Εταιρικές Συσχετίσεις στις Υπηρεσίες Κινητών Επικοινωνιών: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι Αποδόσεις των Καταναλωτών και ο Μεσολαβητικός ρόλος της Εμπιστοσύνης

  • -

Εταιρικές Συσχετίσεις στις Υπηρεσίες Κινητών Επικοινωνιών: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι Αποδόσεις των Καταναλωτών και ο Μεσολαβητικός ρόλος της Εμπιστοσύνης

Category : PhD Completed , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Ο κος Αργύριος Τσαμάκος παρουσιάζοντας και υποστηρίζοντας την διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Εταιρικές Συσχετίσεις στις Υπηρεσίες Κινητών Επικοινωνιών: Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι Αποδόσεις των Καταναλωτών και ο Μεσολαβητικός ρόλος της Εμπιστοσύνης”. Η τριμελής επιτροπή αποτελούνταν από τον καθηγητή κ. Γέωργιο Δουκίδη, από τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Γέωργιο
Γιαγλή και από τον Επίκουρο καθηγητή κ. Αδάμ Βρεχόπουλο. Ο κος Αργύριος Τσαμάκος έχει πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες των αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (MSc in Decision Sciences). Η κύρια συνεισφορά της διατριβής συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή είναι
μέρος ενός μηχανισμού μέσω του οποίου οι ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταφράζονται σε προθέσεις πίστης. (2) Οι αποδόσεις των καταναλωτών για τα κίνητρα που υπάρχουν πίσω από τις ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της σχέσης μεταξύ των ενεργειών CSR και των εταιρικών αποτελεσμάτων. (3) Αποδόσεις για εγωιστικά κίνητρα CSR
μειώνουν την εμπιστοσύνη και την πίστη του καταναλωτή (4) Αποδόσεις για κίνητρα CSR των μετεχόντων την εταιρία (stakeholders) έχουν επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην εμπιστοσύνη και πίστη του καταναλωτή. (5) Εταιρίες που τα κίνητρα CSR τους αποδίδονται στις αξίες είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε εμπιστοσύνη και πίστη (6) Οι αποδόσεις βάσει αξιών φαίνεται ότι αποτελούν
ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και πίστης. (7) Υπάρχει ένας θετικός μη-γραμμικός μηχανισμός που συνδέει τις αντιλήψεις καλοσύνης με την εμπιστοσύνη και τις προθέσεις πίστης. Τα αποτελέσματα ενισχύουν τον υποστηρικτικό ρόλο της καλοσύνης, καταδεικνύοντας την σαν απαραίτητο και επαρκή μηχανισμό για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και πίστης. (8) Τα δεδομένα υποστηρίζουν επίσης τον συμπληρωματικό ρόλο της ποιότητας υπηρεσίας στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και πίστης (εμμέσως μέσω της εμπιστοσύνης). Τα αποτελέσματα της έρευνας του δημοσιεύτηκαν στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of the Academy of Marketing Science.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Αργύριος Τσαμάκος

Ε-mail: tsamakos[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης