Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανικής Μάθησης στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον εντοπισμό της διαθεσιμότητας των προϊόντων στο ράφι

  • -

Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανικής Μάθησης στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον εντοπισμό της διαθεσιμότητας των προϊόντων στο ράφι

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κ. Δημήτριος Παπακυριακόπουλος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο “Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανικής Μάθησης στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον εντοπισμό της διαθεσιμότητας των προϊόντων στο ράφι”. Ο κ. Παπακυριακόπουλος έχει σπουδάσει Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο Master στα Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στην δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου πληροφοριακού συστήματος εντοπισμού προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα στα ράφια των καταστημάτων λιανικής. Το ζήτημα των ελλείψεων προϊόντων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες του λιανεμπορίου και οι οικονομικές συνέπειες του είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η συνεισφορά της διατριβής συνοψίζεται στα επόμενα σημεία: (i) τη διερεύνηση, διαμόρφωση και εφαρμογή μίας νέας διαδικασίας αυτόματου καθορισμού και μέτρησης των ελλείψεων (ii) τη μελέτη και κριτική θεώρηση των υφιστάμενων και σχετικών με το πρόβλημα μοντέλων (iii) την εφαρμογή συνδυαστικής προσέγγισης (μηχανικής μάθησης και πληροφοριακών συστημάτων) στην εξέταση και αντιμετώπιση του ζητήματος (iv) την αξιολόγηση και βελτίωση της προτεινόμενης λύσης σε πραγματικό περιβάλλον, σύμφωνα με τις επιστημονικές επιταγές που ορίζονται από τους χώρους της μηχανικής μάθησης και των πληροφοριακών συστημάτων. Αποτελέσματα της διδακτορικής διατριβής έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (όπως το ECR Journal) και έχουν παρουσιασθεί σε επιστημονικά συνέδρια.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Δημήτριος Παπακυριακόπουλος

Ε-mail: dpap[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης