Χρήση της Προσομοίωσης για Ανασχεδιασμό Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω της Τεχνολογίας RFID

  • -

Χρήση της Προσομοίωσης για Ανασχεδιασμό Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω της Τεχνολογίας RFID

Category : PhD Completed , PhD SCORE , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η κα Αγγελική Καραγιαννάκη με επιβλέποντες τον Καθηγητή Δουκίδη Γεώργιο, Επίκουρη Καθηγήτρια Πραματάρη Κατερίνα και Καθηγητή Ιωάννου Γεώργιο, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο “Χρήση της Προσομοίωσης για Ανασχεδιασμό Διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω της Τεχνολογίας RFID”. Η κα Αγγελική Καραγιαννάκη έχει σπουδάσει στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοικητική Επιστήμη & Επιχειρησιακή Έρευνα από το Warwick Business School, Πανεπιστήμιο του Warwick. Η διδακτορική αυτή διατριβή εντάσσεται στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της Διαχείρισης Διαδικασιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Πληροφοριακών Συστημάτων, του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Προσομοίωσης και πραγματεύεται τον ρόλο της αναδυόμενης τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification – RFID) εντός των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση της τεχνικής της προσομοίωσης. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Μελετά την έννοια του ανασχεδιασμού των διαδικασιών που προκαλείται από την τεχνολογία RFID στο περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας, (2) Προτείνει ένα πλαίσιο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας ανασχεδιάζονται λόγω RFID, (3) Αναπτύσσει ένα μοντέλο προσομοίωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί η επίδραση της τεχνολογίας RFID σε μια τυπική αποθήκη ως προς συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας των διαδικασιών (αξιοποίηση εργατικού δυναμικού και εξοικονόμηση χρόνου), (4) Αναγνωρίζει δύο σημαντικούς παράγοντες απόφασης (το επίπεδο επικόλλησης των ετικετών και την ευθύνη επικόλλησης των ετικετών) που επηρεάζουν τη σχέση RFID και αποδοτικότητας των διαδικασιών και (5) Αναγνωρίζει την αξία της προσομοίωσης για την αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID, προτείνοντας ένα πλαίσιο προσομοίωσης για τη σχεδίαση μοντέλων και πειραμάτων προσομοίωσης που βοηθούν στο σχεδιασμό και αξιολόγηση εναλλακτικών υλοποιήσεων του RFID. Συνοψίζοντας, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση μελέτης περίπτωσης σε συνδυασμό με την πειραματική προσομοίωση, η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει
μια προσπάθεια να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στην αξιολόγηση των υπαρχόντων διαδικασιών στην αποθήκη, στον εντοπισμό βελτιώσεων μέσα από τον ανασχεδιασμό τους ενσωματώνοντας την τεχνολογία RFID και στην υποστήριξη της απόφασης για τη μετάβαση σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή με χρήση της τεχνικής της προσομοίωσης.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη

Ε-mail: akaragianaki[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης