Μελέτη για την αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της δικαιοσύνης

  • -

Μελέτη για την αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της δικαιοσύνης

Category : News

Πρόσφατη μελέτη του Eltrun, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και χρηματοδότη την Google, δείχνει ότι αξιοποιώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της δικαιοσύνης μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία, να καταπολεμηθεί η φορoδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν πάνω από 10.000 νέες θέσεις εργασίας.

e-supply chain            e-justice