Ο ρόλος των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη συνεργασία μεταξύ αγοραστών-προμηθευτών: Οργανωσιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα

  • -

Ο ρόλος των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη συνεργασία μεταξύ αγοραστών-προμηθευτών: Οργανωσιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κος Ελευθέριος Κιοσές με επιβλέποντες τον Καθηγητή Γ. Ι. Δουκίδη και την Επίκουρο Καθηγήτρια Κ. Πραματάρη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Ο ρόλος των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη συνεργασία μεταξύ αγοραστών-προμηθευτών: Οργανωσιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα”. Ο κος Ελευθέριος Κιοσές έχει
σπουδάσει στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA International από το ίδιο πανεπιστήμιο. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής του συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Τη συσχέτιση της χρήσης των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τη συνεργασία αγοραστή-προμηθευτή στο πλαίσιο της συνεργατικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρησιμοποιεί εμπειρικά δεδομένα ώστε να παρουσιάσει ότι υπάρχει μία θετική σχέση ανάμεσα στη χρήση διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη συνεργασία αγοραστή-προμηθευτή, (2) Την εξέταση του πώς η εμπιστοσύνη και η χρήση διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετίζεται με την ικανοποίηση από τη συνεργασία αγοραστή-προμηθευτή, αναγνωρίζοντας έτσι δύο διαφορετικούς τύπους σχέσεων στη συνεργατική εφοδιαστική αλυσίδα, (3) Την πρόταση μίας νέας κλίμακας για τη μέτρηση του βαθμού συνεργασίας αγοραστή-προμηθευτή στην εφοδιαστική αλυσίδα, (4) Την εξέταση της κουλτούρας και εμπιστοσύνης ως οργανωσιακούς παράγοντες – πέρα από εξωτερικούς παράγοντες – που επηρεάζουν τη χρήση διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, (5) Τον διαχωρισμό και ορισμό των διεπιχειρησιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε στρατηγικές και υπηρεσίες υποστήριξης συναλλαγών, (6) Τη συμπλήρωση της συζήτησης στη βιβλιογραφία σε σχέση με τις εξωτερικές-θεσμικές πιέσεις (institutional pressures), χρησιμοποιώντας μελέτη πεδίου με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003).

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Ελευθέριος Κιοσές

Ε-mail: ekiose[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης