Monthly Archives: February 2012

 • -

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων

Category : News

Τις νέες τάσεις και διεθνείς προοπτικές στο χώρο των πωλήσεων ανέλυσε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μάρκετινγκ (Athens Laboratory of Research in Marketing – A.LA.R.M.) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε  εδώ περισσότερα


 • -

Συνέντευξη του καθηγητή Γεώργιου Ι. Δουκίδη στo FortuneGreece.com

Category : News

Ο καθηγητής Γώργιος Ι. Δουκίδης μιλάει στο FortuneGreece.com για την Ελληνική αγορά, τις προοπτικές και τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Βρείτε όλη την συνέντευξη εδώ


 • -

Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα μέσω του Διαδικτύου

Category : News

“Το Διαδίκτυο αλλάζει το περιβάλλον, στο οποίο λειτουργούν οι κυβερνήσεις, και τις προσδοκίες των πολιτών, οδηγώντας σε θεμελιώδεις αλλαγές στη δομή και τις λειτουργίες των δημόσιων φορέων. “

Βρείτε ολόκληρο το άρθρο του καθηγητή Γεώργιου Ι. Δουκίδη στην ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής, kathimerini.gr


 • -

Οι Προκλήσεις της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας

Category : News

“Υπάρχουν στην Ελλάδα κλάδοι με σοβαρές δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτομίας, που μπορούν να γίνουν η ατμομηχανή της εξόδου της χώρας από την κρίση και την ύφεση.”

 

Δείτε ολόκληρο το άρθρο του καθηγητή Γ. Δουκίδη στο περιοδικό της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) manager Ιούνιος – Ιούλιος 2013 # 19.

 


 • -

Αποτελέσματα Έρευνας Πωλήσεων Στην “Καθημερινή”

Category : News

Σε νέες αγορές και χρήση του Internet στοχεύουν οι διευθυντές πωλήσεων.

Δείτε το άρθρο για τα αποτελέσματα της Εξαμηνιαίας έρευνας πωλήσεων της εφημερίδας “Καθημερινή”.


 • -

B2C e-Commerce στην ΕΕ: Οι αλλαγές με την νέα Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Category : News

Μίνα Ζούλοβιτς
Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει νέες ρυθμίσεις στο δίκαιο περί προστασίας των καταναλωτών που αφορούν ουσιαστικά σε κάθε μορφή B2C εμπορικής συναλλαγής (δηλ. τόσο όσες γίνονται σε φυσικά εμπορικά καταστήματα όσο και σε όσες γίνονται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου). Οι ρυθμίσεις αυτές, όταν εναρμονιστούν, θα ισχύουν οι ίδιες σε όλες τις χώρες της ΕΕ, γεγονός που αυξάνει εντέλει την νομική ασφάλεια των εταιρειών όταν διενεργούν διασυνοριακές συναλλαγές σε χώρες της ΕΕ.
Επομένως, ιδίως για το χώρο του e-commerce η νέα αυτή Οδηγία (που αντικαθιστά το προϊσχύον δίκαιο για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις – δηλ. την Οδηγία 97/7/ΕΚ) είναι πάρα πολύ σημαντική δεδομένου ότι μια ηλεκτρονική επιχείρηση θα γνωρίζει εξαρχής ότι για το διασυνοριακό B2C e-commerce θα ισχύουν οι ίδιες ακριβώς ρυθμίσεις και στις 27 χώρες της ΕΕ. Πρόθεση της Οδηγίας είναι αφενός να ομογενοποιηθεί η προστασία των καταναλωτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου να ενισχυθούν οι διασυνοριακές συναλλαγές με τη δημιουργία ενός νομικού πλέγματος ασφαλείας και βεβαιότητας που δεν θα δημιουργεί σύγχυση και ανασφάλεια στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, αλλά και στους καταναλωτές.
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες διατάξεις προβλέπουν συνοπτικά τα ακόλουθα:
– Το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει (εκτός των άλλων βασικών πληροφοριών) πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής (δηλ. πριν από το πάτημα του κουμπιού order/παραγγελία) από τον καταναλωτή/πελάτη να τον έχει ήδη ενημερώσει για τη συνολική αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και στην περίπτωση που η τιμή δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων λόγω της φύσεως των προϊόντων, τον ακριβή τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτή να υπολογιστεί μετέπειτα κλπ. Επίσης, προβλέπεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σύνολο της τιμής όλες οι τυχόν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις του καταναλωτή, τα έξοδα αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς επίσης να παρέχονται και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τον τόπο και τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης.
– Ιδιαίτερα αναφορικά με τις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις σε βάρος των καταναλωτών, η νέα Οδηγία απαγορεύει πλέον ρητά τους ηλεκτρονικούς εμπόρους να χρεώνουν τους καταναλωτές για τη χρήση κάποιου συγκεκριμένου μέσου πληρωμής επιπρόσθετη δαπάνη που να υπερβαίνει το κόστος χρήσης του ιδίου μέσου πληρωμής από τον έμπορο. Επί παραδείγματι, τούτο θα μπορούσε
να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις της είσπραξης του τιμήματος με αντικαταβολή (όπου οι προμηθευτές συνήθως χρεώνουν ένα επιπλέον κόστος για την παροχή της υπηρεσίας αντικαταβολής από τον μεταφορέα). Με βάσει τη νέα διάταξη το όποιο επιπλέον κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος χρήσης του μέσου αυτού πληρωμής από τον έμπορο (δηλ. ο έμπορος να μην αποκομίζει κέρδος από την επιπρόσθετη αυτή δαπάνη).
– Επίσης η Οδηγία αυτή κάνει για πρώτη φορά και ειδική αναφορά σε ειδικότερες μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών (όπως λ.χ. το m-commerce) προβλέποντας ρητά ότι (άρθρο 8 παρ. 4) ότι σε περίπτωση που υπάρχει τεχνική δυσκολία λόγω έλλειψης του απαραίτητου χώρου που χρειάζεται στην ιστοσελίδα για την λεπτομερή έκθεση όλων των πληροφοριών που απαιτεί ο νόμος, τότε η ηλεκτρονική επιχείρηση θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να περιλαμβάνεται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας ένα link σε άλλη ιστοσελίδα όπου θα υπάρχουν εκεί διαθέσιμες οι αναγκαίες πληροφορίες ώστε να το επισκεφτεί ο καταναλωτής αν το επιθυμεί.
– Περαιτέρω, η νέα Οδηγία απαιτεί πλέον από τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις να αναδιαμορφώσουν την ιστοσελίδα τους έτσι ώστε οι υποψήφιοι αγοραστές να κατανοούν με ρητό και σαφή τρόπο ότι όταν υποβάλλουν την παραγγελία τους αυτή επιφέρει ως επακόλουθο αποτέλεσμα την δέσμευσή τους με υποχρέωση πληρωμής στον προμηθευτή. Aναφέρεται, μάλιστα, ειδικά και συγκεκριμένα ότι όταν η παραγγελία συντελείται με την ενεργοποίηση ενός κουμπιού (π.χ. κλικάρισμα πάνω σε ένα κουμπί που λέει παραγγελία/order)) τότε θα είναι πλέον αναγκαίο το κουμπί αυτό να φέρει με ευκρίνεια την ένδειξη «παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής» ή κάποια αντίστοιχης σημασίας ένδειξη. Η προϋπόθεση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να θεωρηθεί η ηλεκτρονική αγοραπωλησία ως έγκυρη καθώς στην περίπτωση που η ηλεκτρονική επιχείρηση δεν έχει μεριμνήσει για το παραπάνω ζήτημα, ο αγοραστής δεν θα δεσμεύεται από την παραγγελία του!
– Στο ίδιο προστατευτικό προς τον καταναλωτή πνεύμα, η Οδηγία 2011/83 εισάγει με το άρθρο 22 μια νέα καινοτόμα ρύθμιση η οποία απαγορεύει στους προμηθευτές να «υφαρπάζουν» την συγκατάθεσή των καταναλωτών από προ-επιλεγμένα κουμπιά (pre-ticked checkboxes), όπου για να μην χρεωθεί επιπρόσθετα ο καταναλωτής έπρεπε, έως τώρα, να φροντίζει ο ίδιος να απορρίψει την ήδη προκαθορισμένη από τον έμπορο επιλογή. Επί παραδείγματι, αν μια υπηρεσία προσφέρεται λ.χ. με επιπρόσθετο κόστος ασφάλισης (αν το επιθυμεί ο καταναλωτής), απαγορεύεται πλέον η εταιρεία να έχει προεπιλέξει το κουμπί που
αποδέχεται την ασφάλιση αυτή ώστε ο καταναλωτής να πρέπει ο ίδιος να απορρίψει την επιλογή αυτή προκειμένου να μην χρεωθεί.
– Εναρμονίζεται πλέον για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ ως χρόνος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή από την ηλεκτρονική αγοραπωλησία σε 14 ημέρες. Ο χρόνος της υπαναχώρησης άρχεται: α) για τις υπηρεσίες: με τη σύναψη της σύμβασης και β) για τα προϊόντα: από την ημέρα που ο καταναλωτής ή ένα τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν (π.χ. σε περίπτωση αποστολής ενός δώρου) αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών. Μέσα στην προθεσμία αυτή οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να υπαναχωρήσουν από την αγοραπωλησία χωρίς την υποχρέωση να αναφέρουν τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση (δηλ. χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία) και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση εκτός από το άμεσο κόστος της επιστροφής των προϊόντων.
– Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σχέδιο δήλωσης υπαναχώρησης προς χρήση από τους καταναλωτές. Η Οδηγία μάλιστα παρέχει και προαιρετικό πρότυπο της δήλωσης αυτής ώστε να το χρησιμοποιήσουν οι προμηθευτές αν το επιθυμούν.
– Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παράσχει στον καταναλωτή τις αναγκαίες κατά το νόμο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από την ηλεκτρονική αγοραπωλησία τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ασκήσει την υπαναχώρηση έως και 12 μήνες από τη λήψη της υπηρεσίας ή του αγαθού.
– Σε περίπτωση, τέλος, άσκησης της υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος από τον καταναλωτή, τότε ο προμηθευτής οφείλει να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον αγοραστή/καταναλωτή για την ηλεκτρονική αγοραπωλησία χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ο καταναλωτής για την αρχική πληρωμή και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε κάθε περίπτωση πάντως εντός 14 ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση για την επιθυμία του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Άρα δεν μπορεί ο έμπορος λ.χ. να υποχρεώσει τον καταναλωτή να αγοράσει άλλο προϊόν ή υπηρεσία έναντι εκείνου για το οποίο υπαναχώρησε.

 

Δείτε το ΦΕΚ 2144/30.08.2013 με την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία.


 • -

24/11/2013 – Καθημερινή – Το i-MBA του ΟΠΑ προετοιμάζει τα είκοσι νέα επαγγέλματα της ψηφιακής οικονομίας

Category : Journal , News , Press

Χριστινα Δαμουλιανου

Είναι «ένα εξαίρετο παράδειγμα για το πώς η εκπαίδευση μπορεί να εξελίσσεται παράλληλα με ό,τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας και να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για καταρτισμένους επαγγελματίες που έχουν τα εφόδια για να αντεπεξέρχονται αποτελεσματικά στη συνεχώς μεταβαλλόμενη και απαιτητική επιχειρησιακή πραγματικότητα». Το παράδειγμα αυτό είναι ελληνικό και βραβεύτηκε παγκοσμίως. Στις 6 Νοεμβρίου απενεμήθη στο ΜΒΑ International Program (i-MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το Βραβείο Καινοτομίας 2013 (MBA Innovation Award 2013) από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Association of MBAs’ (AMBA) για το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε προηγμένες ηλεκτρονικές δεξιότητες (e-skills curriculum).

Σημείο σύνδεσης
Ο παγκοσμίου κύρους ανεξάρτητος οργανισμός ΑΜΒΑ, στον οποίο συμμετέχουν ως μέλη επιχειρήσεις από περισσότερες από 100 χώρες, λειτουργεί ως σημείο σύνδεσης των πιστοποιημένων πανεπιστημίων με την επιχειρηματική κοινότητα σε όλο τον κόσμο και χορηγεί πιστοποίηση μόλις στο 1% των προγραμμάτων ΜΒΑ παγκοσμίως. Στην επίσημη ανακοίνωσή του ο ΑΜΒΑ αναφέρει ότι σε μιαν εποχή που η Ελλάδα αγωνίζεται να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση και ευχάριστες ιστορίες από αυτήν μας έρχονται σπάνια, «το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει έναν πολύ σοβαρό λόγο να γιορτάζει».

Το International MBA του ΟΠΑ είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη που προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές του να προετοιμασθούν για τα 20 νέα επαγγέλματα της ψηφιακής οικονομίας και τις καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, δηλαδή ως εμπορικοί διευθυντές, social media manager, conversion manager, Search Engine Optimization (SEO) expert, κ.ά. Τους προετοιμάζει ακόμη, να χρησιμοποιούν δεξιότητες online marketing και να προωθούν τις όποιες online επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Παράλληλα, παρακολουθούν workshop με τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Στην επίσημη ανακοίνωση του ΑΜΒΑ αναφέρεται ότι το MBA International συνδυάζει την υψηλότερη θεωρητική και πρακτική γνώση, τις παραδοσιακές αρχές των ΜΒΑ με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες και «κατέκτησε το συγκεκριμένο βραβείο ανταγωνιζόμενο τα καλύτερα πιστοποιημένα προγράμματα ΜΒΑ από όλο τον κόσμο».

