Το Διαδίκτυο μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, άρθρο Γ. Δουκίδη στην Καθημερινή

  • -

Το Διαδίκτυο μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, άρθρο Γ. Δουκίδη στην Καθημερινή

Category : News

Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν ότι η διαδικτυακή οικονομία ευθύνεται για το 20% της αύξησης του ΑΕΠ παγκοσμίως την τελευταία πενταετία και ότι προσθέτει 2,5 νέες θέσεις εργασίας για κάθε μια εργασία που χάνεται λόγω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών.

Διαβάστε περισσότερα  εδώ