2012-2013: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)