Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα, του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • -

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα, του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Category : Events

Στα πλαίσια του επόμενου ELTRUN Seminar, τη Δευτέρα, 24/2/2014, ώρα 12:00 -14:00, στην αίθουσα διδασκαλίας που βρίσκεται στην Ύδρας 28, 1ος όροφος θα γίνει η παρουσίαση – εξέταση τριών διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα:

Αναστασία Γρίβα, «Εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης γνώσης για την αναγνώριση των αγοραστικών αποστολών των καταναλωτών», Επιβλέπων: Π. Μηλιώτης, Εξωτερικοί Κριτές: Κ. Πραματάρη, Κ. Μπαρδάκη
Βασιλική Παπαμήτρου, «Παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική αλυσίδα: Η επίδραση συστημάτων μοναδικής αναγνώρισης προϊόντων στην ποιότητα της πληροφορίας», Επιβλέπων: Π. Μηλιώτης, Εξωτερικοί Κριτές: Κ. Πραματάρη, Κ. Μπαρδάκη
Θεοδώρα Τραχανά, «Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη χρήση Προσομοίωσης: Η επίδραση των πολιτικών παραγγελιοδοσίας», Επιβλέπων: Π. Μηλιώτης, Εξωτερικοί Κριτές: Κ. Πραματάρη, Α. Καραγιαννάκη