Το καινοτόμο συστατικό του i-MBA εντάχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού τον Σεπτέμβριο 2012 και συμβαδίζει με τις πλέον σύγχρονες τάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης στελεχών. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα επιτυχημένης σύμπραξης με τον χώρο των επιχειρήσεων και ο σχεδιασμός της έγινε σε συνεργασία με τη Market Motive, κορυφαία εταιρεία εκπαίδευσης σε θέματα e-Business και on-line marketing στις ΗΠΑ, όπως και με το eskills-center.eu. και με επικεφαλής τον κ. Παναγιώτη Γκεζερλή e-consultant και απόφοιτο του ΜΒΑ International.

Τρεις Ελληνες
Διδάσκουν και τρεις Ελληνες καθηγητές του ΟΠΑ διεθνώς αναγνωρισμένοι σε θέματα e-Business, η επίκουρη καθηγήτρια κ. Κατερίνα Πραματάρη, ο επίκουρος καθηγητής κ. Γιώργος Λεκάκος και ο επίκουρος καθηγητής κ. Γιάννης Μούρτος. Μέλη και οι τρεις του ερευνητικού εργαστηρίου ELTRUN του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ – ως γνωστόν, ενός από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα εργαστήρια ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη.

Το βραβείο
Το βραβείο παρέλαβε ο διευθυντής του ΜΒΑ International καθηγητής κ. Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και δήλωσε ότι «σε μια περίοδο που το ζήτημα της απασχολησιμότητας είναι εξέχουσας σημασίας, η πρωτοβουλία αυτή συνδυάζει την καινοτομία στο περιεχόμενο των μαθημάτων με τις πλέον ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας και επικεντρώνεται σε θέματα που έχουν μεγάλη ζήτηση στον χώρο των επιχειρήσεων».

Αξία
Στην τελετή Annual Awards and Gala Dinner για την ανακοίνωση των νικητών και την απονομή των βραβείων που έγινε στο Λονδίνο, ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΜΒΑ κ. Αντριου Μέιν Ουίλσον υπογράμμισε την ιδιαίτερη αξία που προσφέρει το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα του ΟΠΑ, γιατί εντόπισε και καλύπτει ένα «ξεκάθαρο κενό» σε εκείνα τα θέματα που θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς επιτυχίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων κατά την επόμενη δεκαετία. Συγκεκριμένα, είναι το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και οι ηλεκτρονικές δεξιότητες.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και το online marketing είναι χώροι που θα γνωρίσουν μεγάλη ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία, το ΟΠΑ επέδειξε με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA International και με το πρωτοπόρο πρόγραμμα σπουδών του σε ηλεκτρονικές δεξιότητες, ότι είναι καινοτόμο, δημιουργικό και χαρακτηρίζεται από πρωτοποριακή σκέψη» υπογράμμισε ο κ. Αντριου Μέιν Ουίλσον.

Σημειώνεται ότι το 2012 το ίδιο βραβείο απενεμήθη στο Πανεπιστήμιο INSEAD.

Πηγή: Καθημερινή


 • -

34th International Conference on Information Systems (ICIS) 2013

Category : News , News SCORE

34th International Conference on Information Systems (ICIS) 2013, 15-18 Dec, Milan, Italy

The theme of ICIS 2013 is Reshaping Society Through Information Systems Design.

ICIS is the most prestigious gathering of academics and practitioners in the IS discipline, and provides a forum for networking and sharing of latest ideas and highest calibre scientific work among the IS professions.

Dr. Cleopatra Bardaki from the SCORE group will present the paper C. Bardaki, P. Kourouthanassis, K. Pramatari and G. I. Doukidis ‘An Information Quality Evaluation Framework of Object Tracking Systems’.

 

 • ·      Pre-ICIS Workshop Sponsored by the Special Interest Group (SIG) Information Quality of AIS, Sunday, 15 Dec, 2013, 9am-5p.m.

 

The theme of Pre-ICIS Workshop SIG IQ, AIS is Reshaping Organizations and Society Through Managing and Designing Information.

 

Dr. Bardaki will present the paper ‘Information Completeness and Accuracy Evaluation of Information Systems with Tracking Capabilities’


 • -

Πωλήσεις από Απόσταση μέσω Διαδικτύου και καθεστώς ΦΠΑ

Category : News

Ένα πολύ χρήσιμο οδηγό 24 σελίδων με τίτλο Πωλήσεις από Απόσταση μέσω Διαδικτύου και καθεστώς ΦΠΑ εξέδωσε η Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου. Σκοπός του οδηγού είναι να παρουσιάσει συνοπτικά και όσο το δυνατόν πιο πρακτικά τις διαδικασίες διεκπεραίωσης της πώλησης – αποστολής των υλικών ή / και άυλων αγαθών και υπηρεσιών από την Ελλάδα σε χώρες εντός και εκτός ΕΕ.


 • -

Καλημέρα κόσμε!

Καλωσήλθατε στο WordPress! Βλέπετε το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε να γράφετε!