social activities, recommending lifestyle changes, and developing persuasive systems to support sustained behavioral improvements.

The ideal candidate should have a strong publication track record and excellent communication skills.

Starting date: fall 2012 (negotiable)

Contract: 1 year renewable up to a maximum of 4 years.

Salary:  in the range of 80’000 CHF/year (US$ 89’000/year) depending on experience.

To apply, please send your curriculum vitae, statement of research interests, and three letters of reference to Boi Faltings (boi.faltings[at]epfl.ch) or Pearl Pu (pearl.pu[at]epfl.ch).
Informal inquiries are welcome.


 • -

Επίδραση Σχεδιασμού 3D Καταστημάτων Λιανεμπορίου στην Εμπειρία του Πελάτη

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός θεωρητικού μοντέλου για την μελέτη της επίδρασης της διεπαφής των τρισδιάστατων εικονικών καταστημάτων λιανεμπορίου στη συμπεριφορά καταναλωτή-χρήστη (π.χ. ευκολία χρήσης, εμπειρία πελάτη). Η έρευνα συνεισφέρει σε θεωρητικό επίπεδο συμβάλλοντας στην κατανόηση της εμπειρίας του πελάτη σε εικονικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν τους λιανέμπορους να σχεδιάσουν τρισδιάστατα καταστήματα με τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους.


 • -

«Διερεύνηση Επιδράσεων Ηλεκτρονικής Ατμόσφαιρας Καταστημάτων στη Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Κλάδο της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής: Μια Προσέγγιση Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών» – Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ)

Η παρούσα έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

O στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός πλαισίου Ηλεκτρονικής Ατμόσφαιρας Καταστημάτων στο περιβάλλον της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και η μέτρηση των επιδράσεων των συστατικών του στοιχείων στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή-Χρήστη μέσω μιας προσέγγισης Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM).


 • -

Τυπολογία Εικονικών Καταστημάτων Λιανεμπορίου σε Τρισδιάστατα Περιβάλλοντα

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα ως ένα νέο και πολλά υποσχόμενο κανάλι του λιανεμπορίου. Στα τρισδιάστατα εικονικά καταστήματα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, οι λιανέμποροι έχουν τη δυνατότητα υιοθέτησης και προσομοίωσης τεχνολογιών και πρακτικών που προσφέρονται τόσο στα παραδοσιακά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων χαρακτηριστικών. Η συγκεκριμένη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό και τη δομή των καταστημάτων, έχει στόχο να καταλήξει σε μια τυπολογία των εικονικών καταστημάτων σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα σύμφωνα με την τρέχουσα επιχειρηματική πρακτική.


 • -

2012/03/12 – ΣΚΑΪ – Έρευνα E-gambling

Category : Press , TV

Παρουσίαση της έρευνας ηλεκτρονικού στοιχηματισμού στην Ελλάδα στην εκπομπή ΣΚΑΪ Life της 12/03/2012.( περίπου στο 1:16:29 )


 • -

2012/05/18 – ΕΤ1 – Ennovation

Category : Press , TV

Παρουσίαση του διαγωνισμού ennovation στην εκπομπή Escape της ΕΡΤ1, την Τετάρτη 18 Μαϊου.


 • -

PLUGIN

Περιγραφή

Αντικείμενο του PLUG-IN είναι να διερευνήσει, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να λειτουργήσει πιλοτικά μια ενοποιημένη, βαθμωτή (scalable) πλατφόρμα δημοσίευσης, ανάκτησης, σύνθεσης, ενορχήστρωσης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για μια επιχείρηση με βάση σύγχρονες τεχνολογίες και πρότυπα. Το PLUG-IN συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία του Λογισμικού σαν Υπηρεσία (Software-as-a-Service) και της Σύνθεσης Υπηρεσιών (Enterprise Mashups, Service Composition) που τοποθετούνται κάτω από την «ομπρέλλα» του Διαδικτύου των Υπηρεσιών (Internet of Services), καθώς και την Επιχειρησιακή Διαλειτουργικότητα και Ενοποίηση (Enterprise Interoperability, Enterprise Application integration).

 

Συγκεκριμένα,στο πλαίσιο του παρόντος έργου, συμπεριλαμβάνονται διάφορες επιμέρους δραστηριότητες, όπως:

 • Η μελέτη των νέων επιχειρηματικών μοντέλων διάθεσης του επιχειρησιακού λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας (Software-as-a–Service, SaaS)
 • Η προδιαγραφή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από και προς ΜΜΕ, με σύγχρονες μεθόδους επιχειρηματικής ανάλυσης που βασίζονται στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης (Business Episodes)
 • Η διάκριση των υπηρεσιών σε διάφορες κατηγορίες (βασικές, προστιθέμενης αξίας, τελικές, κλπ) εξασφαλίζοντας την ευελιξία των εν λόγω υποδομών και την καλύτερη Σύνθεση (Enterprise Mashups) και Παροχή των αντίστοιχων Υπηρεσιών με βάση την ποιότητά τους (Quality of Service)
 • Η διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας με την υποστήριξη της αξιόπιστης ανταλλαγής ηλεκτρονικής πληροφορίας και γνώσης, βασιζόμενης σε ανοιχτά πρότυπα
 • Η προώθηση της απευθείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των τελικών χρηστών με την υιοθέτηση της αρχής της end-to-end διασύνδεσης (γνωστή και ως peer-to-peer προσέγγιση).
 • Ο Σχεδιασμός, η Ανάπτυξη και η Υλοποίηση μιας Πλατφόρμας που αναλαμβάνει τη Δημοσίευση, Σύνθεση και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε κάθε φάση του κύκλου ζωής μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Θα παραδίδονται υπηρεσίες οι οποίες θα βασίζονται σε ήδη υπάρχουσες λειτουργίες και συστήματα, που θα βρίσκονται οπουδήποτε και θα μπορούν να προβληθούν και να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες των τελικών χρηστών. (Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας).
 • Η χρήση εναλλακτικών καναλιών από τους τελικούς χρήστες, για την ανταλλαγή των διαφόρων μηνυμάτων μεταξύ των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση διαφόρων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο, οι κινητές συσκευές ή οι συσκευές που στηρίζονται στην τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification)
 • H πιλοτική εφαρμογή μιας ενοποιημένης πλατφόρμας που θα διαθέτει τη λειτουργικότητα που έχει προδιαγραφεί σε μια σειρά από υπηρεσίες που εντάσσονται σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά επεισόδια
 • Η αξιολόγηση, διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του κάθε σταδίου του έργου

Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει μια εννοιολογική προσέγγιση της πλατφόρμας PLUG-IN. Ο όρος εννοιολογική, σημαίνει ότι απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω πλατφόρμα «προσαρμόζεται» στα υπάρχοντα τελικά σημεία (συστήματα, εφαρμογές και άλλες υποδομές) των τελικών χρηστών της, και αποτελεί ένα ενδιάμεσο στρώμα το οποίο αποτελείται τόσο από αυτά τα τελικά σημεία όσο και από άλλες υπηρεσίες που ενδεχομένως να βρίσκονται οπουδήποτε στο Διαδίκτυο.

 

plug-in

 

Εικόνα 1: Εννοιολογική Προσέγγιση της Υποδομής PLUG-IN

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας από τους βασικότερους στόχους του παρόντος έργου είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της αποτελεσματικότερης και ταχύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την επιτυχημένη παράδοση μιας υποδομής παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις ΜΜΕ, με χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας.

Ο στόχος αυτός όμως, περιλαμβάνει ένα σύνολο από επιμέρους τεχνικούς και επιστημονικούς στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν. Έτσι, στα πλαίσια του παρόντος έργου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν επίσης:

 • Ανασχεδιασμός και διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων παλαιών γενεών (legacy systems) μέσω κατάλληλων προσαρμογών (adaptors)
 • Σύνθεση (aggregation) και ενορχήστρωση (orchestration) υπηρεσιών που προέρχονται από διαφορετικούς παρόχους  – Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία Διατάξεων Παροχής Διαλειτουργικών Υπηρεσιών (Interoperability Services Utilities – ISU). Αυτές οι μονάδες θα προσφέρουν τις λειτουργίες και τους πόρους που θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να παραδώσουν και να στηρίξουν την έννοια της Διαλειτουργικότητας στη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στον ίδιο επιχειρηματικό τομέα είτε δραστηριοποιούνται σε τομείς εντελώς διαφορετικής φύσης και περιεχομένου.

 

 

Προκειμένου, όμως, να τεκμηριωθεί η επίτευξη των επιμέρους στόχων του έργου, θα γίνει αναλυτική και συστηματική παρουσίασή τους και αντιστοίχησή τους με τα αντίστοιχα πακέτα εργασίας.

 

 


 • -
demo

Ε-τιμολόγιο

Category : front , front-iml

Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα μπορεί να ενδυναμώσει σε σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας. Μέσω της μείωσης λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με την έκδοση, διακίνηση και αποθήκευση των τιμολογίων. Συγκεκριμένα, το ποσό που μπορεί εξοικονομηθεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις, από την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εκτιμάται σε άνω του €1 δις ετήσιως. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο μπορεί να αποτελέσει οδηγό (enabler) για την αυτοματοποίηση ενός αριθμού διαδικασιών που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές προμήθειες, αποφέροντας επιπλέον οφέλη αρκετών δις ευρώ στην εθνική οικονομία.

Σήμερα στην Ελλάδα διακινούνται πάνω από 200 εκ. τιμολόγια που αφορούν σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων αξιοποιεί τα η-τιμολόγια κυρίως μέσω παρόχων υπηρεσιών η-τιμολόγησης. Εκτιμάται ότι για το 2011 περίπου 7.000 επιχειρήσεις διακίνησαν πάνω από 8 εκ. η-τιμολόγια (μέσω παρόχων υπηρεσιών η-τιμολόγησης). Ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, με αφορμή τόσο τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από το κράτος για ενίσχυση της η-τιμολόγησης στην Ελλάδα (αναλύονται παρακάτω) αλλά και την ανάγκη περικοπής λειτουργικών εξόδων των εταιρειών, παρατηρείται συνεχής αύξηση του ρυθμού υιοθέτησης της η-τιμολόγησης με αποτέλεσμα τα στοιχεία να τεκμηριώνουν την εκτίμηση ότι μέχρι τέλος του 2012 θα υπάρξει αύξηση των η-τιμολογίων που διακινούνται στην Ελλάδα κατά 40%, που αντιστοιχεί σε διακίνηση 12 εκ. η-τιμολογίων, αξίας άνω των €5 δις.

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) συμμετέχει ενεργά την τελευταία δεκαετία στις προσπάθειες για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια:

–          Συμμετέχει στην Υποστηρικτική Ομάδα Εργασίας (ΥΟΕ) που έχει οριστεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης της η-τιμολόγησης

–          Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη του ελληνικού προτύπου ηλεκτρονικού τιμολογίου και την αποϋλοίηση της ψηφιακής σήμανσης

–          Έχει ορίσει τις προδιαγραφές (ως ανάδοχος του αντίστοιχου έργου) του συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Γ.Γ.Π.Σ.

–          Συμμετέχει σε διάφορες ομάδες εργασίας κλαδικών φορέων (π.χ. ΣΕΒ) οι οποίες επεξεργάζονται λύσεις για την ανάπτυξη της η-τιμολόγησης στην Ελλάδα

–          Διατηρεί ειδική θεματική ιστοσελίδα για την η-τιμολόγηση (www.etimologio.gr)

–          Αναπτύσει σχετικές εφαρμογές (π.χ. http://demo.etimologio.gr )

–          Συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

–          Στα πλαίσια των ετήσιων ερευνών του για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της η-τιμολόγησης στην Ελλάδα (link)

–          Διεξάγει επαγγελματικά σεμινάρια κατάρτισης στελεχών της αγοράς σε θέματα η-τιμολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την δ/νση www.etimologio.gr ή επικοινωνήστε με τον Επ. Καθηγητή Γ. Λεκάκο (glekakos [at] aueb.gr)


 • -

Έρευνα για τα Social Media 2011

Πληροφορίες

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την καταγραφή της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα, αλλά και τις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στα Social Media.

Δείτε τη σχετική παρουσίαση εδώ:

Download


 • -

The role of electronic word-of-mouth and social networking in online shopping behaviour

Category : PhD Running , PhD SCORE , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Στόχος της ερευνητικής διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης του e-word of mouth και της ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης στην καταναλωτική συμπεριφορά. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών του κλάδου, ο όρος κοινωνικής δικτύωση αποτελεί για εμάς μια ομπρέλα η οποία καλύπτει το σύνολο των διαφορετικών ειδών social media. Βασικοί στόχοι είναι:

· Η μελέτη των χαρακτηριστικών των διαφορετικών ειδών social media

· Η ανάπτυξη μια τυπολογίας των social media, και

· Η μελέτη των του τρόπου με τον οποίο τα διαφορετικά είδη επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Κατερίνα Φραϊδάκη

Ε-mail: fraidaki[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεωργιος Ι. Δουκιδης


 • -

Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2011

Category : Surveys , surveys_ecommerce

Πληροφορίες

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την καταγραφή της συνολικής αγοράς Β-C ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και την συμπεριφορά των Ελλήνων online καταναλωτών. Παρά τις σταθεροποιητικές τάσεις το δεύτερο εξάμηνο, οι συνολικές αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες των Ελλήνων καταναλωτών διακυμάνθηκαν το 2011 στα €1,7 δις σημειώνοντας αυξήσεις 30% σε σχέση με το 2010. Αυτήν τη στιγμή 1,5 εκ. online Έλληνες καταναλωτές αγοράζουν κατά μέσο όρο 14-15 φορές/χρόνο, ξοσεύοντας €1.150/χρόνο εκ των οποίων τα 2/3 κατευθύνονται σε ελληνικά sites. Η ετήσια συχνότητα και αξία αγορών των Ελλήνων online καταναλωτών είναι πλέον αντίστοιχη των Ευρωπαϊκών μέσων όρων.

Δείτε τη σχετική παρουσίαση εδώ:

Download

Δείτε εδώ μια αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων:

Download

Δείτε εδώ την παρουσίαση του καθηγητή Γ. Ι. Δουκίδη από το e-Business Forum:

Download


 • -

Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα πληροφοριακής τεχνολογίας (ΙΤ projects) με την προσέγγιση της Θεωρίας των Εμπράγματων Δικαιωμάτων (Real Options Theory)

Category : PhD Completed , PhD SCORE , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: “Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα πληροφοριακής τεχνολογίας (ΙΤ projects) με την προσέγγιση της Θεωρίας των Εμπράγματων Δικαιωμάτων (Real Options Theory)”. Για την ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου έλαβε υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Επεκτείνει και υποστηρίζει τις ολιγάριθμες εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της επίδρασης των εμπράγματων δικαιωμάτων στην επενδυτική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών, επιβεβαιώνοντας οτι η παρουσία εμπράγματων δικαιωμάτων επηρεάζει σημαντικά την αξιολόγηση επενδυτικών έργων πληροφορικής (2) αποτελεί την πρώτη εμπειρική ποσοτική μελέτη η οποία εξετάζει το αν το μέγεθος της επίδρασης των εμπράγματων δικαιωμάτων μεταβάλλεται ανάλογα με τον τύπο μιας τεχνολογικής εφαρμογής που αξιολογείται. Η συγκεκριμένη μελέτη καλύπτει το σχετικό ερευνητικό κενό που έχει υπογραμμιστεί από τη βιβλιογραφία υποστηρίζοντας ότι η αξία των εμπράγματων δικαιωμάτων είναι μεγαλύτερη για συγκεκριμένους τύπους τεχνολογικών εφαρμογών (π.χ. μεγάλης κλίμακας έργα με στρατηγικό χαρακτήρα που υποστηρίζουν ένα πλήθος εφαρμογών) και όχι για όλους τους τύπους, (3) συνεισφέρει στον κλάδο της αξιοποίησης των εμπράγματων δικαιωμάτων για την αξιολόγηση έργων πληροφορικής μέσω του ότι μελετά και αναγνωρίζει τους τεχνολογικούς και οργανωσιακούς παράγοντες που επιδρούν θετικά στην αναγνώριση και τη δημιουργία των εμπράγματων δικαιωμάτων σε ένα τεχνολογικό έργο πληροφορικής, (4) έχει συνεισφορά στο σχετικό ερευνητικό κενό και πεδίο που σχετίζεται με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών από τις επιχειρήσεις (IT innovation adoption), επιβεβαιώνοντας εμπειρικά το μεσολαβητικό ρόλο που έχει το δικαίωμα επέκτασης μιας εφαρμογής (growth option) στην επίδραση συγκεκριμένων τεχνολογικών και οργανωσιακών παραγόντων, (5) εξετάζει εμπειρικά την αξία των εμπράγματων δικαιωμάτων στην περίπτωση της RFID τεχνολογίας, επεκτείνονας τις πολύ λίγες σχετικές συμπεριφορικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί. Η συγκεκριμένη διατριβή προτείνει μια ταξινόμηση των RFID έργων βάσει τριών παραμέτρων και αποδεικνύει εμπειρικά ότι η μέθοδος των εμπράγματων δικαιωμάτων έχει αξία και γίνεται αντιληπτή από τα διοικητικά στελέχη μόνο σε μερικές κατηγορίες RFID έργων, (6) τέλος, αναπτύσσει ένα παραμετρικό και δυναμικό μοντέλο αξιολόγησης επενδύσεων σε RFID εφαρμογές το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν προθάλαμο για την εφαρμογή και αξιοποίηση των εμπράγματων δικαιωμάτων με τη χρήση ποσοτικών μαθηματικών μοντέλων.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Ανδριάνα Δημακοπούλου

Ε-mail: adrianadima[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη


 • -

E-gambling 2011

Category : Surveys , surveys_egambling

Πληροφορίες

Το e-gambling (ηλεκτρονικός τζόγος) αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα. Σχετίζεται εμ την ενέργεια στοιχηματισμού χρημάτων, μέσω ψηφιακών μέσων, σε ένα παιχνίσι με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ενός γεγονότος ή μιας ερώτησης και πραγματοποιείται ενάντια σε καζίνο ή έναν ιδιώτη. Οι βασικές κατηγορίες του e-gambling είναι το online πόκερ, online καζίνο, online αθλητικό στοίχημα, online μπίνκο, online λοτταρία, κλπ. η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή αφορά υπολογίζεται σε 12,5 δις ευρώ στα τέλη του 2011, ενώ ο ηλεκτρονικός τζόγος μέσω κινητού μόλις στα 57 εκατ. ευρώ αλλά με ατήσια ανάπτυξη που ξεπερνάει το 50%.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τρέχει μια ετήσια έρευνα που αναλύει αυτή την αγορά στην Ελλάδα, με έμφαση στην συμπεριφορά των Ελλήνων Online καταναλωτών που εμπλέκονται στον ηλεκτρονικό τζόγο. Είναι μέρος της ετήσιας μεγάλης έρευνας για τον ηλεκτρονικό εμπόριο B-C και τη συμπεριφορά των Ελλήνων online καταναλωτών που πραγματοποιείται στο τέλος κάθε έτους.

Δείτε την παρουσίαση εδώ:

Download


 • -

Διείσδυση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο: Πειραματική διερεύνηση αλληλεπίδρασης αγοραστικής διεπαφής – ατμόσφαιρας καταστήματος με τον αγοραστή-καταναλωτή

Category : PhD Completed , PhDs , PhDs_IMES

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κος Ιωάννης Κρασονικολάκης με επιβλέποντες την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη και τον Επίκουρο Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Τρισδιάστατο Διαδικτυακό Λιανεμπόριο: Πειραματική Διερεύνηση των Επιδράσεων της Διαδραστικής Αγοραστικής Διεπαφής-Ατμόσφαιρας Καταστήματος στη Συμπεριφορά του Χρήστη-Καταναλωτή».
Ο κος Ιωάννης Κρασονικολάκης έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Στην ανάδειξη των στοιχείων και χαρακτηριστικών που καθοδηγούν τους χρήστες-καταναλωτές τρισδιάστατων διαδικτυακών περιβαλλόντων στη λήψη αποφάσεων και στην αγοραστική τους συμπεριφορά, (2) στη διερεύνηση και ομαδοποίηση των στοιχείων της ατμόσφαιρας καταστήματος στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (3) στη διερεύνηση και ομαδοποίηση των κριτηρίων επιλογής καταστήματος στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (4) στην ανάδειξη της δομής των τρισδιάστατων διαδικτυακών καταστημάτων ως ένα σημαντικό στοιχείο της ατμόσφαιρας το οποίο δεν ομαδοποιείται με κάποιο άλλο στοιχείο της ατμόσφαιρας, (5) στην ανάδειξη και μοντελοποίηση πέντε διακριτών τύπων δόμησης και των χαρακτηριστικών τους στα τρισδιάστατα διαδικτυακά περιβάλλοντα, (6) στην πειραματική διερεύνηση της επιρροής των διακριτών τύπων δόμησης σε συγκεκριμένες εκφάνσεις της συμπεριφοράς του καταναλωτή, (7) στη διερεύνηση της προβλεπτικής δύναμης των μεταβλητών που επηρεάζονται από το δομή στην πρόθεση αγοράς και στην από στόμα-σε-στόμα επικοινωνία, (8) στη διερεύνηση των μεταβλητών που καθορίζουν το βαθμό επιρροής των διακριτών τύπων δόμησης στη συμπεριφορά του καταναλωτή, και (9) εν κατακλείδι, η διατριβή αυτή συνεισφέρει στην κατανόηση της δομής των καταστημάτων και της επίδρασής τους στη συμπεριφορά του καταναλωτή στο τρισδιάστατο διαδικτυακό περιβάλλον, επεκτείνοντας και αναθεωρώντας την υπάρχουσα γνώση από αντίστοιχες έρευνες στο παραδοσιακό και το δισδιάστατο διαδικτυακό λιανεμπόριο. Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ., International Journal of E-Services and Mobile Applications), καθώς κι έχουν παρουσιαστεί και δημοσιευτεί σε πλήθος πρακτικών διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., European Marketing Academy Conference, International Conference on E-Business, IFIP Conference on E-Business, Mediterranean Conference on Information Systems, International Conference on Corporate and Marketing Communications, International Conference on Services Marketing, IFIP WG 9.5 International Workshop).

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Ιωάννης Κρασονικολάκης

Ε-mail: I.krasonikolakis[at]soton.ac.uk
Office phone: +44 (0)23 8059 7443
Fax: +44 (0)23 8059 3844
Address: Building 2 /Room 4044, Southampton Management School, University of Southampton, Southampton, SO17 1BJ, UK

Επίβλεψη

Δρ. Αδάμ Βρεχόπουλος, Δρ. Νάνσυ Πουλούδη


 • -

Κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακές συζητήσεις: Παρατήρηση γνώμης χρηστών και αξιολόγηση αξιοπιστίας

Category : PhD Running , PhD SCORE , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλέον διεισδύσει τόσο πολύ στον παγκόσμιο πληθυσμό με αποτέλεσμα οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες και ηλικίες να συμμετέχουν και να συζητούν σχεδόν τα πάντα, αναφορικά με τις απόψεις τους, τις αγοραστικές τους συνήθειες και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται μία «διαδικτυακή εικόνα» για κάθε οργανισμό η οποία διαμορφώνεται μέσα από αυτές τις διαδικτυακές συζητήσεις. Πολλές φορές όμως οι χρήστες αντιλαμβάνονται διαφορετικά την αξιοπιστία μιας συζητήσης με αποτέλεσμα η γνώμη των χρηστών για έναν οργανισμό ή ένα προϊόν να διαφοροποιείται ανάλογα.

H συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει μία ποιοτική έρευνα/case study για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διαδικτυακές κοινότητες (online communities και discussion boards/ forums) προκειμένου να μελετηθεί η διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει μία εταιρεία ή ένας οργανισμός για να παρακολουθήσει τις συζητήσεις και όλα τα πιθανά σχόλια που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο με στόχο να αποτυπώσει την κυρίαρχη άποψη (θετική ή αρνητική). Επιπλέον, η διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει και μία
ποσοτική έρευνα η οποία θα εξετάσει τους παράγοντες που αποτελούν τη δομή μίας συζήτησης και πώς αυτοί έχουν επίδραση στην αξιοπιστία της συζήτησης και την τελική άποψη που διαμορφώνεται από τους χρήστες.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Στέλιος Ηλιάκης

Ε-mail: eliakis[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη


 • -

Αξιολόγηση της Ποιότητας Πληροφορίας Συστημάτων Παρακολούθησης Αντικειμένων στο πλαίσιο του Διαδικτύου Αντικειμένων: Ένα Αναλυτικό Μοντέλο εφαρμοσμένο στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Category : PhD Completed , PhD SCORE , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Αξιολόγηση της Ποιότητας Πληροφορίας Συστημάτων Παρακολούθησης Αντικειμένων στο πλαίσιο του Διαδικτύου Αντικειμένων: Ένα Αναλυτικό Μοντέλο εφαρμοσμένο στην Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Η κα Κλεοπάτρα Μπαρδάκη είναι αριστούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της εντοπίζεται πρώτα στο ευρύτερο πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων και συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Αναλυτική μοντελοποίηση των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) ως συνάρτηση χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής του. (2) Μορφοποίηση μεθοδολογίας κατάταξης των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός ΠΣ με αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας τους και ανάδειξη των επιλογών σχεδίασης που πετυχαίνουν υψηλή ποιότητα πληροφορίας. (3) Ανάπτυξη αναλυτικού μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας πληροφορίας των ΠΣ που εξετάζει την επιρροή των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής τους στην ποιότητα πληροφορίας των ΠΣ. Ειδικότερα, η κύρια συνεισφορά της διατριβής στο πεδίο των συστημάτων παρακολούθησης αντικείμενων συνίσταται στα ακόλουθα: (4) Μορφοποίηση μεθοδολογίας αξιολόγησης για την εκ-των-προτέρων αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας των εναλλακτικών επιλογών σχεδίασης ενός συστήματος παρακολούθησης αντικειμένων και την εκ-των-υστέρων αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας ενός υπάρχοντος συστήματος παρακολούθησης. (5) Ανάπτυξη αναλυτικών μετρικών των δύο διαστάσεων, ακρίβεια και πληρότητα, της ποιότητας πληροφορίας των συστημάτων παρακολούθησης ως συνάρτηση των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής και του πεδίου εφαρμογής των συστημάτων. (6) Ανάπτυξη αλγορίθμων που υλοποιούν τις αναλυτικές μετρικές των δύο διαστάσεων της ποιότητας πληροφορίας και υπολογίζουν την ποιότητα πληροφορίας ανά επιλογή σχεδίασης του συστήματος παρακολούθησης αντικειμένων. (7) Ανάπτυξη εργαλείου και μεθοδολογίας για την αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας πληροφορίας κάθε εναλλακτικής επιλογής σχεδίασης των συστημάτων παρακολούθησης αντικειμένων έναντι του κόστους υλοποίησης της και, συνακόλουθα, την υπόδειξη εκείνων των επιλογών σχεδίασης που πετυχαίνουν υψηλή ποιότητα πληροφορίας με λογικό κόστος. Αυτή η διδακτορική έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί με 4ετή υποτροφία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τα αποτελέσματα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (πχ. Journal of Strategic Information Systems, Information Systems Management) και σε πλήθος πρακτικών επιστημονικώνσυνεδριών (πχ. European Conference on Information Systems, International Conference on Information Quality).

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Κλεοπάτρα Μπαρδάκη

Ε-mail: cleobar[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη


 • -

The e-SAVE project @ the ECR Europe Conference, 9-10 May 2012, Brussels: Session ΒΟ 4.4

Category : News , News SCORE

You are invited!

e-SAVE project will be presented by partners ECR and AUEB at the 16th annual ECR event on 10 May 2012, at 11:00 CET. This event is titled “ECR: The Next Generation” and will take place in Brussels on 9 and 10 of May, 2012. This is a major event in Europe for supply chain professionals including suppliers, manufacturers and retailers.

Join us at Session ΒΟ 4.4 Sustainability for the next generation

You may also find the full program here, and location directions here.

If you are also intending to participate, please let us know by dropping a comment below.

See you there!


 • -

An Internet Retailing Data Framework for Supporting Consumers and Business Processes

Vrechopoulos, A.P., Pramataris, Κ., Lekakos, G. (2003). “An Internet Retailing Data Framework for Supporting Consumers and Business Processes”. Information Systems Journal vol. 13, no 4, pp 353-373


 • -

A Taxonomy of Indoor and Outdoor Positioning Techniques for Mobile Location Services

Zeimpekis V., Giaglis G., Lekakos G., (2003). “A Taxonomy of Indoor and Outdoor Positioning Techniques for Mobile Location Services”. ACM SIGecom Exchanges vol. 3, No. 4, pp. 19-27.