Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας Επίγνωσης Θέσης

  • -

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας Επίγνωσης Θέσης

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κος Βασίλειος Κουτσιουρής με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας Επίγνωσης Θέσης”. Ο κος Βασίλειος Κουτσιουρής έχει σπουδάσει στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Ανάπτυξη τυπολογίας των κινητών χρηστών-καταναλωτών Υπηρεσιών Επίγνωσης Θέσης (‘LBS Users’ Typology) και εμπεριστατωμένη ανάλυση του προφίλ τους, (2) Ανάπτυξη μέσω «πολυεπιστημονικής» προσέγγισης ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού πλαισίου ως μέρος ενός ευρύτερου θεωρητικού μοντέλου το οποίο ενσωματώνει όλους τους παράγοντες που συνθέτουν το περιβάλλον των Κινητών Υπηρεσιών Επίγνωσης Θέσης (LBS), (3) Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προβλεπτικών θεωρητικών μοντέλων τα οποία ελέγχονται εμπειρικώς και παρέχουν γνώση σχετικά με τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους παράγοντες του περιβάλλοντος μιας κινητής υπηρεσίας επίγνωσης θέσης, τις στάσεις και τις συμπεριφορικές προθέσεις των κινητών χρηστών-καναλωτών, (4) Επιβεβαίωση διαθέσιμης γνώσης του ρόλου των προσωπικών ικανοτήτων κατά τη χρήση κινητών υπηρεσιών στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. Η διδακτορική του έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003). Αποτελέσματα της διδακτορικής του έρευνας έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με τη μέθοδο κριτών (π.χ., International Conference on Mobile Business, Conference of European Association for Education and Research in Commercial Distribution, World Congress on Information Technology).

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Βασίλειος Κουτσιουρής

Ε-mail: vasilik[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης